Thợ vận hành thiết bị sản xuất thủy tinh và gốm

  1. Thợ vận hành thiết bị sản xuất thủy tinh và gốm

Thợ vận hành thiết bị sản xuất thủy tinh và gốm vận hành và giám sát các lò nung, lò nấu và các máy móc, thiết bị khác được sử dụng trong sản xuất thủy tinh, gốm, sứ, gạch, ngói; vận hành máy ủ, làm cứng hoặc trang trí thủy tinh và gốm sứ.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

– Vận hành và giám sát các lò luyện thủy tinh để chế tạo thủy tinh bằng cách nấu chảy và nung chảy các thành phần trộn sẵn;

– Vận hành thiết bị phun nóng hoặc lạnh để bọc tráng thủy tinh bằng chất làm cứng bề mặt;

– Vận hành và bảo dưỡng các máy ép hoặc thổi thủy tinh nóng chảy vào các khuôn để tạo thành hình dáng hoặc định hình các vật chứa đựng như chai, lọ, bình vại và ly uống nước;

– Thao tác ấn tay để đúc thủy tinh thành hình dạng cần thiết;

– Vận hành lò nung để xử lý thủy tinh nóng chảy thành các tấm kính phẳng;

– Vận hành và giám sát thiết bị sản xuất thủy tinh nổi;

– Vận hành và bảo dưỡng máy hoàn thiện để mài, khoan, đánh bóng bằng cát, làm cho xiên góc, trang trí, rửa hoặc đánh bóng thủy tinh và các sản phẩm thủy tinh;

– Thiết lập và vận hành máy ép để đúc các sản phẩm gốm từ đất sét ẩm;

– Vận hành máy trộn đất sét với nước để nhào thành một trạng thái mềm dẻo thích hợp hoặc dạng bán lỏng để sản xuất các sản phẩm gốm;

– Vận hành và giám sát các lò nung gốm, sứ, gạch và ngói;

– Vận hành và giám sát máy tráng men hoặc mài mòn;

– Vận hành và giám sát các máy ép đùn thủy tinh nóng chảy để tạo thành sợi thủy tinh;

– Quan sát các sản phẩm đã hoàn thiện để phát hiện các chỗ nứt, rạn, vỡ, màu sắc và các khiếm khuyết khác.

Ví dụ về các nghề được phân loại ở đây:

– Thợ vận hành lò gạch

– Thợ vận hành máy sơn gốm

– Thợ vận hành máy trộn đất sét

– Thợ ép đất sét ép

– Thợ vận hành lò sản xuất thủy tinh

– Thợ vận hành máy thổi thủy tinh

– Thợ vận hành máy trộn thủy tinh

– Thợ vận hành lò sản xuất thủy tinh

– Thợ vận hành lò gốm

– Thợ vận hành lò gạch ngói

Loại trừ:

– Thợ đúc khuôn gạch ngói – 7314

– Thợ thổi thủy tinh – 7315

– Thợ cắt thủy tinh – 7315

Viết một bình luận