Lái các phương tiện vận chuyển trên đường ray

  1. Lái các phương tiện vận chuyển trên đường ray

Lái các phương tiện vận chuyển trên đường ray điều khiển hoặc hỗ trợ việc điều khiển các động cơ đầu máy để vận chuyển hành khách và hàng hóa.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

– Lái xe hoặc hỗ trợ lái xe đầu máy hơi nước, điện hoặc động cơ điêzen;

– Điều khiển tàu điện ngầm hoặc tàu chở khách trên cao;

– Điều khiển đầu máy để đẩy toa xe dưới hoặc trên bề mặt của mỏ than và quặng;

– Theo dõi các mối nguy hiểm, quan sát tín hiệu và đồng hồ đo;

– Vận hành hệ thống liên lạc để liên lạc với các đoàn tàu và người điều khiển giao thông để đảm bảo vận hành an toàn và lên lịch trình cho các đoàn tàu;

– Giám sát các lao động khác.

Ví dụ về các nghề được phân loại ở đây:

– Người lái đầu máy xe lửa

– Người lái đường sắt đô thị

– Người lái tàu hỏa

Loại trừ:

– Người lái xe điện – 8331

Ghi chú:

Người lái phương tiện vận hành trên đường sắt cố định tách biệt với tuyến đường công cộng được phân vào nhóm 8311 – lái các phương tiện vận chuyển trên đường ray.

Người lái phương tiện vận chuyển hành khách trên đường ray cố định được kết hợp với tuyến đường công cộng được phân vào nhóm 8331 – lái xe buýt và xe điện.

Viết một bình luận