Đừng nói câu chia tay

Nó mà biết không càng là những người mà suốt ngày nó chia tay suốt ngày nói ly hôn ấy thì lại là những người không thể chia tay hoặc không thể ly hôn được đối phương. Thế nhưng cứ thích dùng cái câu chia tay câu ly hôn để đe dọa đối phương. Nhưng sẽ rồi đến một lúc người ta không còn sợ không còn bệnh. Các bạn đe dọa nữa. Lúc đó, k một muốn hàn gắn cũng không được, vì thế đừng bao giờ xướng lên là nó chia tay hay nói chia tay để được quan tâm hơn các bạn nhá. Ngay cả khi chia tay ly hôn, không nhất thiết phải nói đến cái từ đấy. = cái cách mà khiến cho đối phương cảm thấy bị tổn thương, hãy trân trọng tình yêu của các bạn đều không dễ dàng nói ra từ đó. Còn nếu như vậy không trân trọng thì cũng không có lý do gì để đối phương và trân trọng đâu.

Viết một bình luận

Bài viết liên quan