(Kiếm tiền CPO) 3 thủ thuật vip" ngàn đơn cho 3 tháng

Nói đến là xin chào, tất cả anh em thì cũng đã rất lâu rồi tôi mới có thêm chút thời gian để có thể ngồi à. Chia sẻ với anh em về cái kinh nghiệm chạy cpu. Giải thưởng lớn nhất là vinfast. Vậy thì làm thế nào để có vinfast, vinfast đồng nghĩa với việc là anh em sẽ phải có 400.000 điểm. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cách sơ cứu, cách sơ cứu một cái offer hay là cái skill một cái campain nó lên như thế nào để có thể mà 400.000 điểm trong vòng 3 tháng, ai mà đang đang có sẳn cái ý định skill rồi thì có thể áp dụng. Từ 500 k trở lên thì sẽ là từ 30 cho đến 50%. Rồi bắt vít. Lớn hơn 500 k. Rồi đây là du cái việc mà nhóm này đấu thầu với nhóm kia nó là chuyện sẽ xảy ra. Chỉ có một thứ duy nhất chính xác, 100% đối với facebook ấy. Còn về cái cơ chế nhịp độ phân phối của facebook

và cái những cái cơ chế phân phối của facebook nó như thế nào? Nó lại là một cái cách mà đòi hỏi một cái sự đầu tư khá lớn về mặt thời gian cũng như là về mặt tài khoản. Làm thế nào để có nhiều tài khoản cái đấy thì thì tùy tôi sẽ hướng dẫn. À tất nhiên, tôi bây giờ cũng nhẹ nhàng thì thôi thì thôi để anh em nhìn số tự hiểu nhá. 53 pm.

Viết một bình luận