02 Công Cụ Để Lập Kế Hoạch Kinh Doanh hiệu quả nhất

thông thường đầu 5 thì công ty sẽ hợp. Đánh giá cái kết quả hoạt động kinh doanh của 5 vừa qua và đưa ra cái kế hoạch cho 5 mới nếu như công ty cổ phần á. Thì chủ tịch hội đồng quản trị sẽ báo cáo cho các cổ đông, đồng thời sẽ được các cổ đông thông qua cái chỉ tiêu, cái mục tiêu của 5 mới. Rồi từ đó. Hội đồng quản trị sẽ triển khai cái mục tiêu. Để chỉ tiêu xuống cho giám đốc điều hành và giám đốc điều hành sẽ đưa xuống cho giám đốc chi nhánh và tiếp theo nữa là đưa xuống cho trưởng phó bộ phận. Triển khai. Nhá thì cái mục tiêu, cái chỉ tiêu. Đưa ra và triển khai xuống. Căn cứ và dựa vào đâu để cho những cái số này nó phải hợp lý và nó có sự logic lại với nhau chứ không phải chúng ta hứng là chúng ta đưa ra những con số đó rồi. Trường hợp thứ 2 á là những người mới khởi nghiệp. Mới khởi nghiệp. Thì muốn xây dựng một kế hoạch kinh doanh thì dựa vào đâu? Và trong clip này thì hoàng sẽ chia sẻ cho nhà mình 2 cái công cụ giúp mình xây dựng cái kế hoạch kinh doanh đó chính xác.

Thì đối với những cái doanh nghiệp á mà chúng ta hoạt động lâu 5 rồi. Thường á là chúng ta có một cái cơ sở dữ liệu. Đúng không ạ? Có một cái cơ sở dữ liệu và cái cơ sở dữ liệu này, nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp. À phân tích đánh giá cái hoạt động kinh doanh của mình. Quá trình dài như vậy và sau đó công ty đó sẽ rút ra được những cái quy luật. Biến động doanh thu đấy và những cái yếu tố tác động đến doanh thu và căn cứ vào những cái số liệu cái cơ sở dữ liệu này thì công ty đưa ra cái kế hoạch nó. Chính xác và những doanh nghiệp mà chúng ta không có một cái cơ sở dữ liệu được thống kê một cái quá trình dài hoặc là chúng ta thống kê không đầy đủ. Thì nó sẽ dần, nó sẽ làm cho cái doanh nghiệp đó không có đủ cái cơ sở dữ liệu để chúng ta phân tích và chúng ta đưa ra những cái chiến lược. Kinh doanh cho 5 mới một cách tối ưu nhất đấy, cho nên á là cái công cụ đầu tiên. Ông hoàng muốn chia sẻ với nhà mình. Đó chính là cái cơ sở dữ liệu. À cái sơ sở dữ liệu cái kết quả kinh doanh hàng 5 ấy thì cái công cụ này á là. Ừ, chúng ta phải có một cái cái sự chuẩn bị ngay từ khi chúng ta thành lập doanh nghiệp. Đấy và chúng ta phải thống kê lại tất cả những cái số liệu đó. Và sau khi mà chúng ta thống kênh một cái quá trình dài 253555, thậm chí là 10 5 thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái số liệu đó. Chúng ta phân tích, chúng ta đánh giá đó và mỗi khi mà chúng ta lập một kế hoạch kinh doanh cho 5 mới á thì chúng ta chỉ cần căn cứ vào cái số liệu đó chúng ta đánh giá và chúng ta đưa ra những kế hoạch cho. Tiếp theo á thì nó sẽ cực kỳ cực kỳ đơn giản. Đấy và hoàng lấy một cái ví dụ hoặc lấy một cái ví dụ ở trên màn hình. Ở đây hoàng lấy một cái ví dụ là doanh thu sản phẩm a đơn vị tính là tỷ. Thì nó có nó biến động qua các 5 như sau, 5, 2, 0, 18 tháng, một là 30 tư tỷ 5, 2, 0, 19 tháng, một là 38 tỷ và 2, 0, 20 á là 42 tỉ đấy và. Và những cái tát tiếp theo. Nó như vậy à? Mình thấy không ạ thì sau khi mà thống kê được qua nhiều 5 như vậy thì chúng ta có một cái đồ thị biến động doanh thu như thế này. Đấy, giờ mình thấy không đây? Cái màu xám này là của 5 2020 màu cam này là của 5 2019 và màu xanh này là của 2 0 18. Và mỗi 5 chúng ta thấy nó đều có cái sự tăng trưởng. À trong nó đều có sự tăng trưởng, như vậy là nhìn vào cái đồ thị này, chúng ta thấy cái hoạt động công ty cũng đang có cái sự phát triển khá là ổn đúng không ạ rồi? Ờ và bây giờ chúng ta sẽ phân tích Xem thì Xem à mỗi 5. Là doanh thu, nó sẽ tăng trưởng như thế nào? Ha. Chúng ta sẽ lấy tổng doanh thu của 5, 5, 2, 0 19. Chúng ta chia cho 5 2, 0, 18 và chúng ta- đi một thì nó là 15% và 5 2020 á thì nó tăng trưởng chưa có 8% so với 2 0 19 thôi thì có nghĩa là 5, 2, 0, 19 cái. Tốc độ tăng trưởng khá là tốt là 15%, nhưng mà 5, 2, 0, 20 á thì tốc độ tăng trưởng so với 5 2, 0, 19 á thì nó chỉ có 8% đấy. Thì căn cứ vào cái số liệu như vậy thì chúng ta sẽ hoạch định các chiến lược cho 5 2021 dựa vào cái số liệu phân tích của 5, 2, 0, 18, 19, 20 đấy thì nó sẽ chính xác hơn là chúng ta không có cái số liệu này và chúng ta cứ ngồi chúng ta cứ mò mẫm, chúng ta ốm à, tôi muốn như vậy, tôi muốn như vậy đúng không ạ? Nhưng mà ở đây nó đã có những cái số liệu rất là thực tế rồi thì chúng ta sẽ căn cứ vào đó để chúng ta xây dựng kế hoạch kinh doanh. Nếu như cái số liệu nó nó càng dài thì cái sự phân tích của chúng ta á. Ờ cái kế hoạch của chúng ta cho 5 mới, nó sẽ càng chính xác rồi. Bây giờ, căn cứ vào số liệu 2 0 18, 19 20 này thì mình có thể có kế hoạch cho 5 2002 mới, 2, 0 2, 0 trăm 21 ha thì ở đây mình thấy là 5, 0, 2, 0, 18 á à 2, 0, 19 so với 5 2, 0 18 đó là tăng 15%, 2 0 20 là tăng 15% và mình sẽ ngồi phân tích hết những cái biến, những cái yếu tố tác động. Bên trong doanh nghiệp cũng như những yếu tố tác động bên ngoài chủ quan lẫn khách quan đó vào các hoạt động kinh doanh vào cái sản phẩm a này nè như thế nào, đúng không ạ? Thì nó còn nhiều cái yếu tố khác nữa để chúng ta phân tích và sau đó chúng ta xét thấy, ừ, không có nhiều cái yếu tố tác động bên ngoài vào đó và chủ yếu là phụ thuộc vào yếu tố bên trong thì chúng ta có thể chúng ta có thể nhìn vào những cái số tăng trưởng của những 5 trước để chúng ta. Ờ để chúng ta xây dựng kế hoạch kinh doanh cho 5 2002 mốt giả sử như 5 2020 này là có dịch cúm a dịch cúm đấy dịch cúm thì dẫn đến doanh thu của 2, 5 2010. Nó cũng ảnh hưởng một phần nào đó mà giả sử như lúc này chúng ta chưa biết 5 2002 mốt nó có dịch cúm hay không đúng không ạ? Và chúng ta vẫn khách quan, chúng ta vẫn tự tin á. Là 5, 2000, 2021 dịch cúm. Nó sẽ qua đi thì chúng ta sẽ xây dựng một kế hoạch kinh doanh á là chúng ta sẽ lấy cái tốc độ tăng trưởng của 5, 2, 0 15 để chúng ta xây dựng cái chỉ tiêu cho 5 2002 mốt thì ví dụ như là 5000 2020. Doanh thu lợi nhuận này đúng không? Thì cái chỉ tiêu 5, 2, 0, 2 mốt thì chúng ta có thể giao cho nhân viên là. Doanh thu của 5 2020 tăng đi tăng lên 15%, đúng không? Đấy, xin lỗi tăng lên 15% là 115. Rồi chúng ta có thể đưa suốt. Ấy và Xem lại. Rồi chúng ta sẽ thấy nè. Đấy thì cái cái cái con số này nó còn phụ thuộc rất là nhiều yếu tố khác nữa nha. Yếu tố tác động bên trong lẫn bên ngoài thì ở đây là chúng ta cần phải Xem xét. Ví dụ như 5 2002 mốt chúng ta tăng thêm rất là nhiều nhân sự nữa để chúng ta muốn muốn cho tăng quy mô của chúng ta đi nhanh hơn nữa thì có thể là con số này, con số tăng trưởng này nó sẽ được nhiều hơn. Nhưng mà giả sử như hoàng nói là không có, không có một cái tác động nào nhiều vào cái nguồn lực bên trong lẫn bên ngoài thì có thể là chúng ta sẽ lấy con số 15% này. Dạ mình hình dung ạ cái công cụ đầu tiên, hoàng muốn chia sẻ cho nhà mình. Đó là những cái số liệu của cùng kỳ 5 ngoái, đó là những cái số liệu chúng ta phải thống kê lại qua từng 5 hoạt động của chúng ta và những cái số liệu này đó chính là cái tài sản của mỗi doanh nghiệp và cái số liệu này. Nó rất, rất là quan trọng. Rồi cái công cụ thứ 2, hoàng muốn chia sẻ cho nhà mình, đó là cái công cụ để giúp chúng ta biết được cái xu hướng, sản phẩm, dịch vụ của chúng ta, nó sẽ biến động như thế nào? Ấy thì cái công cụ này nó sẽ giúp cho những cái người mà mới khởi nghiệp. Chúng ta chưa có cái số liệu thì chúng ta có thể nhìn vào cái sự biến động với xu hướng này để chúng ta có kế hoạch kinh doanh cho nó đúng đó. Thậm chí những cái doanh nghiệp, những cái doanh nghiệp mà đã làm lâu 5 rồi có số liệu rồi chúng ta cũng phải cần Xem những cái cái xu hướng này để chúng ta biết được cái sản phẩm, dịch vụ của chúng ta. Nó đang có xu hướng ngày càng đi lên hay là có xu hướng đi xuống? Cái tên của công cụ thứ 2. Đó chính là Google tren đấy và đây là một câu củ của Google và công cụ này nó cực kỳ cực kỳ thông minh rồi chúng ta sẽ đăng nhập vào Google trends ha.

ồi chúng ta Xem bạn đây Google trends đây ha? Rồi, ví dụ như hoàng tìm một cái sản phẩm là bánh trung thu đi ha. Bán thùng.

Chúng ta thấy nè. Trong 12 tháng qua. Thì tháng. Chính. Đó ngày 18 đến a. Ngày 12. Đến ngày 18 tháng chín nè thì cái bánh trung thu á à cái lượt tìm kiếm rất là nhiều đấy, có nghĩa là cái nhu cầu thời điểm này nó rất là cao, cực kỳ cao ha. Đấy và cái chân á là bắt đầu tăng trưởng á. Là ngày 25 tới ngày 31 tháng bảy đấy và nhóm là ngay cái thời điểm đó là đầu tháng bảy này và mình thấy không ạ đây 20 đi đến 2, 6 tháng sáu nè là coi như đầu tháng bảy là bắt đầu nó nhóm lên. Cho đến. Cho đến giữa tháng chín giờ mới thấy không ạ, nếu mà chúng ta Xem. À 5 5 qua. Thì chúng ta sẽ thấy ấy, cứ đến khoảng tầm đây. À 24 đến 30 tháng chín. Ấy và ở đây. Là 16 đến 2 2 tháng chín. Rồi tiếp theo là mùng 8 đến 14 tháng chín. Đấy và 22 6 tháng chín. Và 12 tới 18 tháng chín, chúng ta thấy không ạ. Cứ tới cái thời điểm khoảng giữa tháng chín là cái doanh thu của sản phẩm này có nghĩa là cái nhu cầu về sản phẩm này nó cao, rất là cao đấy và nó lên tới đỉnh và sau đó nó tụt xuống. Và sau cái ngày sau cái ngày này thì tự nhiên là nó tụt xuống và tụt xuống. Rất là nhanh đấy và cái thời điểm mà bắt đầu nóng ấm nhé. Nó tăng giá là đầu tháng bảy lại là cuối tháng sáu này và đầu tháng bảy là bắt đầu mấp mé bắt đầu tăng lên thì chúng ta nhìn vào. Trong cái cái xu hướng này, cái bạn biểu đồ xu hướng này thì chúng ta sẽ thấy được ờ cái sản phẩm của chúng ta, nó sẽ tăng, nó sẽ biến động như thế nào về cái trend của nó ra sao? Và sau đó chúng ta sẽ có một cái kế hoạch, một cái chiến lược bán hàng, một chiến lược kinh doanh marketing cho nó hợp lý. Ví dụ như à ờ trước khi mà bắt đầu mấp mé cái. Cái đồ thị này tăng lên này thì ngay thời điểm ngay cái chân này nè thì chúng ta sẽ chạy marketing đúng không ạ? Chị? Chúng ta tập trung hết nguồn lực vào cho cái. Dạ cái mùa vụ này chúng ta phải chuẩn bị nhân sự này, chúng ta đánh rất là mạnh vào cái thời điểm này đúng không ạ? Dồn hết nguồn lực mà chúng ta tập trung marketing và tập trung và thời gian và công sức. Để chúng ta có thể. Rồi thì căn cứ vào cái đồ thị này á thì chúng ta thấy nè. Ví dụ như đầu tháng bảy thì chúng ta phải tập trung hết các nguồn lực đó, có thể là chúng ta phải tăng thêm cái nhân sự rồi tăng thêm cái nhân sự. Rất là nhiều để chúng ta chuẩn bị cho cái thời điểm cao điểm này đúng không ạ? Và sau đó thì cái nhân sự của chúng ta sẽ giảm xuống thì ở đây chúng ta cũng có kế hoạch về nhân sự nè đúng không? Ngay thời điểm này, chúng ta tăng nhân sự lên và những cái thời điểm mà và những nhân sự này người ta sẽ làm thời vũ đúng không ạ? Còn những cái thời điểm này thì có thể là những cái nhân sự mà làm. Thường xuyên lâu 5 với công ty và ở đây hoàn lấy thêm một cái. Mấy sản phẩm nữa, ví dụ như là sách vở, đi ha, sách giáo khoa.

thấy nè cái đồ thị của chúng ta nó đi lên à? Đây là ngày 10 ngày 10 tháng chín này là thời điểm mà học sinh nhật học về nhà mình thấy không. Rồi tương tự và đây là tháng năm rồi thời điểm phát thưởng. Và đây là ngày ngày 2. Ngày 2 đến ngày 8 tháng chín nè đấy cũng đâu cũng đầu giữa tháng chín đây, ngày 2 tháng mười hai tháng mười 8 tháng chín nè. Dạ, mình thấy không? Rồi tháng năm á là phát thử ha. Rồi tới tháng chín lại tiếp tục tăng nè. Đấy và tháng. Mấy tháng sáu và tháng sáu là cũng phát hưởng nè, vào thời điểm này là ngày 12 đến 18 tháng chín. Nhà mình thấy không thì có nghĩa là tới tháng chín á là tự nhiên, cái đồ thị nó sẽ đẩy lên và tháng năm á là phát thưởng, cho nên là cái nhu cầu về sách cũng cực kỳ nhiều. Đấy cho nên á là nhìn vào đây, chúng ta có thể đánh giá và chúng ta có thể dự báo được cái tình hình, sản phẩm kinh doanh của chúng ta và chúng ta sẽ có một kế hoạch chuẩn bị về nhân sự cũng như là kế hoạch về hàng hóa và chúng ta sẽ có kế hoạch về marketing cho hợp lý để chúng ta đẩy sản phẩm lên và trong cái thời điểm này nó đẩy lên cao này, cái cái lượng, cái cái cái xu hướng online nó rất là cao nè. Tại vì sao? Tại vì cái này lúc này là người ta quen với cái việc mà mua sản phẩm trên online rồi nè và mình thấy không cho nên á là cái lượt tìm kiếm nó cực kỳ nhiều. Còn những cái 5 trước 2, 0, 17 á thì nó rất là thấp, thường người ta ra cái điểm bán người ta mua thôi, nhưng mà càng ngày càg ngày càg ngày thì bắt đầu cái xu hướng người ta sử dụng online nó càng nhiều và mình thấy không đấy, và đó là cái cái hướng và chúng ta căn cứ vào cái này thì chúng ta có thể đưa ra các chiến lược kinh doanh của chúng ta cho nó hợp lý. Như vậy là hoàn đã hướng dẫn xong cho nhà mình 2 cái công cụ để xây dựng kế hoạch kinh doanh tuyệt vời đúng không ạ? Và 2 cái công cụ này bắt buộc phải có khi chúng ta xây dựng kế hoạch kinh doanh đấy cực kỳ cực kỳ tuyệt vời.

Viết một bình luận

Bài viết liên quan