Lái xe buýt và xe điện

  1. Lái xe buýt và xe điện

Lái xe buýt và xe điện điều khiển và chăm sóc xe buýt hoặc xe điện để vận chuyển hành khách, thư tín hoặc hàng hóa.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

  • Điều khiển và chăm sóc xe buýt, xe điện hoặc xe khách đường dài để chuyên chở hành khách, thư tín, hàng hóa nội tỉnh và liên tỉnh;
  • Điều khiển và chăm sóc xe điện chạy trên đường chuyên chở hành khách;
  • Mở và đóng cửa trước hoặc sau khi hành khách lên hoặc xuống xe;
  • Giúp đỡ hành khách mang hành lý;
  • Kiểm tra ánh sáng, sưởi ấm và hệ thống thông gió trên xe buýt và xe điện;
  • Quan sát giao thông để đảm bảo an toàn;
  • Thu phí hoặc kiểm tra vé.

Ví dụ về các nghề được phân loại ở đây:

– Người lái xe buýt

– Người lái xe khách

– Người lái xe điện

Viết một bình luận