Thợ lắp ráp máy cơ khí

  1. Thợ lắp ráp máy cơ khí

Thợ lắp ráp máy cơ khí lắp ráp theo các quy trình được đặt ra nghiêm ngặt các bộ phận cấu thành của máy móc cơ khí như động cơ, xe cơ giới, tua bin và máy bay.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

– Lắp ráp và lắp đặt các bộ phận hoặc linh kiện đúc sẵn để tạo thành các cụm lắp ráp, máy móc cơ khí, động cơ và xe cơ giới đã hoàn thành;

– Xem xét đơn đặt hàng công việc, thông số kỹ thuật, sơ đồ và bản vẽ để xác định vật liệu cần thiết và hướng dẫn lắp ráp;

– Ghi dữ liệu sản xuất và vận hành trên các mẫu được chỉ định;

– Kiểm tra và thử nghiệm các thành phần lắp ráp đã hoàn thành;

– Từ chối lắp ráp các thành phần bị lỗi.

Ví dụ về các nghề được phân loại ở đây:

– Thợ lắp ráp máy bay

– Thợ lắp ráp băng ghế dự bị (xe tải)

– Thợ lắp ráp động cơ

– Thợ cài đặt hộp số

– Thợ lắp ráp tuabin

– Thợ lắp ráp xe

Loại trừ:

– Thợ sửa chữa xe cơ giới – 7231

– Thợ lắp ráp thiết bị cơ điện – 8202

– Thợ lắp ráp xe đạp – 8209

Viết một bình luận