Đừng tin câu này của đàn ông nữa

Các bạn có biết là khi có một người đàn ông, người ta nói với các bạn những câu như là anh với vợ không hạnh phúc đâu? Anh với vợ lấy nhau không phải vì tình yêu. Vợ của anh tệ lắm, anh nói với cô ấy đã ly thân rồi, chỉ có em mới là người cho anh. Cảm giác thực sự yêu là như thế nào? Vân vân, những câu nói hay ho của những người đàn ông đã có vợ, các bạn có biết là trước mặt thì người ta nói với bạn như vậy, đằng sau lưng người ta nói cái gì không? Người ta chê mình ngu đó các bạn á. Bởi vì những cái chiêu này, những cái câu này nó xuất hiện cả ngàn 5 nay rồi mà tại sao con gái vẫn tin vậy? Tránh xa những người đàn ông đã có vợ đi

Viết một bình luận

Bài viết liên quan