Học cách Thiết Kế Ảnh Bìa Cho Video Tiktok Nhanh Và Đẹp Mắt

À sau khi chúng ta đăng nhập vào tiktok và. À nhân vật với+ đấy thì tốc yêu cầu chúng ta một là upload. Upload cái hình ảnh đấy uploaded cái hình ảnh ở bên gốc bên tây phải ở phía dưới đây đấy, chúng ta đi qua đây để chúng ta upload một video lên đây. Chúng ta có thể chọn một video bất kì à rồi sau đó chúng ta tốt lên. Tuy nhiên ở đây thì hoàng sẽ quay một clip ngắn để tải lên luôn rồi hoàng vib vào để quay thì Hoàng Liệt vào cái. Màu đỏ. Trò này nè biết vào rồi. Nó đấy, cái việc làm này nó cực kỳ đơn giản ấy và hoàng sẽ hướng dẫn cho nhà mình rất là chi tiết mà chúng ta quay như vậy. Chúng ta quay một đoạn ngắn như vậy thôi. Sau đó chúng ta bấm vô check bên cạnh đây. Nói rồi chết xong thì chúng ta mắm cái lúc tiếp. Nhấn vào nút tiếp rồi. Rồi xong thì hoàng sẽ lick vào cái phần cái. Phần mô tả video của bạn nè hướng dẫn.

Học. Ảnh bìa. Thế? Ờ chắc rồi cho vì em. Cho video. À sau khi chúng ta đánh cái phần tiêu đề cho cái video này xong thì chúng ta sẽ chọn cái ảnh bìa ở phía dưới. Chúng ta nhấn ở phía dưới nhà mình lại chọn ảnh bìa đây cái hình bên cạnh đấy. Sau đó chúng ta sẽ Xem một cái cái đoạn nào mà chúng ta thấy nó đẹp, chúng ta chọn cái này nó có nhiều mẫu này nè bình thường nè bình thường rồi ha rồi sau đó chúng ta sẽ đánh cái. Cái tết len trên cái video này. Hiện tại một cái tết chúng ta đánh chặn một tên bắc kỳ, chúng ta đánh đây ở đây, nó yêu cầu chúng ta nhập cái văn bản lên đây. Chúng ta sẽ đánh em bấm shift lại cho nó chữ in hoa đẹp ha tạo. Ảnh bìa. Video. Tintuc. Này sau khi nhập cái văn bản xong thì chúng ta lít, song phía trên này ấy thì cái cái cái cái tết của chúng ta nằm ở đây và sau đó chúng ta muốn kéo đi đâu đó chúng ta kéo chúng ta để ở đâu đó cho nó. Dễ theo dõi chúng ta có thể. Rồi. Chúng ta có thể kéo to hoặc thu nhỏ lại cái tết của chúng ta= cách chúng ta lấy 2 ngón tay của ta. Chúng ta bấm vào cái test này ở 2 góc bấm vào 2 góc đây và chúng ta có thể kéo to và thu nhỏ lại đây. Chúng ta có thể kéo to ra một tí là sau đó chúng ta bấm lưu. Ừ tiếp theo hoàng có thể chọn rất là nhiều cái mẫu dưới đây và mình thấy anh ấy hoàn chọn dưới đây đấy. Tao anh bia vô tích tắc này đấy có thể là cái mẫu này nhìn khá là đẹp ha chúng ta đến đây thì chúng ta tiếp theo chúng ta có thể thu nhỏ lại một tí hoặc là chúng ta phóng lớn lên một tí hoặc chúng ta kéo như vậy đâu đó thì nhà mình nhớ là khi chúng ta muốn thu nhỏ hoặc là phóng lớn cái cái này thì chúng ta cứ nhấn vào 2 góc. 2 góc của cái cái cái cái test này này này kéo dãn ra. OK. Rồi như vậy là là cái ảnh bìa hoàng đã tạo xong và sau đó hoàng bấm lưu phía trên. Và rồi sau khi bấm lưu xong thì hoàng bấm đăng. Thế giới này. Đấy và hoàng sẽ đợi. Nó đang up lên. Rồi sau khi up lần sau này nhà mình nhà mình có thể ra cái bộ hồ sơ, chúng ta có thể Xem lại đây cái tết tóc. Giờ mình thấy không đấy, bây giờ nó đã có một cái ảnh bìa OK rồi cảm ơn nhà mình đã.

Viết một bình luận

Bài viết liên quan