Phiên dịch tiếng Trung, tiếng Anh

1. Thông dịch hỗ trợ triển khai kế hoạch
sản xuất.
2. Biên dịch tài liệu liên quan
3. Hỗ trợ các công việc liên quan đến
quản lý sản xuất.
4. Các công việc khác theo sự phân
công của Trưởng phòng.
5. Phiên dịch trong các buổi họp, hội
thảo, hay các chuyến viếng thăm bất
ngờ khi được yêu cầu
1. Tốt nghiệp Đại học
2. Có năng lực nghe, nói,
đọc , viết bằng tiếng Trung
hoặc tiếng Anh
3. Thành thạo vi tính văn
phòng
Viết CV nêu rõ quá trình học tập
– đơn xin việc nêu rõ vị

trí ứng tuyển, nơi Làm việc
mong muốn, năng lực, phẩm chất và nguyện vọng
Bản thân.

Viết một bình luận

Bài viết liên quan