1

Không giỏi toán có học quản trị kinh doanh được không

Phải giải toán nhanh, giải toán hay giải toán= nhiều cách như hồi cấp 3. Tuy nhiên, ngành này đòi hỏi các bạn cần phải có tư duy logic, tức là cách suy nghĩ, cách lập luận lí luận của các bạn. Nó phải hợp lý, hợp logic chứ không phải là cảm tính dựa trên cảm xúc và đa số các bạn học quản trị kinh doanh sẽ ra làm sale, cho nên cái khả năng ăn nói, khả năng thuyết phục người khác, khả năng nắm bắt tâm lý người khác. Đôi khi nó còn quan trọng hơn cái việc các bạn giỏi toán. Còn nếu gia đình của bạn có doanh nghiệp mà bạn về điều hành doanh nghiệp của bạn thì bạn còn có khả năng lãnh đạo. Nếu bạn muốn biết thêm về quản trị kinh doanh, bạn có thể Xem video nói về quản trị kinh doanh cho kênh của mình. Không giỏi toán thì có học quản trị kinh doanh được không?