Thợ vận hành máy may

Thợ vận hành máy may Thợ vận hành máy may giám sát và vận hành máy may để sản xuất, sửa chữa, làm mờ và đổi mới hàng dệt may, lông thú, tổng hợp hoặc da; thêu các thiết kế trang trí trên hàng may mặc hoặc các vật liệu khác. Họ vận hành máy … Đọc tiếp

Thợ vận hành máy tẩy trắng, máy nhuộm và làm sạch sợi

Thợ vận hành máy tẩy trắng, máy nhuộm và làm sạch sợi Thợ vận hành máy tẩy trắng, máy nhuộm và làm sạch sợi vận hành và giám sát máy tẩy trắng, co, nhuộm và xử lý các loại sợi, chỉ hoặc vải. Nhiệm vụ chủ yếu gồm: – Khởi động và điều khiển máy … Đọc tiếp

Thợ vận hành máy giặt là

Thợ vận hành máy đóng giày, dép và các thợ có liên quan Thợ vận hành máy đóng giày, dép và các thợ có liên quan giám sát và vận hành các máy sản xuất, sửa chữa giày, dép đại trà hoặc chuyên dụng, túi xách và các phụ kiện khác chủ yếu làm bằng … Đọc tiếp

Thợ vận hành máy sản xuất nguyên liệu dệt, da lông thú và da thuộc chưa được phân vào đâu

Thợ vận hành máy sản xuất nguyên liệu dệt, da lông thú và da thuộc chưa được phân vào đâu Thợ vận hành máy sản xuất nguyên liệu dệt, da lông thú và da thuộc chưa được phân vào đâu gồm các công việc liên quan vận hành và giám sát máy móc làm lều, … Đọc tiếp

Thợ vận hành máy sản xuất thực phẩm và các thợ có liên quan

Thợ vận hành máy sản xuất thực phẩm và các thợ có liên quan Thợ vận hành máy sản xuất thực phẩm và các thợ có liên quan thiết lập, vận hành, giám sát máy móc được dùng để giết mổ động vật, cắt thịt từ xác động vật, nướng, đông lạnh, hun nhiệt, nghiền, … Đọc tiếp

Thợ vận hành máy sản xuất thực phẩm và các thợ có liên quan

Thợ vận hành máy sản xuất thực phẩm và các thợ có liên quan Thợ vận hành máy sản xuất thực phẩm và các thợ có liên quan thiết lập, vận hành và giám sát máy móc dùng để giết mổ động vật và cắt thịt từ xác động vật; nướng, đông lạnh, hun nhiệt, … Đọc tiếp

Thợ vận hành thiết bị chế biến gỗ và sản xuất giấy

Thợ vận hành thiết bị chế biến gỗ và sản xuất giấy Thợ vận hành thiết bị chế biến gỗ và sản xuất giấy giám sát, vận hành và điều khiển máy móc để cưa gỗ, cắt gỗ ép, làm gỗ ván, sản xuất bột giấy và giấy hay các quy trình chế biến gỗ, … Đọc tiếp