Thợ vận hành máy tẩy trắng, máy nhuộm và làm sạch sợi

  1. Thợ vận hành máy tẩy trắng, máy nhuộm và làm sạch sợi

Thợ vận hành máy tẩy trắng, máy nhuộm và làm sạch sợi vận hành và giám sát máy tẩy trắng, co, nhuộm và xử lý các loại sợi, chỉ hoặc vải.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

– Khởi động và điều khiển máy móc thiết bị tẩy trắng, nhuộm hoặc xử lý và hoàn thiện vải, sợi, chỉ hay hàng dệt khác;

– Bảo trì máy co vải dệt thoi hay dệt kim theo kích cỡ định sẵn hoặc gia cố vải dệt bằng cách đan các sợi vào nhau;

– Bảo trì các loại máy tự động chải và đánh bóng lông thú;

– Vận hành và giám sát máy xử lý tơ tằm để làm lụa tơ tằm;

– Vận hành và giám sát các máy tẩm hàng dệt bằng hóa chất để làm chúng không thấm nước;

– Nhuộm các sản phẩm để thay đổi hay khôi phục màu sắc của chúng;

– Vận hành và giám sát máy duỗi hoặc hoàn thiện vải;

– Giám sát và điều chỉnh các thiết bị khử trùng và loại bỏ vật lạ ra khỏi lông thú;

– Vận hành máy chải, sấy khô và đánh bóng lông thú; làm sạch, tiệt trùng và làm mềm lông và vỏ chăn;

– Nhập các hướng dẫn xử lý để lập trình thiết bị điện tử;

– Quan sát màn hình hiển thị, hệ điều hành, thiết bị và quy trình nhập vải hay xử lý lối ra để xác định thiết bị vận hành chính xác;

– Làm sạch bộ lọc máy và thiết bị bôi trơn.

Ví dụ về các nghề được phân loại ở đây:

– Thợ vận hành máy tẩy trắng sợi

– Thợ vận hành máy nhuộm vải

Loại trừ:

– Thợ in vải – 7322

– Thợ vận hành máy giặt – 8157

– Thợ giặt bằng tay – 9121

– Thợ ủi bằng bàn là cầm tay – 9121

Viết một bình luận