Nhắn tin mà người ấy mãi không trả lời

Nếu người, các bạn đang quen có một cái dấu hiệu này thì các bạn nhớ phải định phải chú ý nhá nếu như bạn nhắn tin cho người ta mà người ta mất 3, 4 ngày, thậm chí một tuần hay thậm chí 2 tuần sau, người ta mới trả lời bạn rồi lúc trả lời bạn lại nói chuyện như bình thường không có gì ạ thì chứng tỏ rằng người đó đang có người khác chứ không phải là chỉ có một mình bạn thôi. Đây là một dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy rằng bạn không có là gì trong cuộc sống của họ cả, bởi vì một người thực sự yêu bạn. Không bao giờ có thể là nhận được cái tin nhắn của bạn mà 3 4 hôm sau mới trả lời hay. Thậm chí có những người hàng tuần hàng 2 tuần mới trả lời thì các bạn phải biết nhá, các bạn không phải là người duy nhất mà người ta đang tìm hiểu đâu. Hãy cẩn thận và tự bảo vệ mình.

Viết một bình luận

Bài viết liên quan