Có Nên Học Cao Đẳng, Nếu Rớt Đại Học?

Có nên học cao đẳng thay vì học đại học? Các bạn nên học đại học nhưng mà nếu chẳng may mà các bạn rớt đại học á thì các bạn nên học cao đẳng. Tuy nhiên, cái việc chọn trường cao đẳng nào nó mới là vấn đề. Nếu mà nhà các bạn có điều kiện thì các bạn nên chọn những cái trường nào mà nó mất tiền quá? Tại vì đó sẽ là nơi tập trung của những thằng ngu mà giàu, hoặc vẫn có thể là những người giỏi. Nhưng mà tại vì lúc mà họ thi họ xui nhưng mà họ vẫn giàu tại vì vốn dĩ các bạn học cao đẳng cái= cao đẳng giá, nó đã không có giá trị nhiều rồi thì thay vì các bạn tập trung vào việc lấy cái= đó thì các bạn nên tập trung vào việc là kết nối, làm quen, mở rộng quan hệ của các bạn, nó sẽ giúp cho bạn tốt

hơn cho cái việc các bạn tìm việc khi mà các bạn ở trong cái môi trường mà toàn người giàu không á thì những cái mối Là các bạn xây dựng được nó cũng sẽ có giá trị hơn. Follow mình để biết thêm về chuyên ngành nghề.

Viết một bình luận