05 công cụ tối thiểu để quản trị đội nhóm

Ừ đấy thì như chúng ta biết rồi à? Để lãnh đạo, để quản trị thì chúng ta phải có những cái công cụ. Giống như chúng ta đi ra chiến trường chiến đấu đúng không ạ thì chúng ta cần phải có súng. Đúng không ạ? Có những cái vật dụng bên cạnh mình để mình ra ngoài mình chiến đấu. Đấy thì. Trong doanh nghiệp. Để mình quản trị. Các anh em để.

Quản trị cái đội nhóm để. Cùng nhau đi đến được đích thì chúng ta cần phải có những cái công cụ và cái công cụ này nó cực kỳ cực kỳ quan trọng. Ấy ví dụ như bây giờ chúng ta có 2, 3 người. Thì chúng ta có thể nói với nhau. Và cái người đối diện người ta sẽ nghe. Và người ta sẽ hiểu người ta sẽ làm và nếu người đó làm có sai thì mình cũng phát hiện ra ngay đúng không? Tại vì có 2 3 người mà. Ấy và mình sẽ chấn chỉnh mình sẽ nói, ừ, thôi, bây giờ mình sẽ làm như thế này, ủa sao hôm nay em làm như chưa được đúng không? Thì bây giờ em sẽ làm như thế này như thế kia em cải thiện nó lên đi đó rồi hôm sau em làm tới đâu rồi đấy. Mình có thể hỏi trao đổi với nhau rất là dễ dàng. Nhưng đối với một cái đội nhóm rồi, cái số lượng người nó rất là lớn thì chúng ta không thể nào mà chúng ta gặp từng người chúng ta hỏi và cũng không thể nào mà chúng ta đi kiểm tra từng người. Nó rất là mất công, mất thời gian ấy và. Không thể nào chúng ta làm được điều đó đó, cho nên chúng ta cần phải có một cái công cụ và cái công cụ này nó quan trọng ở chỗ nữa là gì? Một người rất là nhiều người vào làm đúng không thì mỗi người có một cái nét văn hóa, mỗi người có một cái góc nhìn khác nhau về một cái vấn đề đấy thì khi mà vào mà mình không có một cái hệ thống các công cụ quản trị thì mỗi người sẽ đi một nẻo, mỗi người sẽ đi một hướng đấy và và và và mọi người không có thể nào cùng nhìn một hướng thì mỗi người đi đi đi một hướng đúng không ạ? Thì dẫn đến cái đội nhóm của mình, nó sẽ bị mắc cái sự đoàn kết ấy và. Từ từ nó sẽ bị tan rã. Đấy cho nên á cần cần phải có những cái công cụ quản trị đấy thì giống như ngày xưa, chúng ta học á. Nó có một cái câu nói là tình đồng chí đúng không ạ? Tất cả phải cùng nhau một cái cùng nhau có cùng chung chí hướng, cùng nhau chí hướng ở cùng chung chí hướng đấy phải đi cùng nhau và những người ngày xưa á. Những người chiến sĩ hoàng cũng nghe kể lại thôi rồi những người đó là coi như tình tình thân, ghê lắm, bây giờ gặp lại thì thôi rồi luôn. Rất là thân thương. Đấy và những cái cái tình cảm đó nó rất là bền chặt ấy. Chẳng qua là gì. Tất cả là người ta có chung một cái chí hướng đấy và người ta đã sống trong cái sự gian khó và người ta đã gần gũi nhau và và có những cái giây phút tưởng chừng như là người ta không còn tồn tại nữa. Ấy cho nên cho nên trong một cái đội nhóm, chúng ta cần phải có những cái công cụ quản trị. Ví dụ như hoàng đi hoàng hỏi. Một người nào đó, người ta nói ờ, em cũng đang quản lý nhân. Mình đang quản lý doanh nghiệp của em, em cũng đang tự động. Em cũng đang giao việc cho mọi người thì hoàng mới hỏi. Rồi em có xây dựng cái cái văn hóa của bên công ty em là gì? Đấy, người ta nói dạ. Như b41 xong rồi hỏi là vậy, cái quy trình làm việc của em, cái quy trình bán hàng của em nó là cái gì? Dạ, em cũng cũng nói cho anh em nghe chứ em cũng chưa có làm rồi. Cái hệ thống kiểm soát của em là gì? Dạ rồi nhân viên đó khi mà vào làm thì em sẽ hướng dẫn người đó làm việc như thế nào? Dạ thì em cũng hướng dẫn cũng gặp người đó xong rồi cũng nói người đó vậy. Cũng gạch đá 3 4 đầu dòng công việc cái là xong đấy. Như vậy là chưa có một cái hệ thống chưa có một cái gì hết đúng không ạ? Và như vậy, cái đội nhóm mà lớn lên và mỗi người một kiểu thì chắc chắn là nó sẽ nát bét hết đấy. Cho nên một cái tổ chức thì chúng ta phải xác định nó có rất là nhiều người và mỗi người có một cái quan điểm, mỗi người có một cái góc nhìn khác nhau, cho nên chúng ta cần phải có một cái công cụ để quản trị đơn giản. Vậy thôi thì cái công cụ ở đây là gì? Đầu tiên là chúng ta phải có cái văn hóa. Cái văn hóa cái văn hóa để làm chi để cho những người người ta tham gia cái nhóm đó, người ta phải cùng một cái chí hướng, người ta cũng cùng nhìn vào một góc và người ta có cùng một cái cách cư xử một cách ứng xử đấy thì công ty cũng thường có một cái bộ bộ quy tắc ứng xử đấy do tới giữa giữa đồng nghiệp với nhau, cấp trên cấp dưới và giữa nhân viên giữa giữa công ty với khách hàng chẳng hạn vậy. Đó là cái bộ quy tắc ứng xử ấy và những cái nét văn hóa, ví dụ như văn hóa là. Hãy làm một việc gì đó, phải thông mih thông minh và suy nghĩ trước khi làm và khi làm thì năng suất làm việc gấp đôi người khác đấy rồi cái văn hóa là lưu học hỏi. Ấy luôn luôn có tinh thần học hỏi đó và nó có rất là nhiều cái nét văn hóa trong các doanh nghiệp. Thì đầu tiên chúng ta phải có cái cái, cái cái công cụ. Đó chính là cái văn hóa và văn hóa sẽ hướng mọi người nhìn về một hướng. Đấy đấy. Up cho mọi người cùng nhìn về một hướng, đó là cái văn hóa đó và cái thứ 2 đó là cái. Cái công cụ mà hoàn hay làm đó chính là những là là cái. Cái công cụ mà hoàng hay làm nói đây tự nhiên cái hoàng quen mắt cái công cụ mà hoàng hay làm đó chính là những cái điều cấm kị thì hoàng thường là bất kể một cái đội nhóm nào hoàng đều có cái công cụ đó là. Cấm kị. Thì thường là hàng liệt kê 3 điều cấm kị. Đấy là cái điều cấm kị. Nếu ai vi phạm là chấm dứt hợp tác ngay, đã nói cấm kỳ lạ và chấm dứt hợp tác ngay. Ấy ví dụ như là cắm cắm, nói xấu người khác người khác xuyên tạc, gây chia rẽ đội nhóm nè đó ai mà vi phạm điều đó thì chắc chắn hagl sẽ chấm dứt hợp tác ngay lập tức. Á thứ 2 là phải trung thực về tài chính đấy thì đó là những điều mà rất là cấm kị và cái thứ 3 là lừa đảo, lừa gạt khách hàng. Đó là cái điều cấm kị thứ 3 đấy, lừa lừa đảo, lừa gạt để mà bán hàng cho khách hàng thì cái đó là điều cấm kị thứ 3 thì mình phải chấm dứt hợp tác ngay đối với những người đó, cho dù người đó là cái giỏi cái nào nữa nhưng mà sai. Điều cấm kị, đó là những cái. Cái cái giá trị đạo đức thì bắt buộc mình phải chấm dứt hợp tác ngay lập tức, còn ví dụ như có thể là cái văn hóa của mình, cái đó người ta chưa quen thì mình sẽ cải tạo nó từ từ đúng không ạ? Hướng dẫn nhắc nhở người đó từ từ nó hoặc là trong công việc người đó có sai thì mình cũng có thể hướng dẫn người đó từng bước từ từ không sao hết đấy nhưng mà vi phạm những cái điều điều cấm kị thì bắt buộc phải chấm dứt ngay. Đấy, đó là công cụ công cụ thứ nhất, đó là văn hóa và điều cấm kị. Cái công cụ quản trị thứ 2 đó chính là cái bảng mô tả công việc thì cái bảng mô tả công việc để làm chi để một người bước vào, người ta cầm cái bảng mô tả công việc đó là người ta sẽ biết người ta làm làm cái gì, cái quyền người ta là gì, đúng không? Cái trách nhiệm của người ta ra làm sao rồi á là cái cơ hội thăng tiến, người ta như thế nào, cái thu nhập của người ta nó sẽ. Sẽ sẽ ra sao là bao nhiêu đúng không ạ? Rồi người ta sẽ có những cái cái, cái cái, cái chỉ tiêu, cái KPI nào. Và bên cạnh đó nữa là cái lộ trình thăng tiến rồi bên cạnh đó nữa là cái công việc người ta thì người ta sẽ có những cái hướng dẫn gì để người ta làm tốt công việc của người ta rồi cái tiêu chuẩn công việc của người ta là gì? Ấy ấy và trong cái bảng mô tả công việc có thể mình lồng ghép những cái giá trị văn hóa, những cái điều cấm kỳ vào trong cái bảng mô tả công việc để một người bước vào, người ta có thể cầm cái bảng mô tả công việc. Người ta có thể hiểu được công ty hiểu được công việc người ta làm và hiểu được cái cái, cái cái cái cơ hội thăng tiến của người ta ra làm sao đấy và cái trách nhiệm với quyền hạn. Của người ta là gì và người ta đang còn thiếu gì để người ta làm tốt công việc đó? Đó là cái bảng mô tả công việc mà mình phải. Phải xây dựng rồi cái thứ 3 cái cái cái công cụ thứ 3, đấy chính là cái cơ chế. Cái cơ chế cái điều lệ cái này cũng khá là quan trọng, cái cơ chế này giống như là anh vào đây thì anh sẽ được cái gì đúng không? Anh làm tốt thì anh được cái gì anh làm không tốt thì anh sẽ bị kỷ luật, anh sẽ bị bị bị bị mất đi cái quyền lợi như thế nào? Đó là cái cơ chế và có những cái điều, những cái điều. Trong cái cơ chế, nó rất là rõ ràng về cái quyền lợi, lợi ích của người thành viên đó thì người ta cảm thấy ừ đến với công ty thì mình cảm thấy mình yên tâm để mình làm việc. Đó là cái cơ chế, còn cái thứ tư. Cái thứ tư rồi, đó chính là. À cái thứ tư. À cái thứ tư trong cái công cụ quản trị để hoàng nhớ ra tự nhiên cái hàng quen mắt à cái thứ tư trong cái công cụ quản trị. Đó chính là cái hệ thống kiểm soát đấy cái hệ thống kiểm soát. Cái hệ thống kiểm soát này nó cực kỳ quan trọng. Chúng ta giao việc đúng không ạ? Thì như chúng ta biết rồi thì mỗi mỗi con người nó đều có sự liên kết, gắn kết với nhau. Mỗi thành viên trong công ty á nó đều có sự liên kết, gắn kết với nhau rất là chặt chẽ. Chỉ một người làm sai thôi hoặc ở xin lỗi có một người làm sai hoặc là là là không kịp với tiến độ. Thì nó ảnh hưởng tới cả một cái hệ thống. Ví dụ như chúng ta thấy rõ nhất là trong quá trình xây dựng đi. Đấy thì nó có cái tiến độ của nó, rất là kĩ đấy. Anh này anh thiết kế chậm trễ thì dẫn đến cái tiến độ thi công của nó như chậm trễ đúng không ạ? Và anh này anh đặt cái vật liệu về nó chậm trễ thì nó dẫn đến công trình của mình, không có vật tư để mà làm hoặc là anh tuyển dụng và tuyển dụng nhân sự chậm quá thì cũng không có công nhân, công nhân để mà làm để kịp tiến độ để mà không kịp tiến độ thì. Anh bị phạt thì chủ đầu tư nó phạt đúng không ạ? Ấy cho nên á là mình phải cần kiểm soát, kiểm soát chặt chẽ cái tiến độ cũng như cái. Cái kết quả công việc. Thì ở đây, cái công cụ này thì hiện tại, bây giờ thì hoàng cũng đang làm nó khá là tốt, có nghĩa là các thành viên khi mà làm thì các thành viên đó có thể. Không báo cáo ngay trên điện thoại luôn. À và tự động nó sẽ đổ dữ liệu về. Thì cái bản tỏng và sau đó sẽ phân tích ông này ổng đang đạt được bao nhiêu điểm cpi và thu nhập của ông ngay thời điểm đó là bao nhiêu luôn đấy và cái mức độ hoàn thành công việc ông như thế nào? Và mỗi tuần mình chỉ cần chụp cái màn hình đó mình báo cáo cho. Những cái thành viên đó thì các thành viên đó người ta thấy ồ, chỉ tiêu của mình chưa đạt rồi mình phải cố gắng hơn, mình phải làm tốt hơn, đúng không ạ? Nếu mình làm không tốt thì thu nhập tháng này mình đang rất là thấp, như vậy là không được. Đấy thì cái hệ thống kiểm soát nó kịp thời và nó nhanh như vậy. Tại vì hiện tại, bây giờ cái thời buổi nó là công nghệ rồi công nghệ 4. Không rồi cho nên mình cũng phải phải làm sao để cái hệ thống kiểm soát nó phải tức thời ngay lập tức và ngay lập tức đó, mọi người sẽ thấy người ta sẽ như thế nào luôn về cái thu nhập đúng không ạ? Về cái kết quả kinh doanh của người đó hiện tại, nó như thế nào rất là rõ ràng. Rồi thì đó là một số cái công cụ, đó là một số cái công cụ để. Để mình có thể xây dựng một cái đội nhóm nó mới thành công, còn ngoài ra thì nó có rất là nhiều cái công cụ khác nữa, đúng không ạ? Rất là nhiều các công cụ khác nữa. Tuy nhiên ở đây thì hoàng cũng chia sẻ cho nhà mình một số cái công cụ cơ bản thôi, nếu mà một cái doanh nghiệp chúng ta làm tốt cái công cụ này thì coi như là nó cũng đã được 6, 70/7 80% rồi đấy và trong quá trình làm thì nó sẽ phát sinh ra một số cái, ví dụ như là xin lỗi trong cái hệ thống quy trình của mình, nó còn. Trong cái hệ thống công cụ của mình, á thì nó còn một cái mà rất là quan trọng mà hàng nãy giờ hàng hàng quen bây giờ cũng khá là khuya rồi 11 giờ mấy rồi cho nên là. Cũng không còn nhớ nhiều nữa rồi. Cái cái công cụ thứ 5 cực kỳ cực kỳ quan trọng.

Đó chính là cái hệ thống quy trình hệ thống quy trình này cực kỳ quan trọng trong một tổ chức đúng không ạ mà mình không có cái hệ, cái quy trình làm việc á thì nó sẽ. Dẫn đến cái doanh nghiệp của mình nó. Nó nó nó nó nó rất là ì ạch và nó sẽ không tốt và mỗi người làm một kiểu rất là nguy hiểm. Hoái quy trình ở đây là gì? Quy trình là làm sao? À để mọi người biết là người ta sẽ làm như thế nào cho nó đúng đó và cái quy trình là cái mà mình đã nghiên cứu. Mình đã trải nghiệm và mình sẽ tìm ra cách làm nhanh nhất và cái cách làm nhanh nhất đó mình thể chế nó thành cái quy trình. Đó là cách làm nhanh nhất cũng như là cái cách làm nó hợp hợp lý, tối ưu nhất để giúp cho khách hàng hài lòng nhất ấy thì mình phải. Biến nó thành cái quy trình. Rất là rõ ràng, ví dụ như là quy trình đặt hàng nè và quy trình giao hàng nè đúng không ạ? Quy trình quản lý công nợ này ấy rồi quy trình chăm sóc khách hàng này đó và một số cái quy trình khác. Nó rất là nhiều cái quy trình thì chúng ta sẽ ngồi. Chúng ta làm những cái quy trình đó và những cái quy trình đó khi mà một cái thành viên bước vào thì mình chỉ cần thấy cái bảng mô tả công việc+ với lại cái quy trình kèm theo cái bộ hướng dẫn nữa thì thành viên đó người ta sẽ biết cách người ta tự động người ta làm và khi người ta biết cách người ta tự động, người ta làm rồi. Thì nhà mình thấy cái công việc nó sẽ tự động nó chạy và cái kết quả nó sẽ động tự động nó sẽ đổ về tại vì cái người đó, người ta nhìn vào, người ta sẽ tự biết là người ta sẽ làm cái gì, không cần mình phải phải đào tạo, không cần mình phải nhắc nhở nữa, đúng không ạ? Đấy thì đó là những cái công cụ mà hoàng muốn chia sẻ đến cho cả nhà để cả nhà mình có những cái công cụ mình biết là mình phải cần những công cụ gì để có thể mình vận hành cái hệ thống cũng như mình vận hành cái đội nhóm của mình để đạt được kết quả cao nhất rồi

Viết một bình luận