Nhân viên xuất nhập khẩu

Yêu cầu công việc

Làm các chứng từ xuất nhập khẩu như
invoice, packing list, tờ khai hải quan… và
các chứng từ liên quan đến thanh toán T/T,
– Làm việc với các công ty giao
nhận/Forwarder về các lô hàng xuất, nhập.
– Chuẩn bị các chứng từ cần thiết để xin cấp
C/O
– Kiểm tra chứng từ hàng hóa, giải quyết
các vấn đề phát sinh và chi phí liên quan
đến việc xuất nhập khẩu hàng hóa, vật liệu.
– Kết hợp chặt chẽ với bộ phận sản xuất, bộ
phận kế hoạch để đặt tàu cho các lô hàng
xuất.
– Kiểm tra chứng từ và làm các thủ tục
thanh toán cần thiết cho các lô hàng xuất
nhập.
– Phối hợp với bộ phận kế toán làm các
chứng từ, biên bản đối chiếu công nợ với
khách hàng khi cần.
– Nhập báo cáo hàng ngày
– Thực hiện các công việc khác khi được
cấp trên giao phó…

mô tả công việc

1.Tiếng anh tốt 4 kỹ năng :
Nghe, nói, đọc, viết
2. Máy tính thành thạo
Viết CV nêu rõ quá trình học tập
– đơn xin việc nêu rõ vị trí ứng tuyển, nơi Làm việc
mong muốn, năng lực, phẩm chất và nguyện vọng Bản
thân.

Hồ sơ xin việc

Viết CV nêu rõ quá trình học tập
– đơn xin việc nêu rõ vị trí ứng tuyển, nơi Làm việc
mong muốn, năng lực, phẩm chất và nguyện vọng Bản
thân.

Viết một bình luận

Bài viết liên quan