Người mang vác hàng

  1. Người mang vác hàng

Người mang vác hàng thực hiện nhiệm vụ như đóng gói, mang vác, bốc xếp đồ đạc và các vật dụng gia đình hoặc xếp dỡ hàng hóa lên tàu, máy bay; chuyển và xếp hàng hóa trong các kho hàng khác nhau.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

  • Đóng gói đồ đạc văn phòng hoặc gia đình, máy móc, thiết bị và hàng hóa liên quan để vận chuyển từ nơi này đến nơi khác;
  • Vận chuyển đến một nơi khác;
  • Mang hàng hóa đã được bốc dỡ hoặc bốc xếp từ xe tải, toa xe, tàu thuyền hoặc máy bay;
  • Bốc dỡ và bốc xếp ngũ cốc, than, cát, hành lý và các hàng hóa tương tự bằng việc đặt chúng lên băng tải, đường ống và các phương tiện vận chuyển khác;
  • Nối các ống giữa các đường ống lắp đặt trên bờ và các bồn chứa của sà lan, tàu chở dầu và các tàu khác để bốc dỡ dầu mỏ, khí hóa lỏng và chất lỏng khác;
  • Chuyển, xếp hàng hóa trong kho và trong các cơ sở tương tự;
  • Phân loại hàng hóa trước khi xếp và dỡ hàng;
  • Giám sát các lao động khác.

Ví dụ về các nghề được phân loại ở đây:

– Người xử lý hành lý

– Người vận chuyển hàng hóa

– Người khuân vác kho

Loại trừ:

– Người vận hành cần cẩu – 8343

– Người lái xe nâng – 8344

– Người khuân vác ở khách sạn – 9621

– Người khuân vác hành lý – 9621

Viết một bình luận