Thợ lắp ráp chưa được phân vào đâu

  1. Thợ lắp ráp chưa được phân vào đâu

Thợ lắp ráp chưa được phân vào đâu lắp ráp theo quy trình đặt ra nghiêm ngặt các sản phẩm khác nhau không bao gồm các thành phần điện tử, điện hoặc cơ khí.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

– Lắp ráp các bộ phận cấu thành; định vị, sắp xếp và gắn các bộ phận chính, bộ phận phụ hoặc khung bằng dụng cụ cầm tay hoặc điện, thiết bị hàn và hàn vi mô;

– Xem xét các đơn đặt hàng công việc, thông số kỹ thuật, sơ đồ và bản vẽ để xác định vật liệu cần thiết và hướng dẫn lắp ráp;

– Ghi dữ liệu sản xuất và vận hành trên các mẫu được chỉ định;

– Kiểm tra và thử nghiệm các thành phần lắp ráp hoàn chỉnh;

– Từ chối các sản phẩm bị lỗi.

Ví dụ về các nghề được phân loại ở đây:

– Thợ lắp ráp đạn dược

– Thợ lắp ráp xe đạp

– Thợ làm hộp

– Thợ lắp ráp cửa

– Thợ lắp ráp gọng kính mắt

– Thợ hoàn thiện đồ nội thất (gỗ)

– Thợ lắp ráp trang sức

– Thợ lắp ráp dao

– Thợ lắp ráp sản phẩm da

– Thợ hoàn thiện hành lý

– Thợ lắp ráp sản phẩm kim loại (trừ cơ khí)

– Thợ lắp ráp sản phẩm bìa

– Thợ lắp ráp bút và bút chì

– Thợ lắp ráp sản phẩm nhựa

– Thợ lắp ráp đồ chơi bằng nhựa

– Thợ lắp ráp sản phẩm cao su

– Thợ lắp rèm che nắng

– Thợ lắp ráp sản phẩm dệt may

– Thợ lắp ráp bình giữ nhiệt

– Thợ lắp ráp sản phẩm gỗ

Viết một bình luận