Hướng dẫn toàn tập cách chạy quảng cáo Google Search Ads (Google Adwords)

hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để thiết lập quảng cáo Google apps mà cụ thể ở đây chính là Google search thì Google search acc chính là cái quảng cáo Google ads thông dụng nhất mà các bạn thấy khi mà các bạn tìm kiếm một cái gì đó trên Google đấy. Hay ví dụ như mình sẽ cho các bạn Xem thử rồi, ví dụ như là mình search một cái key words ở trên Google là dịch vụ chuyển nhà hay là mình muốn tìm một dịch vụ chuyển nhà hà thì các bạn sẽ thấy 4 cái quảng cáo đầu tiên xuất hiện ở đây. Đây là có chữ art ở đây ha.

Thì đây chính là gã quảng cáo Google search ads ấy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể thiết lập quảng cáo này trong công cụ tìm kiếm khi mà các bạn chạy quảng cáo Google search thì vị trí của những quảng cáo các bạn thứ nhất thì nó sẽ nằm ở trên đầu trang. Kết quả tìm kiếm ha rồi thứ 2, nó sẽ nằm ở phía cuối trang đấy như thế này rồi tiếp tục qua trang thứ 2 thì nó cũng tương tự như vậy. Nó cũng sẽ có những quảng cáo nằm ở đầu trang và những quảng cáo nằm ở cuối trang. Còn ở giữa chính là những kết quả tự nhiên của Google, rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào bước thiết lập quảng cáo Google stats ha. Thì để thiết lập quảng cáo, Google Xem xét thì các bạn sẽ vào trong trang làa.google.com đây đường dẫn như thế này ha rồi các bạn sẽ đăng nhập vào. Nếu bạn nào chưa có tài khoản thì các bạn sẽ đăng ký, còn bạn nào có tài khoản Google apps rồi thì các bạn đăng nhập vào thôi rồi bây giờ mình sẽ đi vào bước thiết lập quảng cáo Google search ads have thì để thiết lập quảng cáo, các bạn sẽ chọn cái mục là chiến dịch ở đây. Comment đấy rồi các bạn ở+ để tạo chiến dịch mới rồi các bạn chọn new comments này. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có sự lựa chọn cho chiến dịch. Google sẽ tạo chúng ta thì các bạn lưu ý, đối với quảng cáo trên công cụ tìm kiếm ở Google á thì chúng ta sẽ chọn được 3 mục tiêu sau đây. Thứ nhất là sale thứ 2 là list và thứ 3 là website traffic thì sale là dành cho những bạn nào muốn push sale cho trang của chúng ta. Các bạn muốn đẩy doanh số thì các bạn sẽ chọn sale còn list là dành cho quảng cáo mà bạn muốn thu thập data khách hàng còn website traffic là chung chung thì có thể là quảng cáo này, nó sẽ giúp cho chúng ta có thể thu hút lượng truy cập vào website của chúng ta. Đấy thì quảng cáo Google search, các bạn sẽ chọn được một trong 3 cái này. Bây giờ mình sẽ làm demo thử cho các bạn cái phần là website traffic ha. Rồi chúng ta chọn cái mục tiêu là website traffic ở đây. Rồi tiếp theo là loại chiến dịch deir compound tai thì các bạn sẽ chọn là shop. Dưới đây là chúng ta sẽ điền trang web của chúng ta vào đây. Ví dụ như mình lấy trang của mình. Rồi cho vào đây. Đấy rồi càng tin yêu ha. Rồi bước tiếp theo là các bạn sẽ đặt tên cho chiến dịch của mình ở đây thì các bạn sẽ đặt một cái tên bất kì nào đó để chúng ta có thể dễ quản lý những chiến dịch của chúng ta sau này rồi cái phần network này á thì các bạn chỉ chọn cái phần là search network thôi. Chúng ta không chọn là display network nhé các bạn. Vì chúng ta chỉ chạy quảng cáo trong mạng tìm kiếm thôi là search network chứ chúng ta không chạy quảng cáo trong mạng hiển thị của Google rồi tiếp theo là location là cái vị trí mà chúng ta muốn chạy quảng cáo thì các bạn chạy quảng cáo các bạn hướng tới đối tượng nào thì các bạn sẽ chọn cái location ở đó. Ví dụ như chạy trên toàn Việt Nam thì các bạn sẽ chọn là Việt Nam ở đây. Còn nếu như bạn muốn quảng cáo của bạn chỉ hiển thị tới một đối tượng cụ thể ở Hà Nội, chẳng hạn vì bạn bán sản phẩm, dịch vụ riêng Hà Nội thôi thì bạn có thể chọn là Hà Nội. A các bạn chọn Hà Nội như thế này đấy. Đây là phần location ha. Chúng ta có thể chọn nhiều địa chỉ khác nhau rồi ở đây thì nó có cái phần là location. Option này là lựa chọn cái địa điểm ấy thì các bạn cứ giữ nguyên mặc định là chúng ta sẽ chọn 2 cái tích này là quảng cáo. Chúng ta sẽ chạy hiển thị tới những người ở trong địa điểm mà chúng ta chọn, hoặc là những người thể hiện cái mối quan tâm của họ tới địa điểm đó thì đây là 2 cái mục mà Google khuyến nghị chúng ta sẽ dùng cho nên các bạn diễn như thế này là được rồi, không cần thay đổi gì ở đây rồi tiếp theo là cái phần ngôn ngữ thì các bạn chạy quảng cáo tới quốc gia nào á? Thì các bạn sẽ chạy ngôn ngữ đó thôi. Còn ở đây thì chúng ta trẻ thị trường Việt Nam, cho nên chúng ta sẽ chọn cái phần ngôn ngữ là tiếng việt và tiếng anh thì nếu bạn nào kỹ hơn thì bạn có thể chọn ở đây là tất cả các loại ngôn ngữ cũng được, hoặc là các bạn chỉ cần chọn Việt Nam với tiếng anh thôi là được rồi rồi. Tiếp theo là cái phần burchard là cái ngân sách mà chúng ta muốn chi ra hàng ngày cho chiến dịch chúng ta, các bạn nhớ nhá ngân sách này là ngân sách theo cấp độ chiến dịch thì một chiến dịch nó sẽ gồm nhiều nhóm quảng cáo và một nhóm quảng cáo. Nó sẽ gồm nhiều quảng cáo khác nhau ở đây là ngân sách theo cấp độ chiến dịch bây giờ, ví dụ như mình tính là mình sẽ chạy 5 nhóm quảng cáo. Mỗi nhóm quảng cáo thì mình sẽ chạy 100.000 một ngày thì ở đây. Ngân sách của toàn chiến dịch của mình sẽ là 500.000. Một ngày ấy các bạn sẽ tính như vậy ha rồi. Tiếp theo là cái phần chili Griezmann tỏ là cái phương thức mà chúng ta sẽ sử dụng cái ngân sách này thì các bạn cứ sử dụng là Standard thôi là chúng ta sẽ sử dụng phương thức chuẩn đây. Phương thức chuẩn có nghĩa là số tiền 500.000 chúng ta sẽ được chi đều thông qua các khoảng thời gian trong ngày đến cuối ngày thì hết 500.000, còn cái phần là aceras có nghĩa là chúng ta sẽ chi 500.000 trong một khoảng thời gian. Nhất định nào đó trong ngày, ví dụ như là một đợt flash sale gì đó của trang web các bạn, hay là sao đó, các bạn chỉ muốn hiển thị quảng cáo tới cái khung giờ là từ 11 giờ trưa cho tới một giờ trưa đi ha thì các bạn có thể chọn cái này. Còn thông thường thì bạn cứ để là Standard để cái phần ngân sách chúng ta được phân phối đều theo các khoảng thời gian trong ngày ha rồi tiếp theo là tới phần reading là cái phần giá thầu thì chúng ta sẽ chọn là phương thức đấu giá dựa theo luật click ha, rồi ở đây thì cái phần maximum secedit Limited này có nghĩa là cái số tiền tối đa. Và bạn sẽ chi ra cho một lik cho quảng cáo của bạn là bao nhiêu, ví dụ như là mình muốn chi tối đa là 2000 cho một click vào quảng cáo của mình thì mình sẽ để 2000 ở đây đấy rồi cái merci bc này là các bạn sẽ tùy chỉnh được nha rồi các bạn sẽ thấy là ở đây chúng ta sẽ đang lựa chọn hình thức là maximise click có nghĩa là quảng cáo của chúng ta sẽ được Google phân phối sao cho chúng ta nhận được nhiều click nhất có thể. Đây là một trong những cái hình thức mà chúng ta đấu thầu quảng cáo của mình thì ngoài ra các bạn còn có thể chọn những cái chiến thuật đấu giá khác. Ví dụ như là các bạn có thể chọn cái phần là syllepis terry ở đây nha, rồi ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có rất là nhiều cách khác nhau, ví dụ như là các bạn có thể chọn cái phần là tiger searchbar kayson có nghĩa là các bạn sẽ có thể ta diệt được quảng cáo. Chúng ta nó xuất hiện ở vị trí nào ở trong trang tìm kiếm ấy rồi nó còn có những cái khác như là cbc có nghĩa là chúng ta sẽ biết thủ công thay vì là chúng ta xét một cái mức làm acbc để Google tự đấu giá cho quảng cáo chúng ta sao cho không vượt quá 2000 một lít đi ha? Thì các bạn có thể chọn cái main ocbc này có nghĩa là bạn sẽ tự đấu giá thủ công cho từng từ khóa của bạn thì thời gian đầu lúc mà chuyện quảng cáo thì mình khuyên các bạn là cứ giữ nguyên như cũ hay là chúng ta sẽ chọn cái phần là maximise click ha khi mà chúng ta chạy quen rồi thì chúng ta sẽ thử những cái hình thức đấu giá khác rồi phía dưới này là cái phần ngày tháng bắt đầu chạy quảng cáo thì bạn chạy quảng cáo ngày nào thì các bạn sẽ chọn cái phần đó. Thông thường thì Google sẽ để mặc định vào cái ngày mà chúng ta thiết lập cái chiến dịch ha rồi cái này thì các bạn cứ để như cũ là được thì quảng cáo chúng ta sẽ tự động được chạy thôi. Rồi tiếp theo là cái phần tệp khách hàng thì cái phần audtion này theo mình nhận định thì đối với quảng cáo trên công cụ tìm kiếm thì cái này các bạn cũng không cần sử dụng quá nhiều đâu vì chủ yếu quảng cáo, chúng ta sẽ tiếp cận khách hàng dựa vào cái từ khóa, dựa vào mối quan tâm mà họ đánh vào ô tìm kiếm của Google chứ không phải dựa vào nhân khẩu học của họ, giống như là trên facebook. Cho nên cái phần này các bạn cũng không có cần thiết lập gì nhiều, cho nên cái này các bạn cứ tạm thời bỏ qua đi rồi tiếp theo là cái phần sai linkstation này là các bạn có thể thêm vào những cái sai ling cho quảng cáo trên Google của chúng ta. Đây ví dụ như là cái mình search cái từ khóa lazada thì các bạn sẽ thấy có quảng cáo lazada ở đây ha thì ngoài cái quảng cáo chính là cái phần là mua sắm online tại lazada ở đây thì các bạn sẽ thấy có 4 cái quảng cáo nhỏ ở đây đây. Xã hàng không lợi nhuận rồi flash sale theo giờ giảm 50% thì 4 cái này chính là sailing. Mỗi quảng cáo chúng ta chúng ta sẽ thiết lập từ tối đa là 4 sailing ha thì cái này các bạn có thể lên Google tìm hiểu thêm hoặc là các bạn có thể tự thiết lập cũng rất là dễ, không có gì khó cả rồi. Tương tự với lại salish sân nó sẽ có con stralsund cũng là một cái dạng instant sân trong quảng cáo. Để cung cấp thêm thông tin cho khách hàng, ví dụ như là khi mà quảng cáo các bạn hiện lên trên đây thì ngoài cái dòng chữ test mà Google hiện ra như thế này thì Google sẽ cho phép chúng ta thêm những cái dòng ko na uy xtension này. Ví dụ như thay vì bình thường á là quảng cáo, chúng ta sẽ hiển thị tới đây. Thôi thì khi mà các bạn thêm con sound thì các bạn sẽ thêm được những thông tin như là ưu đãi vô cực rồi đảm bảo đi chất lượng gì đấy. Đấy là cái phần này là cái phần con extension thì sai lên stralsund và constant sân cũng như là những cái loại stralsund khác. Nó sẽ giúp cho quảng cáo chúng ta cung cấp được nhiều thông tin hơn. Đến với khách hàng, vì vậy thì các bạn nên dành thời gian để tạo thêm những cái sai linkstation cũng như là con extension này để quảng cáo. Chúng ta được hiển thị một cách đầy đủ nhất có thể rồi ở bên dưới thì sẽ có thêm những cái stralsund khác thì tạm thời các bạn sẽ bỏ qua những cái này hả? Các bạn chỉ tập trung 2 cái là sai với lại con aw thôi là được rồi. Sau này thì các bạn có thể tìm hiểu thêm những cái này rồi sau khi mà các bạn thiết làm xong hết cái này rồi thì các bạn sẽ ấn share bạn continue để chúng ta tiếp tục. Rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ tạo nhóm quảng cáo thì các bạn sẽ nhớ cái level của quảng cáo Google ads sẽ như thế này. Đầu tiên sẽ là chiến dịch quảng cáo rồi trong một chiến dịch thì các bạn sẽ có được nhiều nhóm quảng cáo rồi. Trong một nhóm quảng cáo thì bạn cũng sẽ tạo được nhiều mẫu quảng cáo khác nhau đấy. Nó cũng giống tương tự như là bên facebook à thôi. Bây giờ nhóm quảng cáo thì các bạn cũng sẽ đặt tên đấy, ví dụ như mình để là group một luôn tiếp theo thì các bạn sẽ nhập những cái key word, những cái từ khóa mà các bạn muốn chạy quảng cáo vào trong đây. Đây là phần rất là quan trọng nhá ở đây thì khi mà người dùng tìm kiếm những cái từ khóa mà các bạn liệt kê trong đây thì quảng cáo chúng ta nó sẽ hiển thị ra cái đơn giản là như vậy thôi. Để tìm kiếm được những cái wordpress này thì các bạn có thể sử dụng công cụ miễn phí của Google, đó là Google. Khi plenue 2, các bạn sẽ chọn cái phần sua này rồi các bạn chọn cái kill planner ở đây. Đấy, đây là một công cụ miễn phí của Google thì mình cũng đã có video hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng công cụ Google key word planner này rồi mình sẽ để ở phần mô tả của video này. Các bạn có thể vào Xem thử ngoài công cụ miễn phí của Google ra thì các bạn cũng có thể sử dụng một số công cụ trả phí khác để chúng ta nghiên cứu từ khóa và chạy quảng cáo trên Google hiệu quả thì ví dụ như là các bạn cũng có thể tìm hiểu công cụ kill finder này. Đây là một công cụ giúp chúng ta nghiên cứu từ khóa rất là tốt. Rồi mình sẽ để hướng dẫn phần nghiên cứu từ khóa ở. Dưới phần mô tả video này nha, các bạn có thể vào để Xem. Rồi khi mà chọn từ khóa cho nhóm quảng cáo thì các bạn lưu ý là các bạn sẽ gộp những cái từ khóa mà giống giống nhau á. Các bạn sẽ cho vào một nhóm ví dụ như là mình đang chạy quảng cáo về cái từ khóa dịch vụ chuyển nhà này ha thì những cái từ khóa nào mà nó liên quan tới chữ dịch vụ chuyển nhà ấy thì mình sẽ cho vào một nhóm ví dụ như là dịch vụ chuyển nhà trọn gói rồi dịch vụ chuyển nhà giá rẻ ấy. Các bạn sẽ cố gắng các bạn gom lại một nhóm là sẽ gồm những cái từ khóa tương tự như nhau để chúng ta có thể tạo ra những mẫu quảng cáo mà liên quan tới. Nhóm đó nhất đấy là cách mà các bạn có thể chia theo nhóm để các bạn tạo một quảng cáo sao cho phù hợp ha? Rồi mỗi từ khóa mà các bạn nhập vào á thì các bạn có thể chọn một trong 3 loại đối sánh là đối sánh rộng, đối sánh cụm từ và đối sánh chính xác thì cái phần này các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên Google khi mà chúng ta chọn mỗi loại đối sánh khác nhau thì quảng cáo chúng ta cũng sẽ được hiển thị theo những cách khác nhau. Rồi những cái loại đối sánh về từ khóa như thế này thì các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn ở trên Google ha thông thường thì mình chạy những cái mẫu quảng cáo bình thường thì mình sẽ chạy là đối sánh cụm từ rồi thì đối sánh cụm từ mình sẽ để từ khóa của mình vào trong” như thế này ha. Thì sau khi mà các bạn chọn xong những cái từ khóa trong nhóm quảng cáo các bạn rồi, các bạn có thể ấn nút add new ref ở đây để chúng ta có thể tạo thêm một cái nhóm quảng cáo khác rồi. Chúng ta cũng làm tương tự rồi sau khi mà các bạn đã tạo hết tất cả những quảng cáo rồi á thì các bạn sẽ ứng c continue để tiếp tục. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo một quảng cáo ha đầu tiên á là cái phần fan l chính là cái trang đích mà người dùng sẽ đến sau khi mà họ click vào quảng cáo của bạn thì bạn sẽ dán cái trang đó vào đây. Rồi tiếp theo là cái head light, một là cái tiêu đề 1 2 các bạn sẽ Xem được cái mẫu quảng cáo. Chúng ta sẽ trông như thế nào ở bên đây ha rồi, ví dụ như là mình đang quảng cáo về dịch vụ chuyển nhà thì mình có thể ghi tiêu đề như sau đấy, cái tiêu đề mà có thể ghi lại dịch vụ chuyển nhà trọn gói như thế này, các bạn chú ý là mỗi cái tiêu đề thì chỉ tối đa được, có 30 ký tự thôi nhá, chúng ta sẽ không ghi quá 30 ký tự được đây. Ví dụ như mình thêm vào thì các bạn sẽ thấy là Google không cho ha thì chúng ta sẽ gói gọn trong 30 ký tự thôi rồi tiếp theo là cái tiêu đề thứ 2, cái tiêu đề một nếu như các bạn ghi. Nó không đủ cái nội dung các bạn ấy thì các bạn có thể chuyển qua tiêu đề 2 cái bạn đi tiếp rồi. Ví dụ tiêu đề thứ 2 mình có thể ghi là nhanh chóng gọn gàng nhất để miêu tả về các dịch vụ của mình, chất lượng dịch vụ của mình. Các bạn chú ý là các mẫu quảng cáo này á thì cái phần tiêu đề rất là quan trọng. Các bạn cần nhấn mạnh được cái lợi ích mà người dùng họ sẽ đạt được khi mà họ sử dụng dịch vụ và mua sản phẩm của chúng ta. Có như vậy thì họ mới nhấp chuột vào trong quảng cáo chúng ta và trở thành khách hàng của chúng ta được. Cho nên các bạn cố gắng đầu tư thật là tốt. Và cái phần viết tiêu đề như thế này làm sao để thu hút được khách hàng nhất có thể? Ấy thì tương tự các bạn sẽ điền vào cái tiêu đề thứ 3, tiêu đề 3 thì Google mới cập nhật gần đây thôi. Lúc trước thì chỉ có tiêu đề một và tiêu đề 2 rồi sau đó thì cái phần display part này chính là cái phần UL hiển thị ở trong mẫu quảng cáo. Các bạn thì các bạn có thể ghi bất cứ cái gì trong đây cũng được không sao hết, bởi vì nó không ảnh hưởng tới cái trang web mà người dùng sẽ đến sau khi mà họ nhấp vào cái trang web đó thì các bạn sẽ điền ở đây đấy. Cái phần dislay part thì các bạn có thể ghi như thế nào để bắt mắt nhất là được. Nó không ảnh hưởng gì cả rồi tiếp theo xuống phía dưới là cái phần mô tả về sản phẩm, dịch vụ của chúng ta thì các bạn sẽ có được 90 kí tự ở khu vực này đấy thì ở đây các bạn cũng sẽ cố gắng mô tả sản phẩm dịch vụ của chúng ta sao? Cho thật là bắt mắt để người dùng họ lick vào quảng cáo chúng ta rồi tiếp theo là cái phần mô tả 2 thì các bạn cũng sẽ ghi thêm những cái thông tin về sản phẩm, dịch vụ của mình ở dưới đây rồi thì mẫu quảng cáo chúng ta sẽ trông như thế này ha thì các bạn sẽ coi lại cái phần preview này là quảng cáo. Chúng ta sẽ hiển thị trên điện thoại, nó sẽ như thế này. Rồi thứ 2 là hiển thị trên máy tính rồi đó, một điện thoại và máy tính ha đấy thì các bạn nhớ thêm vào những cái stralsund, những cái tiện ích như là sailing với lại con aw như lúc nãy mình có nói với các bạn vào mẫu quảng cáo các bạn đấy thì quảng cáo chúng ta sẽ đầy đủ nhất có thể và chúng ta sẽ có thể thu hút được khách hàng tiềm năng của mình rồi sau khi mà các bạn đã tạo xong mẫu quảng cáo rồi á thì các bạn sẽ ấn nút đen ở đây à? Trước khi đến thì các bạn chú ý cái phần là UL option này thì đối với những bạn nào mà các bạn chạy quảng cáo mà các bạn muốn sử dụng hệ thống tracking của một bên thứ 3 để check quảng cáo chúng ta ấy? Thì các bạn sẽ sử dụng cái phần UL option này, cái này thì hơi nâng cao một chút rồi cho nên các bạn có thể tìm hiểu thêm mình sẽ không giới thiệu cái phần này ở phạm vi của video này rồi. Sau khi mà các bạn đã thiết lập xong hết rồi, chúng ta sẽ ấn định. Rồi các bạn có thể tạo thêm một cái mẫu quảng cáo khác cho cái nhóm quảng cáo khác= cách là ấn nút newark ở đây rồi các bạn cũng làm tương tự thôi rồi. Sau đó chúng ta sẽ ấn nút share and continue để lưu quảng cáo lại. Rồi coi như vậy là chúng ta đã thiết lập xong một chiến dịch quảng cáo Google search trong tài khoản của mình. Ha, bây giờ các bạn có thể quay lại dasboard của Google app để Xem quảng cáo của chúng ta rồi. Đây là chương trình mà chúng ta vừa tạo ha như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách để tạo một chiến dịch quảng cáo Google search path chúc cho mọi người sẽ thực hành

Viết một bình luận

Bài viết liên quan