Kiến thức & thủ tục về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thế? Thế? Em. Nội dung tiếp theo. Là. Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Thuế thu nhập doanh nghiệp. 2 cái sắc thuế vừa qua là thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân mà trao đổi với mọi người, chúng ta nhận thấy rằng đó không phải thuế của doanh nghiệp. Đúng không? Doanh nghiệp chỉ nào làm thay thôi làm hộ thôi? Đây mới là thuế của ta. Thuế thu nhập doanh nghiệp mới là thuế thực sự của doanh nghiệp. Vì về mặt bản chất cái này nó tính trên cái gì ạ? Nó tính trên lợi nhuận. Của doanh nghiệp. Với mức thuế suất phổ thông hiện nay là bao nhiêu ạ? 20%. Hy vọng theo một lộ trình nào đó trong vài 5 tới có thể xuống đến 17%. Đấy là cam kết, có lộ trình. Trước kia là 3 2 xong xuống 2 8 xong xưống 2 nhăm xuống 2 2 bây giờ là 20. Ngoài ra thì một số ngành hàng đặc biệt, một số loại hình doanh nghiệp và địa bàn đặc biệt doanh nghiệp có thể được miễn một khoảng thời gian. À à và chịu hoặc có những doanh nghiệp chịu 10%, 15% và 5%. Đây là các mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi. Muốn biết ông nào được ưu đãi về cha? Trong thông tư số 96. Và trước đó là thông tư số 78 hướng dẫn thực hiện thuế thu nhập doanh nghiệp cho đến ngày nay thì thì các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp vẫn chỉ được hướng dẫn bởi 2 văn bản này mà thôi. Chưa có gì thay đổi.

Bây giờ, lợi nhuận của doanh nghiệp. Lợi nhuận của doanh nghiệp khi được tính= cái gì anh chề= doanh thu? + với lại thu nhập khác. Thu nhập khác+ tiếp với gì? Doanh thu tài chính. Mà mang- đi tất cả các khoản chi phí. Đó là công thức tính lợi nhuận, đơn giản thế thôi. Bây giờ tao phân tích từng cái một này. Doanh thu có được từ đâu? Doanh thu có được từ quá trình bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đối với người mua không phân biệt người mua, đó là tổ chức hay cá nhân hay là cái gì. Tuy nhiên, tuy nhiên. Chúng ta cần phải nhớ chỗ này. Doanh thu này chúng ta cần phải biết được chính xác cái thời điểm. Cái thời điểm. Và điều kiện để ghi nhận.

Doanh thu phát sinh thời điểm nào ai làm kế toán nói? Ờ nó thuộc bài đúng không? Doanh thu phát sinh tại thời điểm mà. Chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, dịch vụ giữa bên mua và bên bán. Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa? À nó chết ở cái ý đằng sau nhé, nó chết ở cái ý là người mua đã hoặc đã chấp nhận thanh toán, nghĩa là không phân biệt đã thu tiền hay chưa thì đều được ghi nhận là doanh thu. Cho nên. Kể cả trường hợp ông xuất hóa đơn, ông xuất hóa đơn rồi nhưng ông chưa thu tiền. Thì ông đã phải tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp chưa tính rồi. Và kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp là tính theo kỳ của 5 tài chính. Và từng quý từng quý. Thì có hoạt động là tạm tính và tạm nộp. Ngày xưa là phải nộp cả cái báo cáo tạm tính. Bây giờ khỏi cứ tạm nộp thôi. Tự tính ra xong tự tạm nổ.

Thì thì đó là bản chất của thuế thu nhập doanh nghiệp thì bắt đầu= cái gọi là doanh thuộc. Vậy về mặt chứng từ vì doanh thu tính tại thời điểm là nó chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, dịch vụ không phân biệt đã thu tiền hay chưa thì nó thể hiện= chứng trên giấy tờ nào? Hóa đơn hay phiếu thu.

Chúng tôi ký hợp đồng với ông xong rồi tôi bảo tôi bán cho ông 5 cái bảng này thì ông về ông đi dạy phong thủy. Được chưa thế xong rồi ô tô bảo ông là thế, bây giờ ông giả trước cho tới 50% giao hàng xong thì tôi trông đợi 15 ngày thì ông lại bảo với tôi là thầy thu tiền cũng được nhưng bên em là dùng hạn mức ngân hàng có hóa đơn nó mới giải ngân tái xuất đường trước cho em. Tôi bảo ừ thế là tôi xuất hóa đơn luôn. Đưa hàng thôi chứ chưa giao. Nhưng tôi xuất sớm mà không sao. Số 6 với phạt thôi được chưa? Ấy thì tổ chức chấp nhận, tôi chấp nhận xuất sớm như vậy. Trong trường hợp đấy, trong trường hợp đấy là rõ ràng hóa đơn xuất rồi nhưng vì tôi chưa giao hàng cho ông là chưa có sự chuyển giao quyền sở hậu bây giờ, trường hợp thứ 2 giao hàng xong rồi nhưng thằng bên kia nó chưa thanh toán được doanh nghiệp nó hay ém hóa đơn lại. Hỏi không chỉ muốn làm thế. Ném vào đơn lại thì đến lúc nào nó trả tiền xong rồi, thậm chí hàng rao cả 5 rồi thì bắt đầu lúc đấy tao mới xuất hóa đơn. Như vậy thì rõ ràng hóa đơn không phải là thời điểm xác lập doanh thu. Rõ chưa nào? Vậy bản chất là hóa doanh thu được xác lập tại thời điểm giao nhận. Giao nhận cho nên trong hoạt động làm về thương mại, bán hàng hóa hữu hình. Thế thì có một thứ giấy tờ, doanh nghiệp không bao giờ được bỏ, đó là biên bản hoặc phiếu giao hàng. Rõ chưa hoặc là biên bản giao hàng đối với dịch vụ thì đó là biên bản nghiệm thu dịch vụ hoàn thành. Đối với vận tải thì đó là gì ạ? Bảng kê đối soát vận tải hoàn thành. Trong một khoảng thời kì nào đó đối với xây lắp thì đó là biên bản nghiệm thu từng hạng mục công việc. Tuyệt đối không được bỏ qua. Vì cái này nó không những ảnh hưởng đến thời điểm ghi nhận doanh thu, nó còn ảnh hưởng đến một cái nữa gọi là cái quyền đòi. Quyền đòi nợ. Đúng không? Trong khi đó, chúng ta rất hay dễ dãi với cái quyền đòi nợ này của chính mình. Nghĩa là cứ anh anh em em mà thôi giao hàng đấy nhá, hôm nay anh đến thì có mấy thằng đấy anh giao hàng anh để đấy rồi nhớ thanh toán cho anh đúng hạn nhé. Vâng ạ. Nửa tháng sau gọi lại mà nó vẫn vâng ạ chết liền. Đang bận nha đang đi họp chưa giải quyết được. Cho nên tại thời điểm giao nhận hàng hóa, nó xác lập cái quyền đòi nợ của chúng ta chứ không phải tại thời điểm xuất hóa đơn. Đấy, cho nên doanh nghiệp phải nhớ cho trong cái bộ hồ sơ mua hàng và bán hàng thì nhất định cái phiếu giao nhận hoặc phiếu nghiệm thu dịch vụ hoàn thành là điều kiện tiên quyết trong bộ hồ sơ. Vậy kèm theo là hóa đơn và chứng từ thanh toán hợp đồng là phụ. Vì luật pháp không có chỗ nào bắt rằng phải ký hợp đồng giấy vì bản thân các anh giao kết với nhau= miệng ấy thì cũng là hợp đồng. Nhưng thường là giao kết= miệng, nó ra thứ khác nhá, nó không ra, nó không ra hợp đồng nhưng mà em ừ cái hợp đồng đấy. Nó có hạn là ngày bắt đầu ngày kết thúc ừ. Thời lượng giới hạn đúng rồi, nếu muốn điều chỉnh thì phải điều chỉnh thời gian nghiệm thu. Chứ đã nghiệm thu rồi thì phải ra hóa đơn. Nhe đã nghiệm thu rồi là phải ra ngoài trời trong cái khoảng thời gian giữa cái lúc mà nghiệm thu đến cái lúc hóa đơn ấy là được phép tối đa bao nhiêu ngày trong ngày trong ngày này luôn và ngay nhớ.

Vậy liên quan đến thu nhập, tính thuế thu nhập doanh nghiệp, khoản thứ nhất, chúng ta nói với nhau là doanh thu. Khoản thứ 2, chúng ta nói với nhau là doanh thu, nhưng mà doanh thu tài chính. Doanh thu tài chính có được từ các nguồn sau nguồn một anh có tiền? Anh gửi trong ngân hàng. Hoặc tiền tài khoản tại ngân hàng, nó tính lãi không kỳ hạn, cái tiền lời đó anh nhận được. Thì gọi là doanh thu tài chính từ tiền lãi. Thứ 2, anh dư tiền anh cho vay. Anh thu được tiền lợi. Đúng chưa thu được tiền lời thế, nếu anh là cá nhân anh cho vay thì vừa rồi nói về thuế thu nhập cá nhân nó là 5%. Nhưng bây giờ nếu là doanh nghiệp mình dư tiền cho vay. Thì nó lại không gì ạ, nó lại không tính kiểu đấy. Nó gộp vào cái doanh thu tài chính để cơ để cuối 5 ông tính thuế thu nhập doanh nghiệp được chưa? Cái nguồn thứ 3. Là anh mang đi đầu tư vào công ty khác. Xong anh hưởng cái lợi nhuận. Nguồn thứ thứ tư là anh đi mua chứng khoán. Xong anh bán chứng khoán anh có lời. Là nguồn thứ tư tạo ra doanh thu tài chính. Cái nguồn thứ 5 tạo ra doanh thu tài chính là chênh lệch có lợi về tỷ giá. Chênh lệch có lợi. Về tỷ giá. Đấy là 5 khoản. Thuộc về doanh thu tài chính. Chênh lệch lợi về tỷ giá là thế này. Ví dụ, bây giờ tôi giao dịch với lại thằng nước ngoài ngày hôm nay tôi phát sinh giao dịch với nó là $10.000 tỷ giá hôm nay, ví dụ như 2, 2, 2, 3500. Nhưng mà đến lúc tôi thanh toán cho nó. Thịt thì giá nó tụt xuống còn 2 3 tư. Thì trong trường hợp đấy là tại thời điểm tôi ghi nhận là tôi ghi nhận với giá 23. 5 nhưng đến lúc tôi thực tế chi trả, tôi phải bỏ ra một lượng tiền việt ít hơn để trả cùng cho khoảng $10.000 đó. Vậy trong trường hợp đó là tôi lợi tỷ giá. Vậy khoản chênh lệch lợi đó được tính= tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm ghi sổ với thời điểm thanh toán, nó gọi là lãi tỷ giá do thanh toán. Trường hợp thứ 2 hôm nay có một thằng nó nợ tiền tôi $10.000 ở nước ngoài. Nhé $10.000 nhưng giá đô hôm nay là 2 3. Tư, nhưng tại thời điểm nó chả cho tôi thì tỷ giá lên 2 305. Vậy tôi vẫn lợi một giá trị trong trường hợp đấy cũng tạo ra phát sinh là gì ạ? Chênh lệch lợi tỷ giá thì nó+ vào thu nhập, doanh thu hoạt động tài chính được chưa nào? Khoản thứ 3. Là khoản thu nhập khác. Thu nhập khác có được từ các nguồn sau nguồn đầu tiên là được cho tặng. Khuyến mãi không thu tiền. Thí dụ mình mua hàng nhưng mà được bên kia nó cho hàng tặng hàng khuyến mãi hàng cho mình, mình nhận về rồi sao mình bán? Thì đó là gì ạ? Cái giá trị được cho tặng này được tính vào thu nhập khác được chưa? Trường hợp thứ 2 là thanh lý. Tài sản. Tài sản với mục đích là mua về để dùng. Nay không dùng nữa, mang bán thanh lý đi thì cái giá trị chúng ta bán được đó. Không phân biệt đã thu tiền hay chưa, nó tạo ra một khoản gọi là thu nhập khác. Khoản thứ 3. Khoảng thứ 3. Đó là trường hợp các khoản đã xóa nợ rồi. Xoá nợ rồi nhưng bây giờ lại thu được. Các khoản nợ tôi đã xóa rồi, nay tôi thu được thì cũng tạo ra một khoản thu nhập khác. Các khoản như là tôi phạt bồi thường bên kia. Các bên có liên quan với tôi nó vi phạm và tôi phải bồi thường. Thì đấy cũng tạo ra các khoản thu nhập khác như vậy. Nói về dòng vào thì thuế thu nhập doanh nghiệp được cấu tạo bởi doanh thu, doanh thu tài chính và thu nhập khác hết. Có 3 khoản 3 khoản đấy tương ứng với 3 mảng màu mà tôi thể hiện ở trên này. 3 mảng màu này đối ứng với nó là các tài khoản hạch toán này xin kế toán lưu lại cho.

Biết thế đó là phía của gì ạ? Phía của doanh thu. Và thu nhập. Bây giờ để tính được thuế. Thì chúng ta phải tính được ra tiền lãi phải phải tính được ra lãi đúng không? Tức là tính được ra lợi nhuận. Thế thì để tính được lợi nhuận thì chúng ta có các khoản chi phí sau. Chi phí. Chi phí thứ nhất là giá vốn. Chi phí thứ 2, chi phí thứ 2 là chi phí tài chính. Chi phí thứ 3 là chi phí bán hàng. Chi phí thứ tư là chi phí quản lý doanh nghiệp. Chi phí thứ 5 là chi phí khác. Ở Việt Nam nó hay lắm, cứ liệt kê một hồi xong không hết được cái khác. Kiểu như bạn gái cũng kê khai 1, 2 3, 4, 5 xong rồi còn cái khác vợ cũng kê khai thế sướng nhỉ? Bây giờ chúng tôi mới tôi mới phân tích này, bà nội hàm của từng cái một nhé. Bây giờ giá vốn là cái gì?

Đi kèm với giá vốn là những chi phí mà cấu thành cấu thành. Nên sản phẩm, dịch vụ mà ta bán ra. Đúng không? Nhưng bây giờ chia theo từng loại doanh nghiệp một nhá, bây giờ với ông sản xuất thì sao? Thì đây là giá thành. Có phải không là giá thành sản xuất? Như vậy, nếu ông nào làm sản xuất mà không tính ra thành có nghĩa là giá vốn của ông tào lao. Có đúng không? Đối với ông thương mại thì sao ạ? À là giá nhở. Đây là nói chung chung thôi nhá, nhưng mà thực chất là nhập. Nó có nhiều lần nhập nhiều nhà cung cấp để nhập, là người ta phải tính giá trung bình hoặc giá nhập trước xuất trước hoặc giá trị ạ. Thực tế đích danh cơ 3 phương pháp tính này mà riêng trung bình thì lại có trung bình gì tức thời di động? Tức là bình quân gia quyền liên hoàn. Thứ 2 là trung bình tháng trung bình quý và Trung Trung bình cuối kỳ môn phương pháp tính trung bình+ với 2 phương pháp kia là 6 cách tính giá khác nhau. 6 cách tính giá tạo ra 6 cái giá vốn khác nhau không có phương pháp nào tạo ra được giá vốn trùng khớp nhau ấy. Cho nên là tôi sẽ nói vận dụng cái đó thế nào nhé. Đối với anh dịch vụ thì sao ạ? Là toàn bộ chi phí cấu thành dịch vụ. Dịch vụ. Ví dụ như là vận tải. Ví dụ như là khách sạn du lịch. Thì tôi sẽ mang tính trường hợp đối với cái anh gì ạ, xây lắp thì sao? Đó chính là giá thành. Của hạng mục. Công trình. Hết rồi. Thế bây giờ nói này? Nói về cái dịch vụ này trước này. Hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hiện nay tính không đúng giá vốn dịch vụ. Vì xin lỗi các kế toán một cái nha là các vị thông thường không phân biệt được cái gì cấu thành nên dịch vụ cả, cho nên cái thứ chi phí gì phát sinh tại doanh nghiệp, quý vị cũng quất hết nó vào cái này nay chi phí quản lý doanh nghiệp. Chứ lại không hoạch định rõ. Ví dụ, doanh nghiệp kinh doanh về khách sạn, nhà nghỉ, anh đi nhà nghỉ nhiều, anh hiểu rồi đấy đấy. Là. Bây giờ, cái chi phí để cấu thành cái dịch vụ nhà nghỉ đấy thì nó bao gồm này. Một là khấu hao cái tòa nhà đó. Thứ 2 là khấu hao cái thiết bị mà cấu tạo nên phòng. Đúng không ạ? Cái vật tư tiêu hao mà khách dùng một lần. Đúng chưa? Cách chi phí hầu phòng, tức là cái người dọn phòng. Đấy rồi, các thứ nào mà trực tiếp phục vụ cho cái tour, họ nghỉ lại đó thôi, nước uống các thứ này kia, tiêu hao thì cái đó gọi là giá thành của dịch vụ nhà nghỉ. Nhưng thông thường các kế toán không hiểu được chuyện đó thì mới dẫn đến cái việc là gì, cái gì nó cũng đưa hết vào chi phí quản lý doanh nghiệp, tại vì nó học đọc trong sách, nó bảo giá vốn là giá thành. Thế là gì? Nó không thấy cái chỗ này là sản xuất dịch vụ ở chỗ nào cả. Hả? Đúng rồi vậy để hiểu được đúng như em đấy nhá nhưng mà phải coi nhà nghỉ là phân xưởng sản xuất, nhưng nó sản xuất ra cái gì đấy? Em thì. À đúng thế, tức là. Mẹ anh hết. Là. Ừ. Thì đấy phải coi như một trung tâm sản xuất ra dịch vụ, vậy thì cứ cái gì tạo ra cái cái đó thì đều là cấu tạo nên giá rẻ. Vậy thì điều này có nghĩa là ở cái khâu gọi là tổ chức. Công tác kế toán. Người ta phải hoạch định rõ cái cơ cấu chi phí. Của từng loại chi phí dưới này. Cùng là lương nhân viên nhưng trả lương cho cái đứa dọn phòng thì là tính vào giá vốn. Nhưng mà lương trả cho em lễ tân xinh đẹp mà ngồi nghe điện thoại mới nhận là lệnh đặt phòng thì nó đây là chi phí quản lý. Cũng là lương trả cho cái đứa hàng ngày đăng facebook giảm giá đúng không khi lại là chi phí gì bán hàng kế toán nhân sự, giám đốc thư ký chân dài tính hết vào chi phí quản lý rõ chưa? Đấy thì. Cái chỗ này nó chỉ có một nguyên lý duy nhất thôi. Nguyên lý là. Cái chi phí đó nó tiêu hao. Mục tiêu hao cho cái gì cho mục đích gì? Cho mục đích gì? Trong mục đích là quản lý hay chủ mục đích cấu thành nên sản phẩm, dịch vụ thì sẽ tính vào tương ứng một khoản chi phí thì không bao giờ nó xài. Đấy vậy, bài kiểm tra là thế này, nếu ông nào ở đây kinh doanh dịch vụ thì bắt đầu về mới hỏi nhân viên kế toán m bây giờ giá vốn của mình= bao nhiêu% doanh thu? Nếu thấy nó thấp quá, sau này hỏi tiếp này thế em tính= như thế nào? Nó ra được bao nhiêu% Thế bắt đầu, nó kể. Thì nó cứ kể đến đâu, anh ngồi anh đánh dấu trên đấy, Xem cái gì là cái cấu thành lên dịch vụ này. Còn những thứ như là kế toán các thứ lễ tân rồi thư ký rồi giám đốc rồi nhân sự thì đó phải là chi phí quản lý chứ không phải là vốn được chưa? Bây giờ với anh vận tải thì sao? Vận tải thế này, lương của lái xe này, lương của phụ xe này chi phí đi đường này vé cầu đường này, tiền xăng xe, tiền hoa nguyên vật liệu nhiên liệu này rồi là bến đỗ này. Khấu hao tài sản này khấu hao xe. Sửa xe này thì tất cả cái đó là tạo nên gì ạ? Giá vốn của dịch vụ vận tải. Chứ không thôi, rồi là cái gì nó cũng quất vào chi phí quản lý hết đấy anh chị. Nhé. Vì về mặt hạch toán. Cái thằng 6 3, 2 này giá vốn này là 6 3 2 này. Cái ông này là 6 gì ạ? Tài chính là 6, 3 5 này. Chi phí bán hàng là 6 4 1 này. Chi phí quản lý là 6 4 2 này. Và chi phí khác là 8 1 1 này cái kia. Hạch toán các mã số tài khoản là nó khác nhau. Thế nhưng. Thế còn canh salad thì sao ạ? Facelock thì anh phải có cái hoạt động nó gọi là thống kê công trường thống kê công trình. Anh phải ghi nhận lại toàn bộ hôm nay, tiêu hao và tư gì hôm nay.. Công cho đội nào? Đúng không? Toàn bộ các tiêu hao đó, nó làm cơ sở để tính lên được giá thành của hạng mục công trình hoàn thành. Vậy thì nói tóm lại là bao trùm lên toàn bộ các chi phí này, nó đều có các yếu tố chi phí sau đây. Nó đều có các yếu tố và khoản mục chi phí sau đây. Ta sẽ giải quyết hết tất cả các yếu tố và khoản mục đó là xong. Trước khi nói đến từng cái yếu tố chi phí để ghi nhận vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì tôi nói trước về một số điều mang tính chất nguyên tắc. Nguyên tắc một. Là hồ sơ. Nguyên tắc một là hồ sơ. Nguyên tắc một hồ sơ có nghĩa là bất kể đó là chi phí gì khi các anh chị kiện toàn hoàn thiện hồ sơ cho nó, nhớ cho tôi việc một các anh phải làm được là anh chứng minh chứng minh. Cái tính hợp lý của nó. Thế nào gọi là hợp lý? Hợp lý này đôi khi nó phụ thuộc cảm xúc đúng không? Hợp lý có nghĩa là doanh thu nào thì chi phí đó. Doanh thu của loại nào thì chi phí của loại đó, doanh thu của kỳ nào thì chi phí của kỳ đó. Thì cái đó gọi là hợp lý, ví dụ, nếu doanh nghiệp của ông. Là kinh doanh dịch vụ tư vấn phong thủy. Thì giá vốn của ông không thể có gạch ở trong đó. Đó ông làm gì nên gạch đâu, chả nhẽ ông cầm gạch đâu fan khách hàng à? Tớ thì. Mt chân đúng không ờ? Mẹ trợ trợ lý chân nó dài như mình phải game với gạch lên đúng không? Cái đấy giày cao 5 7 phân rồi có rồi. OK thì đấy là tính hợp lý của doanh thu và chi phí đó chưa, tức là anh phải chứng minh được cái tính hợp lý giữa một khoản chi phí mà nó tiêu hao đi góp phần tạo nên cái doanh thu gì? Vậy muốn hồ sơ gì tôi không biết nhưng anh phải khẳng định rằng anh thấy nó hợp lý đã giống như buổi sáng. Tôi nói là chị có chấp nhận được không thì nói không. Thì chị nói không thì không, đời nào chúng nó chấp nhận được chưa ạ? Thứ 2, anh chị phải chứng minh cho= được tính có thật. Của nó. Tính có thật, tức là gì trung thực ấy? Nhân chứng và chứng rõ ràng. Cái thứ 3 anh phải đảm bảo cho tôi là nếu. Nếu có định mức. Nếu có định mức bị khống chế. Thì phải trong định mức. Rất may là ngày nay còn rất ít định mức. Loại bỏ hết rồi, cần loại bỏ gần như hết- một số ngành hàng mà có quy định định mức của nhà nước, ví dụ xây dựng, xây lắp, thí dụ như là tiêu hao xăng dầu. Thì còn lại là là còn quyết định đến mức thế còn lại bỏ hết định mức rồi. Thế đấy là nguyên tắc 1, 2, 3 cái cái cái cái nguyên tắc được chưa? Vậy muốn làm thế nào thì làm khi mình xét duyệt hồ sơ hoặc khi kế toán làm hồ sơ thì phải tự hỏi mình 4 câu này nó đã hợp lý chưa? Hợp lý rồi OK hỏi tiếp, liệu có chứng minh được tính có thật của nó không? Có việc thứ 3 là có trong định mức nào bị khống chế hay không? Đấy thì cứ hỏi những câu hỏi đấy là biết ngay hồ sơ chứng từ mình làm nó tốt đến đâu rồi chứ? Tôi thì tôi tin rằng là nhiều kế toán làm là do người ta kháo thế thôi chứ bản thân mình làm ra cũng không dám chắc là cái này có được hay không. Đúng không? Nghe người ta đồn thế thôi. Thấy bảo dạo này cái này không làm được, thế là gì? Không dám làm, thấy bảo dạo này cái này làm được, thế là làm nhưng làm không chắc chắn vậy nhớ cho tôi 3 nguyên tắc đó. Bây giờ quay trở vào từng thớ này, cái chi phí đầu tiên luôn luôn nó phát sinh trong doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp làm sản xuất hoặc là làm văn bản, đó là chi phí tiêu hao. Tiêu hào cái nguyên vật liệu. Các anh dịch vụ thì nó không có cái này có nhưng mà nó ít. Cái tiêu hao nguyên vật liệu thì hồ sơ các anh chị phải làm cho này, thứ nhất là cái. Bản kê. Bảng kê nhập xuất. Việc nhập xuất. Và báo cáo nhập xuất tồn kho. Đối với cái tiêu hao. Vì anh muốn tính được giá vốn tính được giá thành trong sản xuất trong dịch vụ thì anh phải có bảng kê là à? Tôi tiêu hóa những gì? Nhưng việc lập bảng kê này có 2 cách lập một là lập theo kỳ. 2 là lập theo hợp đồng hoặc theo dự án. Như bên em làm quảng cáo từng thương vụ, một là phải theo từng hợp đồng. Nhưng mà doanh nghiệp có sản xuất cứ sản xuất xong rồi đóng vào kho xong rồi bán dần thì đấy là phải theo kỳ rõ chưa. Cái này gọi là bảng kê tiêu hao. Nguyên vật liệu. Đấy và phải nề và phải tiếp này là giá xuất kho. Giá xuất kho. Thì phải tính. Thống nhất. Nghĩa là ví dụ em đã chọn là nhập trước xuất trước hay là trung bình gia quyền thì em phải áp dụng thống suốt 1 5 chứ không được, nay thì giá này mai thì giá khác rõ chưa. Vậy dấu hiệu để kiểm tra cái thứ này? Mà nó không được thì các anh chị cứ bảo kế toán là em ơi từng tháng một intro. Anh Xem cái báo cáo nhập xuất tồn kho. Nếu thấy lượng tồn nó sai khác với giá trị tồn kho thực tế, hoặc nếu thấy cái số lượng trên cái báo cáo này nó bị âm. Là nó đang có vấn đề. Vì nhập số tồn anh không thể âm lượng vì nếu anh âm lượng là mất luôn cái giá vốn của cái đó, nguyên nhân của âm lượng thì dễ lắm. Thường thì người ta nói là âm là do nguyên nhân là xuất nhiều hơn cái số mà mình có. Nhưng thực tế nhầm lẫn thường nó không phải thế. Do sơ suất nhầm cái mã và từ. Hoặc đậu má và tư nhưng chọn sai kho. Dẫn đến âm kho đã âm kho nó không tính được giá vốn là mất chi phí. Thì đấy là tiêu hao nguyên vật liệu. Loại chi phí thực loại yếu tố chi phí thứ 2. Là chi phí về nhân công. Tức là các khoản lương ấy. À à lương này thì nó ở tất cả các các loại chi phí, giá vốn cũng có lương, chi phí bán hàng cũng có lương, chi phí quản lý cũng có lương. Đúng không? Đối với doanh nghiệp sản xuất hoặc dịch vụ đây này thì có phải là cái lương mà trả cho công nhân sản xuất trực tiếp hoặc nhân sự nhà sản xuất trực tiếp thì đó là tạo nên giá vốn? Nhân sự làm bán hàng lương trả cho họ thưởng, trả cho họ thì đó là gì? Lương của bộ phận bán hàng, chi phí bán hàng. Nhưng lương của giám đốc kế toán, thư kế nhân sự. Trợ lý thì nó ra là chi phí quản lý doanh nghiệp, vậy mất biết là nó cấu thành nên chi phí nào đối với khoản mục chi phí trên? Đối với yếu tố chi phí nhân công? Thì phải làm đủ cho tôi. Bộ hồ sơ gồm những thành phần sau đây.

Thành phần thứ nhất, hồ sơ nhân sự.

Cmnd photo công chứng hay không công chứng thì thùy. Nhưng có những đứa nó lại không có cả chứng minh thư photo. Thì bảo với nó là em về địa phương, xin cái giấy giấy xác nhận nhân thân. Nghĩa là bảo nó ngồi trước cái ông mà quản lý hộ tịch ấy. Ví dụ tôi tên là long anh em xin trình báo anh em tên là long và em đến đây trình diện chính xác em là long.

Việt Nam nó kỳ lắm. Đó là nhiều khi con người thật thế này thì không tin đâu nhưng phải tin cái dấu mà có đóng dấu giáp lai. À cái ảnh mà có cái dấu giáp lai thì mới tin mới là thằng thật thế còn cái thằng thật ngồi đây thì bảo có khi mày giả còn gì nữa đúng không? Cứ phải có dấu đỏ cơ kinh lắm. Vậy hồ sơ nhân sự. Lạc chứng minh được nhân thân. Của họ. Còn cái chuyện= cấp hay không là tùy vào cái chuyện quản lý nội bộ của các anh được chưa? Nhưng cái hồ sơ để chứng minh được nhân thân là có cái việc thứ 2 anh tiếp tục phải làm là tra cứu ngay. Tra cứu ngay. Cái mã số thuế của nó. Xem sao nó đang kê khai. Và xin miễn- gia cảnh ở nơi nào thì phải chuyển đăng ký sang nơi mình. Kể cả lao động thời vụ. Kiểm trước gì được cả? Nói cái điều này để nhớ rằng nếu doanh nghiệp có thuê lao động thời vụ hoặc thuê lao động tạm tại công trường. Thì cái người đi thuê phải hiểu được chuyện này, nghĩa là về gọi cái thằng đó lên này em hôm nay đi học về ông thầy, ông bảo thế này này từ nay trở đi thuê nhân sự phải hỏi rõ. Nhá đưa chứng minh thư đây. Thứ 2, tôi sẽ kiểm tra mã số thuế trong trường hợp phải nộp thuế, tôi sẽ trích thuế hoặc bây giờ đàm phán thuế luôn từ đầu đi nó tránh cái trường hợp là cứ à uôm với nhau. Đành rằng một trong 2 bên một thằng nào đó phải nộp thuế, nhưng cái sợ nhất là chúng ta không nói trước với nhau để đến khi trả tiền rồi kế toán mới sực nhớ ra mới trích thuế của nó. Thế là làm sao? Cãi nhau, chửi liền. Đúng không? Thì tra cứu ngay mã số thuế. Nếu trong trường hợp người ta chưa có mã số thuế. Thì vui lòng đăng ký. Mã số thuế. Yêu cầu hồ sơ thứ 3, anh chắc chắn phải ký hợp đồng. Bất biết đó là hợp đồng gì? Ở góc độ cơ quan thuế cần phải có hợp đồng. Tiếp tục. Trong nội bộ doanh nghiệp phải có cái gọi là quy chế. Lao động, tiền lương.

Tiếp tục từng kỳ. Tức là từng tháng. Thì anh phải có bảng lương. Được ký duyệt. Và cuối cùng chứng từ. Mà anh chứng minh được là đã thực sự trả lương. Đã thực sự trả lương? Đỏ, 123456 thành phần hồ sơ. Là phải có thế thì đâu phải hỏi nhau là em ơi anh ơi, thầy ơi, bảng lương bây giờ có cần phải người lao động ký không? Nếu anh= cách nào đó chứng minh rằng nó đã thực sự nhận tiền thì khỏi ký, nhưng vì ông chi tiền mặt mà nó không cí sao chứng minh. Vậy khỏi cần phải hỏi rõ chưa? Điều đó có nghĩa là nếu trả= tiền mặt thì phải ký trực tiếp vào phiếu lương hoặc bảng lương có danh sách của nó. Còn nếu trả= chuyển khoản được rồi thì thôi khỏi can. Gió chưa vì tôi chứng minh được thằng đó có nhận tiền. Nhưng nhiều khi giám đốc ép nhân viên mở thẻ atm xong, ông thu mẹ lại. Sau đến lúc chuyển tiền cho nhân viên xong tự ông ra rút tiền về. À trong khu công nghiệp đầy anh chị. Hả rút tiền ra một cách hợp pháp. Thông qua hình thức trả lương giả. Rõ chưa? Song thực tế thì đưa tiền lương= tiền mặt. Nó chưa?

Con của chủ tịch Samsung mới bị bắt. Vì cái đó đấy. Samsung. Là tạo các tài khoản khác, sau đó chuyển vào bao nhiêu tỷ đô. Mà ở doanh nghiệp Việt Nam, nó cũng có cái trường hợp đó xảy ra nhiều khi các ông ấy muốn rút tiền ra hoặc là gì ạ? Nâng khống cái gì nâng khống cái tiền lương để tính tăng chi phí lên. Thế là mở thẻ cho nhân viên xong đóng tiền vào đấy xong lại gì tự đi rút tiền ra. Đọc mà không hiểu sao bọn nó phát hiện được giỏi?

Đóng. Công= Yêu cầu xác nhận họ có quyền xác nhận. Trong trường hợp họ phát hiện được sự vô lý, trái với tính có thật thông thường ờ thì họ sẽ có quyền điều tra được chưa? Thế thì nhưng mà tui nói tóm lại là thế này này. Trong toàn bộ 6 cái thành phần hồ sơ kia. Thì phải nhớ cho tới này. Quan trọng nhất là cái quy chế lương. Vì đôi khi trong hợp đồng, chúng ta không thể hiện hết các khoản thu nhập. Vậy thì nhớ này tất cả các khoản thu nhập trả cho người lao động đều được thừa nhận là chi phí hợp lý, hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn là nó có được quy định trong hợp đồng hoặc quy chế lao động, tiền lương. Vậy trong quy chế phải định nghĩa rõ người lao động được hưởng các khoản nào? Khoản đấy được tính thế nào? Khoản tới được tính cho đối tượng nào? Khoản đấy khi nào thì đấy? Khoản đấy chi trả= hình thức nào? Nhắc lại nhá. Khoản đó tính thế nào, tức là công thức tính? Khoản đó được tính cho đối tượng nào là tính cho những vị trí, công việc nào? Khoản đấy được tính khi nào là theo tháng theo quý hay theo 5? Tính xong rồi thì trả= tiền mặt hay tiền gì? Khi nào trả? Thì đấy là 4 cái giải trình cho bất kỳ một khoản nào anh trả cho người lao động. Vậy thì chi phí về nhân sự, tiền lương không có pháp luật nào khống chế cả anh chị muốn trả bao nhiêu thì trả. Rõ chưa chỉ cần hài hòa được giữa câu chuyện thuế và câu chuyện bảo hiểm. Thế thôi. Còn trong giờ, ngoài giờ ăn k ăn trưa muốn làm thế nào thì làm đối với cái ăn k ăn trưa khống chế 730.000 là chỉ khống chế. Trong trường hợp anh chi tiền mặt thôi. Chứ? Còn nếu doanh nghiệp, tổ chức bữa ăn hoặc mua cơm cho người lao động ăn thì anh muốn cho ăn bao nhiêu thì ăn. Đúng không? Cứ lấy hóa đơn về là được hoặc có tổ chức bữa ăn thì xuống Hà Nam kia mà mua thực phẩm sạch. Mang về bảo nó viết hóa đơn chưa muốn bao nhiêu thì muốn. Phải đi siêu thị. Siêu thị cũng được đấy chứ còn ra chợ này là không có hoá đơn đâu nhở. Và đối với chi phí nhân sự, tiền lương thì chú ý cho tôi mấy câu chuyện sau đây? Toàn là chuyện quan trọng. Chuyện một. Câu chuyện thứ nhất. Là nếu. Nộp thay. Nộp thay. Thuế thu nhập cá nhân.

Viết một bình luận

Bài viết liên quan