Cách Dễ Nhất Để Làm Xây Dựng Danh Tiếng

Làm đều đặn 6 tháng một 5 mình đảm bảo với bạn là các bạn sẽ có follower khi mà các bạn còn đang đi học á. Các bạn làm content làm nội dung về cái mà các bạn đang học, ví dụ như là các bạn học nghề sửa xe nè, các bạn làm content về sửa xe đó là cái thứ mà nó diễn ra hàng ngày trong cuộc sống. Các bạn học cái gì các bạn làm về cái đó dễ hơn rất là nhiều so với việc là các bạn phải tự ngồi suy nghĩ

ra một cái gì đó mới các bạn làm đều á thì cái giá trị thương hiệu nó sẽ bắt đầu được buff lên và nó sẽ tích tụ lại ở tên của các bạn.

Viết một bình luận

Bài viết liên quan