Lao động trên đường phố và lao động có liên quan

951 – 9510. Lao động trên đường phố và lao động có liên quan

Lao động trên đường phố và lao động có liên quan cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau trên đường phố và những nơi công cộng với các công việc như đánh giày, rửa cửa kính ô tô, chạy việc vặt, phát tờ rơi, trông giữ tài sản và cung cấp các dịch vụ đường phố tại chỗ khác.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

– Đảm bảo vật liệu cần thiết để thực hiện dịch vụ;

– Tiếp cận khách hàng trên đường phố để cung cấp dịch vụ;

– Làm sạch và đánh bóng giày;

– Làm sạch và đánh bóng cửa kính ô tô;

– Chạy việc vặt;

– Hỗ trợ tài xế tìm bãi đỗ và đảm bảo xe không bị hư hỏng khi vắng mặt tài xế;

– Phát tờ rơi và báo miễn phí;

– Nhận thanh toán ngay.

Ví dụ về các nghề được phân loại ở đây:

– Người bảo vệ xe

– Thợ rửa cửa kính ô tô

– Người làm việc vặt

– Người phát báo miễn phí

– Người phát tờ rơi

– Người đánh giày

Loại trừ:

– Nhân viên phục vụ ở các trạm dịch vụ – 5245

– Người giao tờ rơi và báo – 9621

Viết một bình luận