Người yêu cũ có còn yêu bạn

Người yêu cũ nhắn tin cho bạn có phải là người ta còn yêu bạn không? Không chắc đâu. Đôi khi người yêu cũ nhắn tin chỉ như một thói quen, hoặc là vì chán quá hoặc vì cô đơn quá nên tìm một người để nói chuyện, dùng người ta nhắn tin cho bạn. Cho nên nếu như người yêu cũ mà nhắn tin cho bạn ý xong rồi bạn nhắn tin lại ý xong rồi người ta lạnh lùng á. Thì thôi, đừng tiếp chuyện nữa, bạn không phải là trò chơi để thích thì người ta nhắn xong rồi thích thì người ta đi hãy mạnh mẽ bước đi để nếu muốn người ta sẽ phải mạnh mẽ chiến đấu để có lại được bạn thì lúc đấy mới là lúc bạn và người

yêu cũ quay lại với nhau chứ còn người ta nhắn một cái là mình lại đáp lại luôn nhiệt tình hơn và biết ngay là mình sẳn sàng để quay lại thì người ta sẽ không bao giờ quay lại với bạn đâu.

Viết một bình luận

Bài viết liên quan