Thợ vận hành máy đào đất và thợ vận hành thiết bị có liên quan

  1. Thợ vận hành máy đào đất và thợ vận hành thiết bị có liên quan

Thợ vận hành máy đào đất và thợ vận hành thiết bị có liên quan vận hành máy để đào, san bằng, làm cho mịn và nhỏ đất hoặc các vật liệu tương tự.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

– Vận hành và giám sát máy đào, máy ủi, máy xúc có gầu để đào và di chuyển đất, đá, cát, sỏi hoặc các vật liệu tương tự;

– Vận hành và giám sát máy đào mương rãnh cho cống rãnh, hệ thống thoát nước, dầu, khí ga hoặc các đường ống tương tự;

– Vận hành và giám sát máy móc được trang bị lưỡi lõm bằng thép để di chuyển, phân phối và san bằng mặt đất, cát, tuyết và các vật liệu khác;

– Vận hành và giám sát thiết bị để loại bỏ cát, sỏi và bùn từ đáy nước;

– Vận hành và giám sát các máy móc để đóng cọc gỗ, bê tông hoặc thép xuống nền đất;

– Vận hành và giám sát xe lu để làm cho đất chắc, mịn trong khi làm đường, vỉa hè và các công việc tương tự;

– Vận hành và giám sát máy trải và làm mịn bê tông hoặc nhựa đường hoặc các chế phẩm bitum để xây dựng đường hoặc các bề mặt tương tự;

– Giám sát các lao động khác.

Ví dụ về các nghề được phân loại ở đây:

– Thợ vận hành xe ủi

– Thợ vận hành máy xúc

– Thợ vận hành máy xúc kiểu gàu lật ra sau

– Thợ vận hành máy đóng cọc

– Thợ vận hành xe lu

– Thợ vận hành máy san mặt đường

– Thợ vận hành máy cào tuyết

Viết một bình luận