1

Sắp có Bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề giúp việc gia đình ở Việt Nam

Thị trường lao động giúp việc ở Việt Nam đang có khoảng trống rất lớn khi mà thiếu bảng danh mục công việc. Hiện viện nghiên cứu và khoa học dạy nghề, tổng cục dạy nghề và trung tâm nghiên cứu giới gia đình và phát triển+ đồng đang lấy ý kiến tham vấn 6 nhóm công việc vào danh mục đơn vị, năng lực nghề giúp việc gia đình ở Việt Nam và tiến tới hoàn thiện bộ tiêu chuẩn kỹ năng đối với nghề này để công bố trên toàn quốc vào tháng tám tới đây. Theo đó, nghề giúp việc gia đình được đánh giá tổng quan là một nghề làm các việc nhà không liên quan đến hoạt động thương mại, bao gồm 6 nhóm đơn vị năng lực là chế biến món ăn, đồ uống, lau dọn nhà, sân vườn rất là chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ chăm sóc người cao tuổi, người bệnh và chăm sóc vật nuôi, cây cảnh thông thường trong gia đình, các nhóm đơn vị này được phân chia thành 22 công việc với 82 nhiệm vụ cụ thể trong gia đình, viện nghiên cứu khoa học dạy nghề, tổng cục dạy nghề cho biết, việc xây dựng bộ tiêu chí gặp khá nhiều khó khăn do tính chất đặc thù của nghề giúp việc gia đình. Phạm vi của nghề này là phi chính thức. Ngoài sử dụng lao động là các gia đình mà trong một gia đình có nhiều nhu cầu khác nhau. Hiện nay, sự kết nối cung cầu của thị trường lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam đang có khoảng trống rất lớn khi thiếu bảng danh mục công việc. Điều này dẫn đến tình trạng cách trung tâm giới thiệu việc làm ở nước ta phải rất loay hoay trong việc kết nối nhu cầu.