Nhân viên mua hàng thu mua

Hồ sơ xin việc

Viết CV nêu rõ quá trình học tập
– đơn xin việc nêu rõ vị trí ứng tuyển, nơi Làm việc
mong muốn, năng lực, phẩm chất và nguyện vọng Bản
thân.

Yêu cầu công việc

1.Khả năng tiếng anh: Nghe,
nói, đọc, viết khá trở lên (Ưu
tiên kĩ năng đọc và viết )
2.Khả năng máy tính thành thạo
đặc biệt là kỹ excel.
3. Ưu tiên ứng viên có đam mê
về lĩnh vực may mặc

mô tả công việc

1.Tạo đơn hàng và làm việc với nhà cung
cấp để có ngày giao hàng tốt nhất cho tất cả
các phụ liệu
2. Kết hợp với phía HK và phòng XNK để
có phương thức vận chuyển thích hợp, tránh
trường hợp hàng hóa chậm trễ ảnh hưởng
đến sản xuất.
3. Phát triển nhà cung cấp mới
4. Hợp tác với các bộ phận khác để giải
quyết các vấn đề về phụ liệu, hàng hóa
5. Làm Các công việc khác được phân công
của cấp trên

Viết một bình luận