Thợ lắp ráp

82 – 820. Thợ lắp ráp

Thợ lắp ráp lắp ráp các bộ phận hoặc linh kiện đúc sẵn để tạo thành các cụm lắp ráp, sản phẩm và thiết bị theo quy trình đặt ra nghiêm ngặt. Các sản phẩm trên có thể được chuyển từ một công nhân sang các dây chuyền lắp ráp tiếp theo. Mức độ thành thạo trong hầu hết các nghề trong nhóm này đòi hỏi các kỹ năng ở cấp độ kỹ năng thứ hai.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm: Lắp ráp các bộ phận thành nhiều loại sản phẩm và thiết bị khác nhau theo quy trình được đặt ra nghiêm ngặt; xem xét đơn đặt hàng công việc, thông số kỹ thuật, sơ đồ và bản vẽ để xác định vật liệu cần thiết và hướng dẫn lắp ráp; ghi dữ liệu sản xuất và vận hành trên các mẫu quy định; kiểm tra và thử nghiệm các thành phần lắp ráp hoàn chỉnh, lắp đặt dây và mạch điện; từ chối lắp ráp các thành phần bị lỗi.

Viết một bình luận