Giới thiệu về nghề Tester – Kiểm thử phần mềm

Mình sẽ bắt đầu buổi họp hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu về nghề tester và kim cự kiếm hữu phần mềm. Đầu tiên thì anh sẽ hôm nay chúng ta đã có target, đầu tiên là chúng ta sẽ tiếp theo bạn một ngày làm việc của một tester sẽ như thế nào, anh sẽ xin demo là anh sẽ test trực tiếp trên trang web tv của anh tùng để Xem trang web của anh tùng sẽ có lỗi nào hay không? Và có những cái đó thì mình sẽ đưa ra cho anh tùng Xem xét để anh tuấn có thể xếp những cái lỗi trên trang web của anh tùng là một trang web cho anh tùng, nó sẽ tốt hơn so với cho mỗi người dùng của chúng ta.

Xin phép demo sẽ kiểm thử trang web của anh. Ờ. Đầu tiên thì chúng ta đã vào được trang web an toàn. Thì các bạn có thể thấy ở trang web của anh tùng thì chúng ta là một trang web về học thuật, thì đầu tiên thì do cái web Sơn Tùng lại một trang web về có những chia sẻ video thì đầu tiên chúng ta phải chịu. Anh ta sẽ giới thiệu là một nhà kịp thử dùng của chúng ta thì đầu tiên thì do trang web của anh tùng là một trang web có chia sẻ về những video thì anh thấy ở đây trên góc phải màn hình, chúng ta có một biểu tượng về youtube thì anh không biết anh ta sẽ bấm vào đây. Anh sẽ kiểm tra thử Xem là trang web tên tùng có liên kết được với trang web trang youtube của anh tùng hay không? Dạ. Em toàn cá tử. Ừ hiện tại thì trang web anh tùng đã tô lên 4, 2, 4 rồi thì đối với một tester thì sau khi chúng ta phát hiện được những cái lỗi như thế này thì những cái lỗi 4 lẻ vốn này chính là một vết. Thì khi test gặp 1m như thế này thì chúng ta phải. Tạo ra một cái tết e định để gửi cho developer. Ở nhiều công ty khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái hệ thống mà khác nhau như là dùng visa hoặc là những hệ thống khác để quản lý mất và khi quản lý đất thì khi mình tạo xong thì mình sẽ gửi trực tiếp tới developer, người chịu trách nhiệm chính về cái. Cái một cái phần đó thì hiện tại thì rom anh không có một cái hệ thống chính và mình cũng đang demo nên xin phép dùng một file word để thì báo facebook comeback này lên. Các bạn phải thấy cái vỏ của anh không ạ?

Rồi khoe được đầu tiên thì cho chúng ta phải có khai tour, có nghĩa là chúng ta sẽ có tiêu đề compact. Và hiện tại là chúng ta là không. Cán. Được. K chứ. Có? Thì tiv. Tìm hiện tại là chim báo một compact thì các bạn cũng phải cung cấp đầy đủ môi trường rồi chúng ta má anh đây hiện tại là đang dùng hệ điều hành là Windows 11. Mình cũng phải ghi rõ ra để in developer tái hiện phong cách và cố gắng phía bắc thì những cái phần này nó chính là những cái điều chờ nhận những cái cơ bản để cho developer phát hiện được phong cách của mình. Mình phải ghi rõ ràng là Windows 11 lúc nãy là anh đang dùng trình duyệt Google strom. Nhưng nếu các bạn test lab ở trên những cái trình duyệt khác thì các bạn phải ghi vào như là is hoặc là blindfold. Nếu các bạn chỉ hơn thì chúng ta sẽ còn phải hy thêm rằng là vơ sần. Vậy đó mình sẽ duy trì vào. Rồi sau đó mình sẽ ghi những cái bước tái hiện không ít những cái bước tái hiện. Thì bước đầu tiên là chúng ta vào trang web mình sẽ ghi rõ ra là trang web. Cái TV. VN. Cái thứ 2 là chúng ta clip. Vào biểu tượng. Nhiều tốt. Thì chúng ta sẽ yêu chúng ta lúc nãy chúng ta lít vào thì chúng ta đã thể hiện được cái. Báo lỗi là 4 SG 4 thì chúng ta sẽ huy nên thực tế thực tế chúng ta thực tế. P chúng ta sau khi bấm vào thì nó hiện lên lỗi là 4 lẻ 4 hiện lên tây. 4 0 4. Và khi mà chúng ta mong muốn. Mong muốn con beat này được biết là chúng ta phải ghi rõ ra, mong muốn chúng ta như thế nào và mong muốn của anh là tăng. Cái này là sau khi bấm thì sẽ hiện lên được trang web. Càng youtube. Thì TV. Thì khi mà mình đâu có pass thì ngoài việc chúng ta nêu ra những cái nước phát hiện và thực tế thì chúng ta cần phải có những minh chứng. Và chúng ta phải có những cái anh có thể là mình sẽ chụp những cái sreenshot, hoặc là mình sẽ quay mình sẽ recorver lại những cái bước mình tái hiện thì để cho nhanh thì anh sẽ chụp một cái, anh sẽ lấy creenshot. Mấy cái này?
Bạn sẽ để giàu vào thực tế. Thì sau khi mình báo giá xong mình sẽ lưu lại. Mọi sự. Cái đó mình sẽ gọi anh tùng do về pepper của trang web chính là anh tùng thì mình sẽ gửi anh tùng. Để anh tùng sẽ nhận nhận không biết này và anh tùng sẽ Xem xét anh tùng sẽ fix trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra thì việc test trên trang web. Thì trong vn thì chúng ta ghét một compact thì vẫn chưa đủ cho mình đang kiểm tra là trang web khi. Đen có nhiều lỗi hay không thì bây giờ mình sẽ quay hôm nay mình sẽ tìm cố gắng tìm ra một lỗi khác. Theo các bạn thì anh nên test điều gì tiếp theo?
A lô.
Mời các bạn có thể bật mí ít nói cho anh với.

Ừ, nếu các bạn có bạn nào phản hồi thì em cứ trình bày tiếp đi dạ rồi, nếu các bạn chưa có. Tiếp theo mình sẽ anh sẽ tiếp tục, anh sẽ tìm một loại khác. Anh sẽ thấy là trang web bên tùng có rất nhiều và gần như là lập trình thi lập trình c++ lập trình java và lập trình mạng thì anh shyn chọn một cái là lập trình mạng để anh có vàng. Khi anh lick vào đây thì khi bắt từ chối lập trình mạng thì anh thấy là khi cái phần này nó lên, anh sẽ thấy một cái viền trắng ở đây. Và anh nhận anh nhận định đây là một loại về công an thì khi mình khi mình có được Long An thì chúng ta sẽ tiếp tục tạo một con khác để gửi cho anh tùng. Nên tất cả một compact các. Thì chúng ta vừa có một cái tem đặc sản mà các anh sẽ không copy lại những cái test này đi gửi qua chi thì để tiết kiệm thời gian. Hiện tại thì mình xóa cái thằng này đi. Tiêu đề ở đây thì là chúng ta đang có một lõi pro ent.
Bước tới hiện thứ nhất thì mình cũng vào trang web
Cái thứ 2 thì mình mình chỉ cần doi con chuột con chuột. Cho.
Theo. Biểu tượng lập trình mạng.

Thì khi chúng ta luôn chuột vào thì chúng ta lúc nãy chúng ta thấy là. Có chúng ta đang có. Một khoảng trắng ở đây, chúng ta sẽ chụp lại khoảng trắng này.
Và chúng ta ghi rõ ra là. Nếu là xuất hiện khoảng trắng, có khoảng trắng.

Dạ mà muốn khi chúng ta thấy con ếch này là không tồn tại quảng cáo nữa. Tôi sẽ ghi rõ ra là không tồn tại khoảng trắng nữa.

Yêu cầu có với cái đây có nghĩa là một số cái lưu lại với một cái file có thể đó là bớt 0 2 này. Chúng ta đã có 3, 0, 1 rồi. Xin lỗi, anh cứ kêu là bắc 0 2. Cái chúng ta sẽ cứ liên tục liên tục làm lại sẽ dùng ờ termeno để ma no để test từng phần ở trong trang web này và anh chắc chắn là trang web anh tùng sẽ còn lại tiếp. À phần demo đến đây là hết, anh sẽ tiếp tục quay lại với tương lai của chúng ta.
Ngày hôm nay, nội dung với anh xin trình bày về chúng ta sẽ có những nội dung là thứ nhất, an sinh trình bày về kiểm thử phần mềm là gì? Phần 2 là kiểm thử phần mềm có vai trò như thế nào trong quy trình phát triển phần mềm? Phần 3 là tester vai trò của tshering trước phần mềm phần 4 mình xin nói về ngày tết to là phần 5 là phần đặt câu hỏi. Thì phần đầu tiên anh xin trình bày về quy trình phát triển phần mềm thì quy trình phát triển phần mềm anh đang sử dụng một quy trình phát triển phần mềm rất là cơ bản. Đây là quy trình phát triển phần mềm vì model như các bạn có thể thấy ở bên đây là một quy trình phát triển phần cơ bản để ra được một phần mềm thì đầu truyện đầu tiên. Quy trình công nghệ phần mềm này sẽ đi từ trái sang phải từ trên xuống dưới. Việc đầu tiên, đôi khi chúng ta phải hiểu phần mềm và chúng ta sẽ lấy được nhu cầu của khách hàng để sau khi lấy yêu cầu xong, chúng ta sẽ phân tích những nhu cầu đó ra và chúng ta sẽ thiết kế. Ngoài ra, theo khi thiết kế. Thôi thì chúng ta nếu muốn có được thì chúng cháu rất là lớn. Các bạn phải chia những thiết kế đó, thành những cái mô đun khác nhau. Sau đó bạn. Sau đó các bạn developer sẽ tiến hành kostrzyn những cái mô đun đó và từ khi post xong thì việc tiếp theo là chúng ta sẽ test những cái unit sau đó là test integration testing. Tâm hợp tác aston martin sẽ là những cái test phần tắc cơ bản ở trên trần đi mua đồ để nhằm đảm bảo những cái phân tích, thiết kế. Và những yêu cầu đặt ra với phần mềm và cả ban đầu là đúng. Vậy thì phát triển phần mềm là gì? Ờ chúng anh nói chung, đơn giản nhất tìm thấy phần mềm là chúng ta sẽ thực thi. Một chương trình và chúng ta sẽ tìm ra lỗi của phần mềm đó và và chúng ta còn ngoài việc thực thi, kiểm tra lỗi thì chúng ta phải chắc chắn là phần mềm của chúng ta có đúng được. Với những yêu cầu khách hàng đưa ra hay không và khi kiểm thử phần mềm thì chúng ta cũng chính là một end user. Chúng ta phải đứng trên cái nhìn của mình thật Xem xét phần mềm này là có tốt hay xấu. Nhằm đưa ra. Phần mềm tốt nhất đối với khách hàng. , và trộm ô tô của kiểm thử phần mềm là gì? Anh xin đưa ra 4 vai trò chính của cái phần mềm. Thứ nhất, chúng ta sẽ có hiệu quả. Chi phí thứ 2 là bảo mật, thứ 3 là chất lượng sản phẩm. Thứ tư là sự hài lòng của khách hàng. Và hiệu quả chi phí khi chúng ta nhìn nhận chúng ta quay lại phương huỳnh vy model lúc nãy. Thì các bạn.
Ừ ấy. Khi mà chúng ta phát triển theo không còn những cái chết. Ca mà chúng ta chưa nhận ra nó là lỗi, nhưng mà khi chúng ta test thì anh cùng anh còn bảo em cứ nói yêu anh tùng có thể kiểm tra lại hơn một tuần lúc nghe lúc không em ơi, em kiểm tra lại bên mạng rồi em á. Dạ rồi lúc nghe được lúc nghe không rõ. Đập.

 

 

Các bạn khác có nghe được không ạ? Hello, các bạn có nghe rõ anh có nghe rõ em nói với anh tùng rồi anh? Dạ rồi. Thì bây giờ anh xin quay lại với vai trò kiểm tra phần mềm màn hình lại rồi để em Xem lại.

OK mình sẽ test lại với tay lúc nãy là chúng ta đang nói về vai trò của Kim Dung phần mềm. Thì thì bảo có cho cái phần mềm thì anh xin đưa ra 4 file là chính là chúng ta sẽ khi kiểm tra phần mềm tốt, chúng ta sẽ có những cái hiệu quả về chi phí, chúng ta sẽ có hiệu quả tốt về bảo mật và chất lượng sản phẩm sẽ được nâng cao ngoài ra. A lô. Nhà em thích bài tiết luôn. Dạ đúng anh toàn. Ờ mình sẽ tiếp tục nhé. Ờ chúng ta sau khi chuyển phần mềm tốt thì chúng ta sẽ có được chất lượng sản phẩm của chúng ta sẽ tốt hơn và từ từ hiệu quả. Chi phí về bảo mật hiệu quả, bảo mật về chất lượng sản phẩm tốt thì chúng ta sẽ nhận được sự cơ cuối cùng chính là chúng ta sẽ nhận được sự hài lòng của khách hàng về vận mệnh của chúng ta về thứ nhất và hiệu quả chi phí thì khi mà lúc này chúng ta sẽ quay lại với cái mô hình vi mô đến lúc nãy là khi trong quá trình phát triển phần mềm thì trong lúc phân tích thiết kế những cái thiết kế thì đôi lúc chúng ta cũng sẽ bị mig một vài thiết kế quan trọng.
Cái đấy trong lúc trái tim chúng ta. Phát hiện loại đó. Đến đến khi mà phát triển phần mềm thì những cái loại đó sẽ được sweet rất là sớm và những cái chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Nên để phát triển sản phẩm, ví dụ như chúng ta sẽ tốn ít thời gian hơn để được có được sản phẩm tốt hơn và không có rồi sẽ tốn rất nhiều thời gian khi ăn ít nhiễm ít hơn để không phải phát hiện ra những con pet. Ờ mà do chính lỗi thiết kế. Cái thứ 2 là về bảo mật. Thì ở vấn đề bảo mật thì các bạn biết rồi. Và hiện tại tất cả các phần mềm thì cái vai trò bảo mật thông tin khách hàng rất là quan trọng. Chúng ta có thể giữ thông tin khách hàng tốt hơn. Ví dụ như gần đây thì chúng ta có một vài thông tin như là hệ thống bitcoin đã bị một công ty đã bị hack tới 200 triệu USD, một phần mềm mà không có bảo mật tốt thì những cái khách hàng sẽ không có niềm tin và sử dụng phần mềm đó khi chúng ta qua trò kim thu phần mềm, chúng ta là chúng ta sẽ kiểm thử nhiều hơn. Về phần bảo mật về những lỗi bảo mật đó thì những cái bảo mật đó sẽ áp lực. Eddy và những cái đó sẽ giúp cho cái tính bảo mật của phần mềm tốt hơn. Ngoài ra thì chất lượng sản phẩm thì khi chúng ta kiểm thử phần mềm rất là nhiều những cái lỗi phát sinh. Trai đẹp giảm đi và sản phẩm chúng ta sẽ tốt hơn so với những cái sơ vẫn có version ban đầu. Và 3 cái phần trên chính là mang lại cho bạn sự hài lòng khách hàng khi khách hàng sử dụng của chúng ta, sản phẩm của chúng ta thì sản phẩm chúng ta sẽ không có bớt, không có bị ảnh hưởng không? Sẽ không, khách hàng cũng sẽ không bị làm phiền bởi người dùng và sau khi khách hàng, sau khi những mang lại những thứ đó thì khách hàng sẽ hài lòng và khách hàng sẽ tiếp tục ký hợp đồng với công ty của chúng ta cho những dự án tiếp theo, hoặc là hợp đồng maintenon về sản phẩm hiện tại. Đây là một quy trình kiểm thử phần mềm cơ bản thì đầu tiên là sau khi chúng ta nhận được. Về những yêu cầu về chúng ta sẽ lập kế hoạch. Test. Chúng ta sẽ lên những test lai, chúng ta sẽ thiết kế tiếp. Chúng ta sẽ có những bộ test case từ những cái plan đó. Sau khi chúng ta đã có một cách hay không thì các bạn phải chuẩn bị dữ liệu quét, ví dụ như teckcafe đăng nhập thì các bạn phải cũng có những cái trường hợp, ví dụ như đăng nhập thành công, đăng nhập thất bại. Hoặc là những cái đăng nhập, ví dụ như là đăng nhập không có. Không có khoảng trống, hoặc là những yêu cầu về mật khẩu. Ví dụ, mật khẩu các bạn yêu cầu là chữ in hoa chữ bình thường và có số, nhưng mà chúng ta khi nhập mật khẩu đó, chúng ta sẽ không có data. Chúng ta sẽ không có những cái đó thì cái text bộ đó chúng ta sẽ có hoạt động được hay không? Đó là quyền tiếp theo là chuẩn bị test data sau khi chúng ta đã có cái case và test data, chúng ta sẽ chạy thử nutrex cây đó. Sau khi rented xây xong, chúng ta sẽ có một bộ. Estroke. Mấy cái đó, từ đó chúng ta sẽ có một ss bọt ss ss bọt, đó là chúng ta sẽ Xem xét cái test case của mình. Và bao nhiêu cây bác, bao nhiêu cây fail để báo cáo với leader br. E em bắp cao. Áo. Coi là sán trời ơi em thử tắt cái camera đi để cho cái tốt nhiệm vụ chuyên chở a đi ô để. Ai dồi ôi chết rồi, em tắt camera đi lên trường thăm thôi thì anh nghĩ mạng nó sẽ đở hơn OK rồi tiếp tục nhá. Dạ thì chúng ta tìm hiểu cho nãy giờ chúng ta đã biết. Về quy trình phát triển phần mềm và quy trình kiểm thử phần mềm, vậy thì người kiểm thử phần mềm là ai cứ phải gọi là tester tester chính là người kiểu ở phần mềm. Với nhiệm vụ chính là tìm ra lỗi ở trong quy trình phát triển phần mềm. Lúc nãy thì những người này có thể là tester thứ nhất là số người là nhân viên kiểm thường mềm chính là những người có vai trò chính trong việc chuyển đổi phần mềm thứ 2 là super developer. Ngay xuất pw bơ là nhân viên phát triển phần mềm thì khi mà các bạn developer nhận những cái tắc của mình nhằm kosrae những cái tắc đó thì khi ghost xong các bạn developer cũng phải kiểm tra lại những cái phần code của mình là đúng hay không, đúng hay sai theo yêu cầu được giao ra thì khi đó các bạn đều biết zapper cũng sẽ thực hiện các unit để chắc chắn là phần của mình làm đúng. Thứ 3 là rồi Netflix hoặc là reset manager thì leader hoặc là manager của dự án. Sau khi dự án chúng, sau khi cái phần mềm của chúng ta đã được developer và tester test lại thì chúng ta sẽ được một phần mềm gọi là hoàn chỉnh thì cái cách bạn lepeletier phải kiểm tra lại xét lại phần mềm đã đúng cái thiết kế hay chưa? Và cuối cùng là người quan trọng nhất của fed trong một cái phần mềm chính là end user, là người trực tiếp sử dụng. Phần mềm. Rồi rồi có quay. Và quan trọng nhất để đánh giá phần mềm rồi có hoạt động tốt hay không? Và chúng ta sẽ lên tiếp theo. Chúng ta sẽ nói về vai trò của cách tạo ra phát triển phần mềm. Vai trò chính của người đó chính là thực thi kiểu k thử phần mềm. Ngoài ra thì khi khách hàng yêu cầu sửa lỗi hoặc bổ sung một số chức năng thì các bạn tester đó phải kiểm tra lại phần mềm sau khi được chỉnh sửa. Ví dụ như anh nói, ví dụ một bên đây là các bạn thấy là chúng anh đang có một màn hình đăng nhập của shopping. À thường các bạn sẽ đăng nhập email và mật khẩu. Tuy nhiên thì một một hôm thì khách hàng vẫn có yêu cầu về đăng nhập về EME thì chắc các bạn cũng phải kiểm tra được là chức năng phải nhập vào tên mét mới mà các bạn dev đưa lên sản phẩm của mình. Các bạn có đăng nhập được qua internet hay không khi bạn đăng nhập phần echo mét thì các bạn có nhận được otp để đăng nhập vào? Tay của mình hay không? Ngoài ra, các bạn cần phải kiểm tra lại là lở cho cái trang hòa nhập vào internet. Nó chạy rồi. Tốt rồi, nhưng mà cái chức, những cái chức năng đăng nhập cũ á có hoạt động được hay không? Đó là các bạn cũng phải tìm hiểu được tất cả các bạn phải chạy được tất cả các bộ xét liên quan. Để. Khổ khổ cho chắc chắn là cái mình có thể đăng nhập được.
Hồi nãy giờ mình anh shyn nói nhiều rồi thì bây giờ các bạn nói anh xin nói về phần này tester. Thì các bạn cũng biết là khi các bạn lên những trang tuyển dụng thì có nhiều trang sẽ tuyển dụng về quy, còn có những trang sẽ tuyển dụng về kiesm hoặc tester ra. Thì anh xin giới thiệu chúng ta là anh xin nói về 2 phần giới thiệu về QA là gì- khi là gì? Và vai trò của qđc ở trong một gian như thế nào?
Cái thứ nhất, em xin nói rõ về kilby. Khi quay sẽ là người chết, chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng sản phẩm thông qua việc đưa ra các quy trình. Anh em dzui tính kêu a ở trong một quy trình phát triển phần mềm là chúng tôi sẽ đề xuất ra những cái trường phát triển trên nhằm vào nhắc nhở đội ngũ phát triển developer về việc dự án của mình có chạy đúng tiến độ hay không. Ngoài ra còn tác. Dự án còn có những điều chỉnh thay đổi phù hợp, ví dụ như hôm nay khách hàng có yêu cầu gì đó thì cái kiểu ai sẽ đưa đưa những cái yêu cầu đó cho đội phát triển nhằm phát triển theo những cái thay đổi của khách hàng đưa ra vào thứ 2 vì kilsyth. Còn cái hôm nay. Vì dân xin nói về kilsyth. Ps là gì? Kiểu c là tester, đó chính là những người quản lý 2 loại kiwi là menu kilsyth và automatons kilsyth. Đối với manushi là test, chúng ta sẽ không đổi trong lập trình. Chúng ta sẽ kiểm thử phần mềm như là lúc nãy anh để demo cho các bạn. Chúng ta sẽ dùng mắt dùng tay ép tay step để nhận định những cái đó là lỗi hay không và iPhone mới sân si là chúng ta sẽ lập trình ra nhằm để tạo bọn vô hệ thống tự động khi hệ thống đó sẽ tự lên trang web ra những cái bồ test strip. Khó khăn thì trình dài bộ trái tiếp đó đã được lên kịch bản sẳn và sau khi những bộ tại síp đã chạy xong thì còn những cái cái cái phần automation sẽ quyết định. Đâu là lỗi, đâu là không lỗi? Vậy thì Chelsea sẽ làm những gì? Thì khi qđc nhận một dự án thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ thống của mình thì chúng ta sẽ nhận được những cái sau khi chúng ta phải đọc những tài liệu mô tả. Sau đó chúng ta sẽ tự thiết kế trái cây và thực hiện kiểm thử phần mềm theo từng giai đoạn. Đối với những người test lead thì chúng ta sẽ nghỉ tết sẽ đưa kế hoạch kiểm thử. Ngoài ra, đối với các bạn antutu test thì các bạn sẽ biết test strip để kiểm thử phần mềm của mình có đúng hay không? Và ngoài ra thì key cũng ta cũng còn phải liên kết phối hợp với các bộ phận khác như là developer hoặc là những cái salon, những cái bộ phận bên thứ 3 nhằm trong việc phía bắc và bóc. Ngoài ra thì chưa c. Chúng ta còn phải báo cáo những tiến độ của dự án của mình cho PM. Cái leader của chopsticks clip hoặc ra những cái bên liên quan khác nhau để nhằm báo cáo những cái tiến độ dự án của mình xảy ra như thế nào, tốt hay không tốt và có những cái lỗi lớn hay không, có bị delay hay là những cái duyên quang thì kilsyth cũng chính là những người có thông báo cho những cái bộ phận khác. Vậy thì sản phẩm của mình có tốt hay không?
Vậy thì chúng ta phải học những gì để thành một tester? Thì kiến thức chung. Ừ thì. Cái các bạn cũng phải biết rồi. Khi đã làm IT thì chúng ta phải biết những kiến thức cơ bản. Theo đó, máy tính mình tin học văn phòng. Ngoài ra thì chúng ta hoàn internet để research of a page thì các bạn cũng phải phải biết về alipay là như thế nào, thanh toán ra sao? Ngoài ra thì các bạn cũng phải biết về những kiến thức, lập trình cơ bản, ví dụ như là esquel để chúng ta sẽ kiểm tra được là khi một cái thảm của mình lên production thì các bạn cũng phải biết là những cái dữ liệu đã được đưa lên hệ thống có đúng hay không. Ngoài ra thì các bạn cũng phải biết html, css và những kiến thức cơ bản nhất về test để khi ở trên trang web của mình để các bạn có nhận nhìn đó là lỗi hay không. Ngoài ra thì khi làm tester thì các bạn cũng cần nên có những kiến thức tổng quan về test, bao gồm việc cho tìm hiểu định nghĩa cơ bản. Và cách thuật ngữ, quy trình phát triển phần mềm. Đối với manor tester thì chúng ta học gì gì? Đầu tiên, chúng ta phải học một cái bíp, một cái cơ bản. Ví dụ như ngày hôm nay, chúng ta sẽ lên plan là chúng ta sẽ test được trang web vô pvp n. Chúng ta sẽ làm những gì trong đó và chúng ta cũng chỉ là một cái kernel thì việc tiếp tết chay là một việc rất là quan trọng. Bởi vì khi anh đã làm một dự án thì trong thời gian này anh chỉ có 2 tuần anh phải viết một bộ test case đầy đủ và bộ teckcafe đó rất là nhiều cây thì các bạn cũng phải biết test case thôi. Ngoài ra, khi các bạn viết test case thì các bạn cũng phải. Viết những cách tạo kiểu, họ phải tìm hiểu được những kiểu thiết kế tất cả như thế nào tăng tối ưu hơn. Tại vì khi những cái cơ bản, ví dụ như các bạn trước tết 2 locking thì các bạn chỉ test viết những cái bộ teckcafe là đúng thôi thì nó sẽ không đủ. Ngoài ra, các bạn còn phải biết những cái bộ vẫn cái cây mà sao cho hệ thống chúng ta bị size bị đổi nhằm tối ưu hóa là việc lỗi hệ thống chúng ta sẽ ít hơn. Tiếp theo là các bạn cũng phải report, tôi mới biết cách viết gì bọt. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta đã test được bao nhiêu phần. Phần đó sẽ có bao nhiêu cây phát bao nhiêu cây fedele? Và chúng ta phải reboot rõ ràng ra để những người khác, ví dụ như là hôm nay TM và. Sau khi bọc của mình để em kiểm tra facebook của mình, Xem tiến độ dự án tới đâu có lỗi gì không và những lỗi đó đã được dev viết chưa? Hay là dev đang làm cái đó thì chúng ta cũng phải. Rất là rõ nhứt là bọn tao rõ ràng để những người khác ở trong dự án của mình là hiểu dự án mình đang có tốt hay là không tốt.
Ngoài ra thì khi làm tester mana thì. Mình sẽ biết các bộ ứng dụng trên desktop như thế nào? Chúng ta không phải trên giá được rủi ro ở trên cái ứng dụng đó. Ví dụ như chúng ta đang vào trang web mua các bạn. Ngoài ra thì khi làm test stamina thì chúng ta cũng phải biết quản lý, sử dụng học cách một cái thì port và sử dụng các tướng khác nhau như zyra, ma túy và những cái chuôn quản lý bắt thông dụng. Bạn còn phải biết những cách cài đặt và tải ứng dụng trên mobo thì chúng ta sẽ giả lập thiết bị tại vì khi những cái những cái tên bobo thì các bạn không có một cái sản phẩm thực, không cần cái app thực tế ở trên fanpage hoặc là appstore đâu, các bạn phải dev sẽ build cho các bạn một cái bộ đó. Nhặt cá trở với đối với Android thì các bạn sẽ chạy cái file apk đó trên thiết bị của mình để test thì chúng ta khi ép đưa mình khoe bk thì mình cũng phải biết cài đặt file apk đó như thế nào và sử dụng ra sao? Lần thứ 2 anh cũng nói về học để trở thành một tester automation đây. Thứ nhất, khi mình học về atom mới sân thì thứ nhất thì đã nói về tự động thì chúng ta phải biết về lập trình. Hiện tại thì có 2 2 ngôn ngữ lập trình căn bản để làm automation là parvati tăng hay gọi là là 24 sử dụng thông dụng. Ngoài ra thì cũng có những công ty yêu cầu là test về sử dụng ngôn ngữ ipsen hoặc là dùng những ngôn, những cái hỗ trợ như auto IT để. Thực hiện automation tác. Cái ngoài ra thì các bạn cũng phải học những cái farnworth như là rained and apps. Rồi cũng có những cái tôi hỗ trợ như là tennis và sapuwa và những cái tôi hỗ trợ trên. Các bạn nên test automation và để trở thành một tester automation thì anh xin đưa một cái về một cái lộ trình cơ bản như sau. Thứ nhất thì khi làm một automation tester thì các bạn thứ nhất, các bạn phải nắm rõ để được về menu testing. TO matic tin thì chúng ta cũng phải cách test được sản phẩm đó. Chúng ta sẽ đưa ra được những kịch bản test để chúng ta có được theo hệ thống auto sát chạy theo những kịch bản đó. Và sau khi đó thì hệ thống đó sẽ. Đưa ra đúng những cái cái sự bọt của mình là hệ thống đó đúng hay sai. Và đến tháng thứ 2, chúng ta sẽ hiểu cái tìm hiểu bài hát team mt. S và exfat thì ở trên máy tính thì không có hiểu là chúng ta có gì đâu. Không hiểu chúng ta nói gì đâu, ví dụ như chúng ta nói là đăng nhập vào web thì lệnh đó như thế nào? Là chương trình những cái cái màn hình desktop của mình thì những cái. Lúc đăng nhập những cái màn hình đăng nhập đó sẽ được định nghĩa= dạng exfat thì các bạn cũng phải học kỹ là cách lấy i pad da dùng hatti mekiep e cách gọi khác timekip e như thế nào? Tại vì khi mình làm lập trình thì các bạn cũng biết là hát email thì ở với những cái tên khác nhau thì chúng ta luôn có một cái trường là ID thì chúng ta phải gọi ID. Đó chính là những cái địa chỉ để khi mà mình lập trình thì mình thì chạy, những cái bộ automation thì nó sẽ đến đúng vị trí đó, nhập đúng dữ liệu đó hoặc là tác động lên là list hoặc là. Loxley đi những cái bóp. Để được cái đó thì chúng ngoài trường việc hiểu về HTNTI pad thì các bạn cũng phải tìm hiểu kỹ về một người lập trình. Như anh đã nói ở trên thì chúng ta phải lập trình được. Ngoài ra thì các bạn có thể dùng hương thương vợ ao tuong cái thư viện đã hỗ trợ sản. Sau đó là khi đã đi làm huyện hỗ trợ thông thì các bạn sau khi các bạn đã pro rồi thì các bạn sẽ tự thiết kế thêm working cho mình. Và ngoài ra thì những công nghệ led mới trong bản auto mới sần thì luôn luôn được phát triển thì chúng ta sẽ luôn luôn cập nhật những cái công nghệ mới cho đời nhằm đáp ứng được những cái phần mềm, hoặc là nhằm tăng tốc độ của phần automation mình lên. Nãy giờ anh nói cũng nhiều rồi thì tiếp theo xin.
Tiếp theo. Em thì anh xin nói về cách tìm việc của ngành it hoặc là tư mới hoặc là tester.
Thì hiện tại thì chúng ta luôn có những cái trang web khác nhau như là tbyt việt cách việt, clip học top test thì các bạn bên đó các bạn sẽ tìm kiếm được những cái công việc tester ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hoặc ở nơi đó ở nơi đó, chúng ta sẽ tìm kiếm theo theo những cái level của mình thì những cái mức lương mong muốn. Ví dụ như đây là IT việt thì anh vừa lúc nãy anh vừa tìm được vì thử tìm được vị trí tester thì nên nó sẽ đưa rất nhiều công ty, nhiều công việc nhau cho các bạn. Để mình apply vào đó. Ờm. Thì tiếp theo khi tìm công việc và. A lô. Thì cái. Thì tiếp theo khi tìm công việc, đó là khi chúng ta đã có việc rồi thì các bạn tất nhiên các bạn sẽ mong muốn về mức lương của mình. T anh xin anh đã có anh đã có một cái phần gọi là anh đã liên hệ được với. Đấy. Anh đã có liên hệ được với trang web tinhte vn là một trang web, một fanpage lớn+ của+ đồng test thì anh đã xin được một cái report về bảng lương. Các bạn có thể thấy về mức lương. Đối với sinh viên. Mới ra trường 5 1 kênh kinh nghiệm thì. Mức lên hương hiện tại ở đây, các bạn có thể nhận trung bình là từ 8 đến 10 triệu đồng. Trung bình thôi vẫn có những cái ứng viên thì làm. Nhưng ở những công ty nước ngoài hay là những cách bạn ứng viên đó sẽ có ngoại ngữ tốt, hoặc là những cái tốt thì các bạn 1 5 thương lượng vẫn có thể nhận được mức lương trên 20 triệu.
Về những cái bạn của các bạn cũng rất là cao, đó cũng không có coeds là mấy, đâu là mức lương cơ bản, nó rất là từ khoảng từ 15 cho tới 20 triệu.

Vậy tiếp theo anh shyn? A lô.
Nếu các bạn đang nói đi bạn. Ừ em em cứ trình bày đi rồi khi nào có câu hỏi gì thì anh sẽ hát cho em. Dạ rồi.
Và đây là thống kê của.
Sẽ. Ờ quen với bạn đến thăm kênh lòng mình nhẹ không rõ em hình như là thấy thiết bị của em nó có vấn đề. Alo nghe không được, anh nghĩ là cái ipod của em nó hết pin hay là cái gì đấy nên là nó không có ghi âm tốt. Em đặt thanh nghe được tốt, mất kết nối, thường xuyên lắm. À rồi.

Hello anh tùng nghe rồi em nói chưa nghe bao giờ là nghe rõ rồi lúc nãy nó cứ được lúc mất lúc được mất, em nghĩ là do cái post của em nó đã hết pin rồi. Dạ. Thì. OK em trình bày tiếp đi em Xem hình trình bày tiếp. Dạ.

OK thì anh xin trình bày lại về thống kê một mức lương của tester s group estivel Việt Nam đã thống kê được anh đã xin được report của admin đó. Thì cái phần thống kê này là phần thống kê vừa làm xong vào khoảng tháng ba năm 2022 thì các bạn có thể thấy là những cái các bạn sinh viên mới ra trường từ không đến 1 5 kinh nghiệm hay còn gọi là fast.
Thì mức lương cơ bản cũng đã rất là cao từ 8 đến 10 triệu đồng. Có những bạn ứng viên có ngoại ngữ tốt hoặc là các bạn ứng viên có payment rất là tốt. Khi phòng phỏng vấn vào một công ty nước ngoài thì các bạn cũng đã deal được tới hơn 20 triệu đồng. Nhưng phần phần này là số lượng rất là ít. Về phần tester một đến 3 5 kinh nghiệm thì cũng cũng không có thua là defla máy thì mức lương trung bình các bạn có thể thấy từ 1 5 đến 3 5 kinh nghiệm là khoảng khoảng hơn. 10 triệu cho đến 20 triệu đồng. Đối với. Đối với testuser 3 5 kinh nghiệm thì chúng ta phải thấy là lương cũng rất là cao, từ khoảng trung bình là từ khoảng 20 cho đến 30 triệu đồng. Và 5 tới 7 5 kinh nghiệm thì các bạn đã thấy là bất lương đã gần cách tỉ lên hơn 40 triệu. Qua hơn 8 5 kinh nghiệm thì số cũng rất là cao. Thì để được hưởng mức lương đó thì chị anh sinh tiếp tục nói về cái phần cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp thì hiện tại thì đây là một cái cơ hội thăng tiến, một cái quadro pascal cơ bản của stylecaster thì khi chúng ta mới gạch thường, chúng ta sẽ là những prescribe, sau đó là chúng ta sẽ là véc tơ. Chúng ta. Ta gọi là. Em em em em. D. Và sau 1, 2. Đến 2 đứa. 3 5 kinh nghiệm. Về về. Không nghe được em rồi từ đầu sẽ like, tới giờ là không nghe được. Thì thì những cái. Này là những. O. Không nghe được em ạ.

Em em đang dùng micro trực tiếp qua laptop hả?
A lô anh nghe em nói cho anh nghe rồi nhưng mà em em đang dùng máy trực tiếp của laptop hả? Dạ đúng rồi. Tại vì thì lúc được lúc mất không nghe được, không hiểu được hết. Tại vì lúc được lúc mất nên là không có, không có nắm được cái nội dung. Nên là em thử em em bỏ luôn cái ipod của em ơi. Em dùng trực tiếp cái microphone của laptop ấy để Xem nó như thế nào tại vì nãy giờ lúc được lúc không ạ?

A lô anh tùng nghe rõ anh chơi anh đang dùng mic của laptop này, bây giờ thì nghe hết xong rồi nghe rõ rồi OK mà cái này nó sẽ hơi ồn một tí. Tại vì hiện tại thì ở phòng phòng của em nó cũng hiểu. Một trình bày.

Ừ. Và giờ em xin chào các bạn mình xin trình bày về những cơ hội thăng tiến trong những tester của mình thì đối với các bạn sinh viên mới ra trường thì đầu tiên là các bạn sẽ là những cái bretschneideri và kieuky. Các bạn vẫn sao? Con không đến một sau khi khoảng gần 1 5 kinh nghiệm thì các bạn sẽ gọi là test interner ở đây thì chúng ta sẽ các bạn có thể vài 5 sau khi chúng ta đã tích lũy đủ nhiều kinh nghiệm thì và các bạn làm tốt thì các bạn sẽ được romoss lên là setenv niê. Và sau đó một vài 5 thì các bạn sẽ. Rồi có thể robot lên được test lead rồi sau đó là tfbys OTHEP. Ngoài ra thì khi. Ờ tester chúng ta còn có thể đi những con đường khác nhau, ví dụ như các bạn có thể chuyển sang hướng sang PA. Phân tích nghiệp vụ hoặc là PS là kỹ sư cầu nói.
Tôi xin hết thì các bạn có thắc mắc gì các bạn có thể trực tiếp hỏi anh hôm nay?
OK cái nếu các bạn có câu hỏi gì thì chúng ta có thể làm micro lên đây hỏi luôn nhé. Hồi nãy có một số phần á thì do cái thiết bị ý nên là trên site thì có nhưng mà chúng ta lại không nghe được cái cái cái nội dung ấy thì các bạn cũng có thể mở micro để hỏi lại.

Viết một bình luận

Bài viết liên quan

 • Nghề nhân viên nghiên cứu công thức nấu ăn

  Nghề nhân viên nghiên cứu công thức nấu ăn Nghề nhân viên nghiên cứu công thức nấu ăn là một công việc thú vị và sáng tạo. Họ là những người chịu trách nhiệm nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các công thức nấu ăn mới. Công việc của họ có tác động lớn … Đọc tiếp

 • 10 ngành nghề có thể BỐC HƠI vào năm 2030

  Hiện nay chúng ta trong thời đại của, cách mạng công nghiệp 4.0 và sự kết hợp, cao độ giữa hệ thống siêu kết nối vật lý, và kỹ thuật số với Tâm Niệm là internet, vạn vật kết nối và đặc biệt là trí tuệ, nhân tạo sự xuất hiện những bộ máy của, … Đọc tiếp

 • Nghề nhân viên vận hành bếp

  Nghề nhân viên vận hành bếp là một nghề nghiệp có nhiều thách thức nhưng cũng rất thú vị. Họ là những người có trách nhiệm tạo ra những món ăn ngon, đẹp mắt và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các hành khách trên tàu. Để trở thành một nhân viên … Đọc tiếp

 • Nghề nhân viên quản lý thiết bị bếp

  Nghề nhân viên quản lý thiết bị bếp Nghề nhân viên quản lý thiết bị bếp là một vị trí quan trọng trong ngành ẩm thực. Họ là những người chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì và sửa chữa các thiết bị bếp. Công việc của họ bao gồm: Kiểm tra, bảo trì và … Đọc tiếp

 • Nghề nhân viên thu mua bếp

  Nghề nhân viên thu mua bếp là một vị trí quan trọng trong ngành ẩm thực. Họ là những người chịu trách nhiệm mua sắm các nguyên liệu, thiết bị và dụng cụ cần thiết cho bếp. Công việc của họ bao gồm: Lên danh sách các nguyên liệu, thiết bị và dụng cụ cần … Đọc tiếp

 • Nghề phục vụ bếp

  Nghề phụ bếp là một nghề nghiệp quan trọng trong ngành ẩm thực. Họ là những người hỗ trợ các đầu bếp trong việc chuẩn bị và chế biến thức ăn. Công việc của họ bao gồm: Chuẩn bị nguyên liệu: Phụ bếp sẽ rửa sạch, gọt vỏ, cắt thái, và cân đo các nguyên … Đọc tiếp

 • Nghề nhân viên order bếp

  Nghề nhân viên order bếp Nghề nhân viên order bếp là một vị trí quan trọng trong ngành ẩm thực. Họ là những người chịu trách nhiệm nhận đơn đặt hàng từ khách hàng và chuyển đơn hàng đến khu vực bếp để chế biến. Công việc của họ bao gồm: Tiếp nhận đơn đặt … Đọc tiếp

 • Nghề nhân viên sơ chế thực phẩm

  Nhân viên sơ chế thực phẩm Nhân viên sơ chế thực phẩm là một vị trí quan trọng trong ngành ẩm thực. Họ là những người chịu trách nhiệm chuẩn bị các nguyên liệu tươi sống để nấu ăn. Công việc của họ bao gồm: Chọn lựa các nguyên liệu tươi ngon, đảm bảo chất … Đọc tiếp

 • Nghề đầu bếp tàu viễn dương

  Nghề đầu bếp tàu viễn dương là một công việc thú vị và hấp dẫn. Họ là những người có trách nhiệm tạo ra những món ăn ngon, đẹp mắt và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các hành khách trên tàu. Để trở thành một đầu bếp tàu viễn dương, bạn … Đọc tiếp

 • Nghề bếp trưởng/bếp phó

  Nghề bếp trưởng/bếp phó Nghề bếp trưởng/bếp phó là một trong những nghề nghiệp được nhiều người yêu thích và theo đuổi. Họ là những người có trách nhiệm tạo ra những món ăn ngon, đẹp mắt và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bếp trưởng Bếp trưởng là người đứng đầu trong … Đọc tiếp

 • Nghề chuyên gia ẩm thực

  Chuyên gia ẩm thực là một người có nhiều kiến thức và kinh nghiệm về ẩm thực, có thể tạo ra những món ăn ngon và đẹp mắt. Họ có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm nhà hàng, khách sạn, trường học, bệnh viện,… Để trở thành một chuyên gia … Đọc tiếp

 • Nghề trồng lúa nước

  Nghề trồng lúa nước là một nghề truyền thống và quan trọng ở Việt Nam. Lúa nước là một loại cây lương thực chính của Việt Nam, đồng thời là nguồn nguyên liệu quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Để trồng lúa nước, người nông dân cần thực hiện các công đoạn … Đọc tiếp

 • Nghề chăn nuôi gia cầm gà lấy trứng

  Chăn nuôi gà lấy trứng là một ngành kinh tế quan trọng trong Việt Nam. Ngành này cung cấp nguồn trứng tươi cho người dân, đồng thời tạo ra nhiều việc làm cho người nông dân. Để chăn nuôi gà lấy trứng, người nông dân cần có một số kỹ thuật cơ bản như: Chọn … Đọc tiếp

 • Nghề chăn nuôi bò sữa

  Chăn nuôi bò sữa là một ngành kinh tế quan trọng trong Việt Nam. Ngành này cung cấp nguồn sữa tươi cho người dân, đồng thời tạo ra nhiều việc làm cho người nông dân. Để chăn nuôi bò sữa, người nông dân cần có một số kỹ thuật cơ bản như: Chọn giống bò … Đọc tiếp

 • Nghề chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP

  VietGAP là viết tắt của Vietnam Good Agricultural Practices, là hệ thống thực hành sản xuất nông nghiệp tốt được áp dụng trong sản xuất rau, quả, thịt, thủy sản và các sản phẩm nông nghiệp khác. VietGAP được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế như GlobalGAP, EurepGAP và JAS, đồng thời … Đọc tiếp

 • Nghề trồng trọt theo tiêu chuẩn vietgap

  VietGAP là viết tắt của Vietnam Good Agricultural Practices, là hệ thống thực hành sản xuất nông nghiệp tốt được áp dụng trong sản xuất rau, quả, thịt, thủy sản và các sản phẩm nông nghiệp khác. VietGAP được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế như GlobalGAP, EurepGAP và JAS, đồng thời … Đọc tiếp

 • Nghề trồng rau sạch

  Nghề trồng rau sạch là một nghề thú vị và bổ ích. Bạn có thể tự cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình và bạn bè, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường. Để trở thành một nhà trồng rau sạch, bạn cần có một số kỹ năng sau: Kiến thức về trồng … Đọc tiếp

 • Nghề giảng viên dạy nghề ẩm thực

  Nghề giảng viên dạy nghề ẩm thực là một nghề thú vị và bổ ích. Bạn có thể giúp những người có đam mê ẩm thực học hỏi và phát triển kỹ năng của mình, đồng thời góp phần tạo ra một thế hệ đầu bếp mới tài năng và sáng tạo. Để trở thành … Đọc tiếp

 • Nghề giáo viên dạy nghề bếp

  Nghề giáo viên dạy nghề bếp Giáo viên dạy nghề bếp là một công việc thú vị và bổ ích. Bạn có thể giúp những người có đam mê nấu nướng học hỏi và phát triển kỹ năng của mình, đồng thời góp phần tạo ra một thế hệ đầu bếp mới tài năng và … Đọc tiếp

 • Nghề giám đốc trung tâm dạy nghề bếp

  Giám đốc trung tâm dạy nghề bếp là một công việc thú vị và bổ ích. Bạn có thể giúp những người có đam mê nấu nướng học hỏi và phát triển kỹ năng của mình, đồng thời góp phần tạo ra một thế hệ đầu bếp mới tài năng và sáng tạo. Để trở … Đọc tiếp