Câu hỏi khó ( Phần biển báo và sa hình )

Vâng, tâm rất vui được gặp lại quý anh chị học viên của hướng dẫn lái xe an toàn. Hôm trước chúng ta đã tìm hiểu xong những câu hỏi khó thuộc phần chứ rồi thì video này chúng ta sẽ tìm hiểu nốt những câu hỏi khó thuộc phần biển báo và phần da hình để anh chị mình giải quyết hết những cái khó khăn trong cái phần thi lý thuyết của chúng ta ấy. Anh chị mình không bao giờ phải sợ cái phần thi lý thuyết nữa. À trong đầu mình sẽ không phải nghĩ đến cái việc là lo lý thuyết như thế nào, hoặc là phải bao lần như thế nào. Anh chị đừng có sợ ma thì thường em cho thấy là 10 anh chị á. Khi hỏi em về cái việc học lái xe thì gần như cả 10 anh chị đều hỏi em cái từ đầu tiên đó là thầy có luật được không? Thầy có bao lý thuyết được không thì thực sự khen chị chưa đi học anh chị chưa tìm hiểu qua thì chị sẽ thấy khó khăn ấy. Chị thường hay hỏi câu đấy thì em cũng rất là mong anh chị hãy tìm hiểu qua một lần. Để anh chị biết rằng lý thuyết của chúng ta nó không có khó, nhưng chị mình nghĩ chị ha cho nên chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua cái phần lý thuyết cho nó dễ dàng. Rồi hôm nay chúng ta sẽ vào những câu hỏi khó của thuật biển báo và sa hình.

Một câu hỏi khó của phần biển báo không chị a. Đó là biển nào cấm các loại xe cơ giới đi vào- xe gắn máy, mô tô 2 bánh và các loại xe ưu tiên theo luật định. Thường thì cái phần biển báo cấm nó sẽ làm cho anh chị bị rối bời nhất. Cho nên đó là những câu hỏi khó phần mềm báo cấm rất là nhiều. Ơi, chúng ta sẽ có một cái hình mô phỏng như thế này để cho anh chị dễ hình dung qui luật cấm của chúng ta đó là cấm nhỏ sẽ đồng thời cấm lớn, ví dụ như cấm anh se nhỏ, nó sẽ cấm luôn hay xe lớn khi anh chị hình dung khi một con đường mà cái xe nhỏ nó không đi vô được thì cái xe lớn nó cũng không thể nào nó đi được rồi cho nên cấm nhỏ nó sẽ cấm cả lớn hoặc là cấm lớn thì không cấm nhỏ. Khi con đường đấy mà cái xe lớn không đi vào được nhưng cái xe nhỏ đi được thì chúng ta vẫn được phép đi. Chị ha có lẽ là cầm lớn thì không cấm nhỏ thì xe con của chúng ta đây là nhỏ nhất. Rồi tiếp theo đến xe tải rồi đến máy kéo và cuối cùng là đầu kéo kéo rơ moóc. Anh chị hạ thì nó là thứ tự từ nhỏ đến lớn anh chị hãy nắm được cái quy luật của chúng ta, đó là cấm nhỏ, đồng thời cấm lớn, cấm lớn thì không cấm nhỏ và nắm được cái thứ tự từ nhỏ đến lớn anh chị mình sẽ làm tốt cái phần thây biển báo của chúng ta, cái phần biển báo cấm của chúng ta. Nếu như anh chỉ mà vẫn khó hiểu thì anh chị có thể quay lại câu hỏi phần mền báo những câu hỏi biển báo cấm của chúng ta để anh chị học lại cho nó tốt cái phần này không chị ha? Ôi có 305 em quay lại luôn bên nào cấm các loại xe cơ giới đi vào- xe gắn máy mô tô 2 bánh và các loại xe ưu tiên theo luật định. Câu hỏi này anh chị mà hiểu câu hỏi thì chị làm rất là dễ. Câu hỏi này có nghĩa là biển nào cấm tất cả các loại xe ô tô cấm tất cả các loại oto ha tại vì sai lầm bảo tất cả loại tô thì nếu đúng ra cơ giới, nó phải gồm hoặc là xe gắn máy và mô tô 2 bánh. Nhưng ở đây, chúng ta đã câu hỏi, chúng ta đã loại xe gắn máy và xe mô tô 2 bánh ra rồi, chỉ còn lại những loại xe ô tô thôi, cho nên biển nào là cấm tất cả các loại ôtô, cái biển, một cấm xe con nó sẽ cấm tất cả các loại ô tô luôn. Đến 2 cấm xe tải xe khách thì nó không cấm xe con, cho nên nó không thể nào cấm tất cả loại ô tô được. Bên 3 cấm xe máy kéo kéo theo rơ móc thì nó cũng không thể nào nó cấm xe tải, xe khách hoặc xe con được cho nên là nó cũng không thể nào cấm tất cả các loại ô tô đời chẳng hạn nên mình cũng bỏ biển 3 đi chứ có biển một lần chị đi bất kỳ loại ô tô nào, anh chị thấy biển một anh chị cũng không được đi vào nữa thì đó là cấm tất cả loại ô tô đó là quy luật cấm nhỏ, đồng thời cấm lớn còn 2 cái biển này nó tương ứng với quy luật là cấm lớn thì không cấm nhỏ, cho nên nó không thể nào cấm tất cả các loại ô tô được, anh chỉ nhớ như vậy ha. Có 308 biển báo hiệu cấm môtô 3 bánh, 3 bánh. Anh chị hạ thì nhiều anh chị là đi học, có thể là giáo viên, không đưa hình mô phỏng hoặc là giáo viên không hướng dẫn ký cho anh chị cũng hay làm sai câu này thì 3 bánh đầu tiên là chị hình dung ha. Đầu tiên là đây là cấm mô tô 2 bánh thì nó cũng đồng thời nó cấm 3 bánh hoặc là cấm xe con, nó cũng sẽ cấm 3 bánh thì chị nhớ như vậy ha cấm mô tô hoặc cấm Sài Gòn, nó đều cấm bà bành haha. Em ví dụ câu hỏi này, biển nào báo hiệu cấm môtô 3 bánh cấm 3 bánh thì em nói cấm ô tô nó cũng cấm 3 bánh cấm Sài Gòn, nó cũng cấm 3 bánh, cho nên là mình sẽ chọn biển một và biển 2 con biển ban sao ạ? Bên 3 cấp 3 tái cấm xe tải thì nó sẽ không cấm xe con mà không cấm xe con, nó cũng không cắm vào bánh của chị ha cho mình sẽ bỏ biển số 3 đi. Có 309 là biển nào? Dưới đây, xe gắn máy được phép đi vào xe gắn máy được đi vào chị ha rồi em cũng có một cái hình mô phỏng ở đây, đó là cấm môtô, nó sẽ không cấm gắn máy, chỉ hạn cấm mô tô không cấm gắn máy. Anh chị đang đi xe gắn máy, anh chị hạnh biển cấm ô tô, anh chị vào bình thường rồi cấm ô tô nó cũng không cấm xe 2 bánh cho chuyện đang đi xe gắn máy, anh chị thấy biển cấm ô tô và chị đi vào bình thường mà chị nhớ như vậy ha? Và em quay lại câu hỏi ở đây bên nào? Dưới đây, xe gắn máy được đi vào thế chị thấy là? Đến một và bến một nó cấm mô tô thì nó sẽ không cấm gắn máy rồi cho nên là được đi vào. Nếu như mình đi xe gắn máy còn bên xoa là cấm ôtô thì nó cũng không cấm xe gắn máy rồi không cấm xài bánh nên mình sẽ chọn biển một và biển 2 và xe gắn máy được phép đi vào không chị ha mình sẽ chọn cả 2 biển luôn. Có 310 là biển nào báo hiệu cấm mô tô 2 bánh đi vào cấm 2 bánh. Anh chị ha anh chị thấy biển số màu là cấm 2 bánh rõ ràng rồi nên 2 bánh không đi vào. Còn biển số 2 và biển số 3 là cấm ôtô thì 2 bánh. Mình đã đi vào bình thường nên chỉ có một là cấm 2 bánh thôi, chị ah. Cấp 302 mốt là biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ dép phải lúc nào anh chị cũng hay bị sai đây, anh chị hay chọn biển số 3 lắm nhưng biển số 3 là sai, chị ha câu hỏi, chúng ta là cấm các phương tiện có nghĩa là cấm tất cả các phương tiện đúng không ạ? Mang biển số 3, nó chỉ cấm mình ô tô thôi chứ nó đâu có cấm xe mô tô đâu đúng không ạ? Nó không cấm xe đạp luôn, cho nên là. Khi mà anh chị đi ôtô và môtô, anh chị đi mô tô đúng không ạ? Và xe gắn máy chẳng hạn, anh chị gặp biển số 3, anh chị đi vào bình thường thì nó không thể nào cấm tất cả được thì có biển một biển 2 nó không vẽ cái xe gì hết thì nó sẽ cấm tất cả các loại xe luôn nên mình sẽ chọn biệt một và biển 2. Nó sẽ là cấm các phương tiện luôn. Có 302, 6 là biển nào cho phép xe rẽ trái về biển này khi mà mới ra sách 600 câu thì đấy là cái biển mà tranh cãi nhiều nhất, nhưng bây giờ thì hết tranh cãi rồi. Chị ha và cấm xe rẽ trái thế đến một chúng ta là cấm xe rẽ trái là rõ ràng rồi. Biển số 2, chúng ta là nơi được phép quay đầu thì ở đây nó cũng không cấm cá trái luôn, cho nên chị mới được trái trái chị ha mình sẽ chọn biển 2 là cho phép xe rẽ trái đó là biển số 2. Có 302, 8 là biển nào xe được phép quay đầu nhưng không được sẽ được quay nhưng không được sẽ không được sẽ đó là biển một rồi biển một tấm séc thì mình không được share mà cầm dép thì anh chưa được quay, cho nên ở đây lại được quay mà không được sẽ là đúng hạn. Mình chọn biến một con biển 2 làm sao ạ? Bắt buộc anh chị phải rẽ trái bắt buộc anh chỉ ra, trái mà ở đây nó lại bảo là không được rẽ trái là sai rồi, cho nên mình sẽ bỏ biển số 2 đi ha. Có 336 là gặp biển nào? Xe xích lô được phép đi vào xích lô được phép đi vào như a 3 cái câu 3, cái biển này chị cũng hay bị sai lầm này tại vì anh chị mình bị nhầm lẫn giữa cái quy luật cấm của chúng ta á? Thực ra anh chỉ nhớ là 3 cái điểm này, nó vẽ cái xe nào thì nó là cấm xe đó. Ví dụ bên này vẽ xelam, nó là cấm xe lam bên này vẽ xe moto và xe xích lô máy thì nói là cấm xích lô máy bên này vẽ xích lô thì nó là cấm xích lô và shiloh cơ mà chị ha. Đó anh chỉ nhớ là nó vé xe nào, nó chỉ cấm xe đấy thôi. Rồi tiếp theo câu hỏi, chúng ta lại gặp cái nào? Sai xích lô được ghi vào cái biển số 3 tầm xích lô đạp xích lô không được đi nữa. Cho nên mình phải bỏ biển số 3 đi, còn lại biến một và biển 2. Nó không có cấm slow thì mình sẽ được đi vào. Khi mình đi xe siết lâu, chị ha mình sẽ chọn đến một và 2 anh chị nhớ 3 bên này nó có vé cái xe nào nó chỉ cấm mình cái xe đó thôi ha. Có 303, 7 như vậy này gặp biển nào? Xe lam xe xích lô máy được phép đi vào. Thì ở đây hỏi là xe lam trên biển một nó cấm xe lam xe lam hơn một ly nữa biến 2 nó vé xe xích lô máy thì xích lô máy hơn được đi nữa thì mình phải bỏ 12 đi, còn biển số 3 nó cấm xe xích lô cấm xích lô thì anh xe lam và xe xích lô máy này vẫn được đi vào bình thường. Da mình sẽ chọn biển 3 thì chị nhớ là vẽ xe nào nó là cấm xe đó thôi. Có 344 là biển nào cấm máy kéo kéo theo rơ móc câu này cũng tương đối nhiều anh chị làm sai đây. Biển số một của chúng ta là cấm máy kéo kéo theo rơ móc là rõ ràng rồi không chạy đi đâu được. Biển số 2, chúng ta cấm máy kéo mà anh chị nhớ làm sao ạ? Anh? Máy kéo còn nhỏ hơn anh máy kéo kéo theo rơ mót mà khi đã cấm anh nhỏ sẽ đồng thời cấm anh lớn cấm anh máy kéo nó sẽ cấm luôn cả anh, máy kéo các thầy dòng máu với mình, phải chọn cả 2 biển này khi mà mình đi xe máy kéo cắt ra móc mình gặp 2 biển này mình đều không được đi vô cho mình sẽ chọn đó là. Cả 2 biển nữa, chị ha thế số 3 của mình thấy đúng. Có 304, 6 là biển nào không có hiệu lực đối với ô tô tải không kéo mốc, không có hiệu lực, có nghĩa là không cấm câu hỏi này. Nó tương đối khó. Câu hỏi này nó hơi lằng ngoằng. Anh chị hay gọi là nó chơi chứ thì để em. Giải thích câu hỏi này để cho chị dễ hiểu, ha anh chị sẽ làm dễ dàng câu này luôn biển nào không có hiệu lực, không có hiệu lực, có nghĩa là không cấm rồi. Đối với ô tô tải không kém óc, xe tải không kém đó là xe tải thùng của mình thì câu hỏi chúng ta là biển nào không cấm xe tải? Chị nhớ là bên nào không cấm xe tải biển số một cấm anh đầu kéo kéo móc thì chắc chắn là không cấm xe tải rồi anh chị đang đi xe tải, anh chị thấy biển số một anh chị đi vào bình thường thì nó gọi là không cấm. Xe tải biển số 2 cấm anh mãi kéo thì cũng không cấm xe tải rồi anh thấy là. Biển anh chơi sang đi xe tải, anh chị thách biển sâu 2 anh chị cũng được đi vào bình thường thì nó là không cấm. Xe tải mang biển số 3 là cấm xe con cấm xe con, nó sẽ đồng thời cấm cả xe tải luôn. Tại vì sao? Vậy tại vì anh đang đi xe tải mà anh chưa thấy biển cấm xe con chị cũng không được đi vào nữa nên mình sẽ chọn biển một và biển 2, đó là không cấm xe tải. Chị har chọn một hay 2. Anh chỉ nhớ câu hỏi này, nó không có ghi là bên đó không cấm xe tải và ý nghĩa như vậy thì em giải thích như vậy để cho anh chị dễ hiểu ha. Gấp 367 351 đúng không ạ? Biển phụ đặt dưới biển cấp vòi có ý nghĩa gì? Đây cũng là một cái biển mà anh chị cũng hay bị rối bời. Đó thì anh chị mình à? Anh chị mình có một cái hình như thế này cho nó dễ hình dung ha rồi. Đây là cái biển 500m, có 2 mũi tên, 2 bên này còn ở đây cũng 500m nên 0 2 mũi tên 2 bên nó khác nhau là làm sao nó khác nhau? Cái này có 2 mũi tên, còn anh này không có 2 mũi tên đúng không ạ? Thế anh có 2 mũi tên là nó sẽ tính từ nơi, đặc biệt là đến 500m. Lại mình không được bấm còi từ nữa. Đặt biển đến 3m là mình không được bấm còi, sau khi đi hết 500m thì mình mới được bấm còi trở lại, còn anh không có 2 mũi tên để làm sao ạ? Nó sẽ tính từ nơi đặt biển nơi đến 500m là mình được bấm coi, còn khi nào anh chị mình đi hết 500m thì mình mới không được bấm còi thì cái biển mà có 2 mũi tên nó sẽ cấm ngay từ nơi đặt biển, còn cái biển mà không có 2 mũi tên thì đi hết. Con số ghi trên biển mới bị cấm chỉ nhớ 2 cái biển như vậy để cho mình dễ nhớ. Dễ làm ha ri không nói chuyện hay bị sai mấy câu này. Thôi, đầu tiên là chị nhớ là câu hỏi này, anh chị thấy có 2 cái mũi tên 2 bên nó sẽ cấm là từ nơi đặt biển đến 500m là mình không được bấm nó cấm ngay từ nơi đặt biển. Cái số một là bảo khoảng cách đến nơi cấm bóp còi khoảng cách là sai mình bỏ đi ha sao? Hay là chiều dài đoạn đường cấm bóp còi từ nơi đặt biển ở đây cấm ngay từ nơi đặt biển luôn là đúng rồi mình sẽ chọn loại xoài anh chị nhớ có 20 tên là nó cấm ngay từ đây là biển ha. Câu 352 là miễn chiều dài đoạn đường 500m từ nơi lặn biển này, người lái xe có được phép bấm còi không thì từ nơi đặt biển này mình sẽ là không được bấm còi tại vì nó có 2 mũi tên, nó sẽ cấm ngay từ nơi đặc biệt mà anh chị mình ha nên mình sẽ là không được phép. Chẳng hạn cấm ngay từ nơi đặt biển cho mình sẽ là không được phép ha. Rồi câu hỏi 356 là biển báo hiệu chiều dài, đoạn đường phải rất ly tối thiểu giữa 2 xe chiều dài đoạn đường vẫn là mình phải giữ cự ly tối thiểu luôn rồi nói đoạn biển anh chị mình ha. Hoặc để dễ làm 2 câu này, anh chị có nhớ là câu hỏi mà có từ khoảng cách thực tế, mình mới chọn cái biển không? 20 tên này? Còn những câu hỏi khác đều hỏi, cái biển này hết đều có một biển 2 mũi tên này hết, cho nên chị nhớ là câu hỏi có từ khoảng cách thực tế thì mình chọn biển này? Nhưng đối với câu 305 6 này không có câu hỏi câu hỏi không có từ khoảng cách thực tế cho mình phải bỏ tiền xu id thì coi lại biển số một ha đó là từ nữa đang đến đến 800m là anh chị phải giữ khoảng cách tối thiểu giữa 2 xe, đó là 8m hay hạn, đó là báo hiệu chiều dài đoạn đường phải giữ tuy tối thiểu giữa 2 xe. Cái câu 357 đấy đến báo hiệu khoảng cách thực tế từ nơi đặt biển đến nơi cần giữ cự ly tối thiểu giữa 2 xe tải. Đối với câu hỏi của từ khoảng cách thực tế, anh chị chọn cái biển không có xxx tên mấy anh chị thấy xuất hiện 4 câu hỏi hỏi 2 cái biển này? Thì chỉ duy nhất một câu hỏi này có từ khoảng cách thực tế, mình chọn cái biển này thôi, còn lại những câu hỏi khác đều chọn cái biển qua 2 môn tên cho nên để dễ làm 2 cái biển này, anh chị nhớ câu hỏi, em có từ khoảng cách thực tế? Mình chọn biển 0, 2 mol, tên còn lại đều là hỏi biển biển có 20 tiền thôi, chị ha. Câu này anh chị cũng hay bị sai đây tại vì họ đã lừa mình ha. Xe ô tô chở hàng vượt quá phía trước và sau tùng Xem mỗi cái quá 10% chiều dài toàn bộ thân xe tổng chiều dài xe cả hàng từ trước đến sau, nhỏ hơn trị số ghi trên biển thì có được phép đi vào hay không? Thường thì mình hay quan tâm ý. Sau đó là tổng chiều dài xe cả hàng từ trước đến sau nhỏ hơn trị số ghi trên biển. Anh chỉ thấy nhỏ hơn thì mình phải được đi vào chứ? Tại vì cấm là cấm lớn hơn mà. Nhưng mà tại sao ở đây mình lại phải chọn là không được anh chị ha? Tức là xe ô tô chở hàng vượt quá phía trước và sau thùng xe mỗi phía quá 10%, em chỉ mới xếp hàng ở đây vượt 10% ở đây chị cũng xếp phía sau quá 10% thì mình sẽ không được lưu thông ra ngoài đường mỗi phía khoảng 10% là 20% rồi mà mình không được lưu thông ra ngoài đường rồi chị ha mà không được lưu thông ra ngoài đường thì làm gì mà mình thấy được cái biển này mà mình được đi voi không đúng không ạ? Cho mình sẽ chọn là không được phép. Hôm nay anh chỉ nhớ là đừng có để cái nhỏ hơn này nó đánh lừa mình ha. Hoặc để dễ làm mà chị thấy giá bán không được, cứ 14m anh chị chọn đáp án không được 14m chọn không được. Có 306, 9 ở trong góc biển dưới đây, biển nào là biển chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc khi mà chị mới vô cái 2 cái biển này chị cũng hay bị. Lúng túng là không biết chọn cái nào đây đó. Thế đấy, thế là mấy chị nhớ hình dáng một cái biển, ha cái đấy, người ta gọi là biển chỉ dẫn chỉ dẫn thì anh chị nhớ đó là hình vuông hoặc hình chữ nhật nền xanh thì đó là hình chữ nhật nền xanh đây đó là biển chỉ dẫn mình sẽ chọn biển 2. Còn ở đây, biển hình tam giác, đó là biển. Hình nguy hiểm, anh chị ai chẳng phải chỉ dẫn cho mình Xem bỏ biển một đi mình sẽ chọn biển 2 thôi ah, đó là hình vuông hoặc hình chữ nhật. Có 425 VND họa, chúng ta sẽ có 3 cái biển báo tương đối với 3 ý. Trả lời này cũng là những câu hỏi mà anh chị hay bị lúng túng, đó là biển này có ý nghĩa gì? Anh chị nhớ lại, đây là hình than đúng không ạ! Thì đó là nó sẽ báo là mình là sẽ là đoạn nền đường này có nền đường yếu, đoạn đường có nền đường yếu, chúng ta cần phải theo dõi lốn đúng không ạ? Chúng ta phải cần phải cẩn thận thì chúng ta đi qua đường này và tương ứng với số 3 của chúng ta để cảnh báo những đoạn đường, nền đường yếu. Đoạn đường đang theo dõi lún và chị nhớ đang theo dõi lún rồi đúng ha. Ở mình sẽ chọn lại đang theo dõi lún, còn ở đây là để mà báo là công viên đá sỏi băng lên là saiha. Cái này đảm bảo là tên ta luy dương là sai tí nữa. Câu hỏi xong em sẽ nói tới ha? Ăn miến nào ạ? Báo này có ý nghĩa gì? Anh chị thấy ở đây có đất đá từ trên cao, sạt lở xuống đó, đất đá từ trên cao, sạt lở xuống ha thì số một là để báo trước gần tới đoạn đường, hiện tượng đất đá từ trên ta luy dương sụt lở bất ngờ từ trên ta luy dương sụt lở là donghae. Mình sẽ chọn lấy số một còn ta luy là gì thì hôm trước em có giải thích anh chị ở cái câu hỏi từ 600 câu hỏi lý thuyết rồi anh chị nào mà chưa Xem nên chị có thể Xem lại để mình hiểu Xem nó từ này là gì? Ha đó và đây là bảo là các viên đá sỏi băng lên là sai chị ha. Còn đây theo dõi lún theo dõi lún phải! Như hồi hình vừa trước anh chị ha. Có 402, 7 là biển báo này có ý nghĩa gì? Nên chị thấy là ở đây là mình đi nè bánh xe mình đè lên đá sỏi và nó bắn lên thì đó là làm cho các viên đá sỏi băng lên rồi chị ha để báo trước thôi có kết cấu mặt đường rời rạc khi phương tiện đi qua làm cho các phương đá sỏi băng lên băng lên là đúng ha mình sẽ chọn cái số 2. Ở trên này 3 ý trả lời nó tương ứng với 3 cái biển vừa rồi thì anh chị cũng hay bị lộn xộn với nhau lắm nên chị cũng lưu ý 3 cái biển này ha.

Có 444 câu này là anh chị tranh luận với em cũng khá là gay gắt đây đến nào cho phép được đi? Mẹ nào cho phép được quay đầu xe đi theo hướng ngược lại khi đặt biển trước ngã 3 ngã tư vọng khi đặt biển trước ngã 3 ngã tư chị h. Thì như hôm trước em có nói là cái biển nào mà có 2 mũi tên thì mình lại quay đầu ở trong bar biển này không chị ha? Trong 3 biển này, biển nào có 2 mũi tên này chúng ta được quay đầu đó cho nên biển này có một mũi tên thôi không được quay đầu chúng ta bỏ đi, còn 2 biển này có mũi tên 2 mũi tên đúng không ạ? Tiếp theo là khi đàn biển trước ngã 3 ngã tư, anh này lại đặt sau mất rồi cho mình cũng phải bỏ lại luôn. Tất cả các biển hiệu lệnh chỉ có mỗi duy nhất mình anh này là sau thôi nên chị bỏ biển id đó còn lại mỗi biển 3 thôi, cho nên mình sẽ chọn biển 3. Thì theo luật quy định anh chị ha thì cái biển số 2 này mình sẽ được quay đầu lại khi mình gặp biển số 2 và mình cũng được quay đầu lại khi mình gặp biển số 3. Tuy rằng biển số 2 và biển số 3 0 có mũi tên quay đầu nhưng chúng ta sẽ được quay đầu lại khi gặp biển 2 và 3. Đó là theo luật quy định rồi chị ha cho nên nhiều anh chị hỏi là tại sao không có mũi tên quay đầu mà lại biển hiệu lệnh mà chúng ta vẫn được quay thì luật vẫn là mở ngoặc, quy định thêm ở cái phần này trong truyện lưu ý ha. Có 406 lăm là tại nơi đường có biển báo làn đường dành riêng cho từng loại xe. Dưới đây, các phương tiện có được phép di chuyển sang làn đường khác để theo hành trình mong muốn. Khi đến nơi, đường Bộ Giao nhau hay không? Cái đó em chỉ thấy là nên là lan này dành cho xe khách lăn này dành cho xe con là này dành cho xe tải lần này moto rồi anh thiện đang đi trên đường, anh chị thấy cái biển này chị phải đi theo đúng làn là đúng rồi. Nhưng khi mà chị đến gần ngã tư, anh chị muốn rẽ sang hướng khác thì anh chị có được chuyển làn sang làng khác hay không? Đó là câu hỏi chúng ta như vậy, a thì chắc chắn là chúng ta sẽ lại được phép rồi. Ví dụ như anh xe khách này, anh muốn chuyển sang cái làn đường bên phải là để anh giáp phải thì được rồi, hoặc là anh sẽ con anh muốn chuyển sang làn đường bên phải để anh em phải cũng được, anh sẽ phải anh muốn chuyển sang làn đường bên trái thì nhớ trái cũng được luôn cho mình sẽ được phép chuyển sang làng khác anh chị ha chúng ta chọn là được phép. Có 408, 7 câu này là câu khó nhất ở trong cái phần sả sa hình kinh. Chị mới vào đây à? Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng? Quy tắc giao thông đó gọi là khó nhất thôi, nhưng mà mình cứ xét theo 5 bước là nó ra cái thứ nhất là anh nào vào trước đi trước ở đây chị không thể nào vào trước hết chúng ta bỏ đi, cái thứ 2 là chúng ta xét theo xe ưu tiên ở đây mình cũng đâu có xe nào xe ưu tiên nào chúng ta bỏ đi với chúng ta, chúng ta sẽ ra biển báo này, chị thấy 2 cái biển báo hình tam giác xuôi, cho dù anh chị không thấy cái màu vàng đâu hết, nhưng ở đây mình thấy cái mặt sau. Thì nó là tam giác xuôi thì 2 biển này sẽ được đi trước đúng không ạ? Hình tam giác sôi nó là đường ưu tiên được đi trước con hay tam giác ngược là đường không ưu tiên thì phải dừng lại đá thì mình sẽ xét Xem anh xe tải và xe môtô anh nào ở bình trước hơn ha. Ôi đến bước thứ tư, chúng ta là tay phải không vướng tại vì chị thấy bên tay phải của anh, xe tải với xe khách rời tay phải của anh xe mô tô với xe con mình bỏ mấy thứ tư đi thì xe bước thứ 5 là hướng đi mà chị nhìn thấy anh xe tải đi thẳng được đi trước này anh moto sai trái được về sau đi sau này thì nó sẽ tương ứng với số 2 của chúng ta, đó là xe tải đến mô tô, xe tải đi trước đến mô tô đi sau là đúng ha còn lại là xe tải đi trước đến xe khách là sai xe khách trên đường không ưu tiên thì xe khách phải nhường đã đó rồi, sau khi mà moto đi rồi mới đến lượt anh sẽ khách này và cuối cùng là xe con. Mình sẽ chọn cái số 2 ha. Vậy câu hỏi này anh chị cũng hay bị sai lắm đây? Theo hướng mũi tên thứ tự các xe đi như thế nào là đúng thì câu hỏi này có trong cái video là những câu hỏi mẹo rồi đúng không ạ? Nhưng mà câu hỏi này hay sai thì anh cũng đưa câu hỏi này đến chị lưu ý, ha ha. Anh chỉ thấy là ở đây là không có xe nào vào trước hết, cho nên chị mình sẽ bỏ bước một đi. Bước 2, mình xét theo xe ưu tiên thì anh công an lại ưu tiên, cho nên chắc chắn anh công an được đi trước rồi và tiếp theo đến bước thứ 3 là xét theo biển báo thì ở đây anh xe tải là anh thấy hình thoi là anh đang đi trên đường ưu tiên cho chị h. Có nhiều anh chị hỏi, tại sao biết anh xe tải đi trên đường ưu tiên, tại vì ở đây cái biển báo chỗ anh xe tải là biển báo hình thoi thì anh nó sẽ là trên đường ưu tiên, còn ở đây 2 này người tam giác ngược là chắc chắn trên đường không ưu tiên rồi mình phải cho anh xe tải đi. Thứ 2 chị ha rồi sau khi xe tải thứ 2 rồi thì chúng ta mới đến lượt sẽ xe khách thì thứ 3 tại vì 2 người đi rồi thì anh sẽ khách này phải không vướng nữa thì xe khách đi tháng ba và cuối cùng là xe con và đi sau cùng đó, anh chị nhớ ha. Các điển hình thoi này giống như cái biển này thì tên của nó là đoạn đường ưu tiên có nghĩa là chúng ta đang đi trên đường ưu tiên rồi chị ha. Ôi có 400 507 là theo hướng mũi tên. Những hướng nào xe gắn máy đi được xe gắn máy của chị hạ anh chị đã đi xe gắn máy. Đây là số một, anh chị chẳng thấy cấm gì hết, anh chỉ đi bình thường thôi. Số 2 là cấm ô tô cấm môtô để anh chị đi lăn máy được không cấm thì hết cấm môtô là sẽ không cấm gắn máy. Ứng số 3 của chúng ta nên chị thấy là cấm xe ô tô cấm ô tô, nó cũng sẽ không cấm 2 bánh, cho nên chị cũng được đi bình thường thì mình sẽ chọn đó là cả 3 hướng này là xe gắn máy được đi. Chị ha gaba hướng câu này, thường anh chị hay chọn điện thiếu cái sướng số 2 này đúng không ạ? Hay bị thiếu ứng số 2, anh chị nhớ là cấm mô tô thì anh gắn máy vẫn được đi vào ha. Câu 513 là xe nào vừa đúng quy tắc giao thông, câu này chị cũng hay bị tròn thiếu ở đây là cấm xe tải vượt và chị nhớ quy luật chúng ta là cấm lớn thì không cấm nhỏ, cho nên cấm xe tải nó sao không cấm xe con xe này ở đây, xe con vừa là đông hà không có vi phạm, tiếp theo là anh xe khách. Anh sẽ khánh anh chị hãy bình chọn thiếu anh chị không chọn xe khách này. Thế nên chỉ nhìn thấy cái biển mà chúng ta phải cấm lớn, vượt nhỏ cấm lớn, vượt nhỏ thì lớn, vẫn được phép vượt lớn thì tại sao chúng ta gọi em gọi là lớn, vẫn được phép? Vừa lớn thì ở đây là xe khách và xe tải lớn tương đương nhau. Thế nên là anh, xe khách được phép vượt xe tải khi gặp biển này mình sẽ gọi là cấm lớn, vườn nhỏ thì sẽ không cấm lớn, vượt lớn cho nên là cả 2 2 cái, hình này đều là vừa đúng hết anh chị ha thì sẽ chọn nó là cả 2 xe đều đúng không ạ? Cả 2 xe đều đúng đấy, chị ha. Có 505, 9 là theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe là vi phạm quy tắc giao thông. Thực ra câu này không phải là anh chị không biết anh chị làm sai mà câu này là do là cái cái hình của chúng ta, nó quá mờ đi cho nên chị mới không quan sát gió ở đây. Biển hiệu lệnh của chúng ta bắt buộc phải đi thẳng nhưng anh moto này anh xin nhan trái phải thường thì anh chị bị sót cái motor này, anh chị nghĩ là anh mô tô không có xi nhan nhưng mà anh motor đang xin nhan sẽ phải anh chị ha, còn anh sẽ coi lại xi nhan rẽ trái cho nên ở đây bắt đi thẳng mà anh lại rẽ phải hoặc rẽ trái đều là vi phạm rồi. Thì mình sẽ chọn đó là cả 2 xe đều là vi phạm hết anh chị ha. Câu 5, chăm sóc 7 là các xe đi như thế nào? Theo thứ tự nào là đúng? Quy tắc giao thông, các xe đi theo thứ tự nào đấy thì mình thấy làm sao ạ? Ở đây, cái biển chúng ta làm biển hình tam giác ngược, có thể chúng ta có đi trên đường không? Ưu tiên thì chắc chắn 2 là đi trên đường ưu tiên này thì mình sẽ Xem anh nào đi trước tiếp theo ở đây chúng ta có biển, đó là hướng đường ưu tiên đánh motos là anh đi đúng theo cái nét liền đậm này thì anh moto sẽ được đi đầu tiên anh chị 2 chứ không phải xe con này đâu anh chị mà xét theo hướng đi anh chị mà cho xe con đi trước là sai á anh chị phải xét là hướng đường ưu tiên đánh motos đi đúng theo cái nét liền đậm của hướng đường ưu tiên này. Anh moto được đi trước rồi đến xe con cuối cùng là xe của bạn thì tương ứng số 3 của chúng ta. Có 570 là xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này? Thế ở đây là anh chị thấy làm chúng ta đi thẳng hoặc rẽ trái, cho nên chị chỉ lúc đi thẳng hoặc rẽ trái thôi. Ngoài ra, mình không được định hướng nào khác thì mình sẽ chọn đi thẳng hoặc rẽ trái gửi số một. Nhiều anh chị lại chọn là chúng ta được dạy, phải đừng chém phải là sai chị ha. Tại vì cái vạch mũi tên này đâu có mũi tên nào chỉ phải đâu hoặc ở đây, nhưng mà chuyển qua làm bên phải chỗ này thì anh chị lại để ăn gạch liền cũng vi phạm rồi anh chỉ việc đi thẳng hoặc rẽ trái rồi ha. Có 5 tháng bảy mốt như vậy thôi, ở đây là mũi tên đi thẳng vào phía trái cho anh. Chị chỉ được đi thẳng hoặc rẽ trái khi mà đèn xanh mà mình phải dừng lại trước phải dừng và đi thẳng khi đèn trái khi đèn xanh chúc mừng tương ứng với số 3 của chúng ta, ha. Câu 509 tư đây câu này anh chị cứ nghĩ chỗ này len đứt thì mình lại đi sang hướng 2 thì len đứt chúng ta được đè vạch, chúng ta lại chuyển lan thật nhưng mà hướng 2 là hướng của xe đi ngược chiều. Cho nên nếu như anh chỉ mà chuyển sang hướng ai chạy đi, chị lại đi ngược chiều mất cho mình sẽ là không được phép anh chị ha mình sẽ là chỉ được chuyển hướng, mình chỉ được xe theo hướng số một thôi. Được rẽ trái bạn chọn hướng nào thì mình chọn đó là hướng một mình trước đi theo hướng một không chị ha. Câu 509 9 là trong tình huống dưới đây sẽ con màu vàng vượt xe con màu đỏ là đúng quy tắc giao thông hay không thì ở đây màu vàng vượt bên trái màu đỏ là đúng này và cái thứ 2 là bên anh là bandland đất đen đất thì chúng ta được đè vạch đích. Vận chuyển là đúng rồi đó, bạn được đẹp gạch là đúng rồi cho mình sẽ chọn là xe con màu vàng vượt đúng rồi chị ha đó. Thực ra câu 509 9 này chị cũng ít bị sai lắm chứ không có bị sai nhiều đâu. Nhưng mà khi mới vào là chị cũng hay phân vân con này, cho nên em cũng đưa vào đó là một câu khó như ha. Rồi vừa rồi em đã hướng dẫn hết những câu hỏi khó, phần biển báo và phần sai hình như chị mình ha, nếu anh chị mà còn thấy câu hỏi nào mà khó nữa? Anh chị có thể bình luận phía bên dưới và em sẽ hướng dẫn tiếp những câu hỏi khó để cho anh chị mình ha em sẽ trả lời ở trong cái phần bình luận đúng không ạ? Nếu anh chị có. Có quý mến cái kênh youtube hướng dẫn lái xe an toàn của nhóm tụi em anh chị hãy cho tụi em một like share và đừng quên bấm đăng kí kênh ấn chuông để đón Xem những cái video phía sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ở những video bổ ích thế sau đang chờ đón anh chị.

Viết một bình luận

Bài viết liên quan