Nhân viên IT

mô tả công việc

1. Quản trị hệ thống máy tính, hỗ trợ thành
viên công ty hoạt động hiệu quả
2. Quản lý Server, hệ thống mạng, Data
center
3. Xử lí các sự cố về mạng
4. Quản lý các thiết bị công nghệ thông tin
và công nghệ của công ty
5. Lên kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống
6. Đề xuất các phương án bảo trì, thay đổi
dịch vụ theo yêu cầu phát triển của công ty
7. Hỗ trợ hành chính quản lí, bảo trì, thay
thế tài sản thiết bị văn phòng

Yêu cầu công việc

1. Tốt nghiệp Đại học
2. Có tinh thần học hỏi
3. Có nhiệt huyết và trách
nhiệm trong công việc
4. Năng động sáng tạo
5. Có khả năng chịu sức ép
trong công việc cao

Hồ sơ xin việc

Viết CV nêu rõ quá trình học tập
– đơn xin việc nêu rõ vị trí ứng tuyển, nơi Làm việc
mong muốn, năng lực, phẩm chất và nguyện vọng Bản
thân.

Viết một bình luận

Bài viết liên quan