Thợ vận hành thiết bị đóng gói, đóng chai và dán nhãn

  1. Thợ vận hành thiết bị đóng gói, đóng chai và dán nhãn

Thợ vận hành thiết bị đóng gói, đóng chai và dán nhãn vận hành và giám sát máy cân, đóng gói và dán nhãn sản phẩm hoặc đổ đầy thùng chứa bằng sản phẩm.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

– Vận hành và giám sát máy cân, bọc, đóng gói và đóng kiện các sản phẩm;

– Vận hành và giám sát máy làm đầy và đóng kín ống tuýp, chai, lon, hộp, túi và các vật chứa khác bằng các sản phẩm như thực phẩm, đồ uống, sơn, dầu, nước hoa;

– Vận hành và giám sát máy sản xuất nhãn mác, dán nhãn sản phẩm, bao gói và các thùng hàng khác bằng cách dán hoặc phương pháp khác;

Ví dụ về các nghề được phân loại ở đây:

– Thợ làm đầy chai

– Thợ vận hành máy đóng hộp

– Thợ vận hành máy dán nhãn

– Thợ vận hành máy đóng kiện

– Thợ vận hành máy đóng gói

Loại trừ:

– Thợ đóng gói bằng tay – 9321

Viết một bình luận