image_pdfimage_print

Lái các phương tiện vận chuyển trên đường ray và các công nhân có liên quan

Lái các phương tiện vận chuyển trên đường ray và các công nhân có liên quan Lái các phương tiện vận chuyển trên đường ray và các công nhân có liên quan điều khiển hoặc hỗ trợ việc điều khiển các động cơ đầu máy để chuyên chở hành khách và hàng hóa; phụ trách … Đọc tiếp

Lái các phương tiện vận chuyển trên đường ray

Lái các phương tiện vận chuyển trên đường ray Lái các phương tiện vận chuyển trên đường ray điều khiển hoặc hỗ trợ việc điều khiển các động cơ đầu máy để vận chuyển hành khách và hàng hóa. Nhiệm vụ chủ yếu gồm: – Lái xe hoặc hỗ trợ lái xe đầu máy hơi … Đọc tiếp

Nhân viên điều khiển tín hiệu, bẻ ghi và chuyển hướng tàu hỏa

Nhân viên điều khiển tín hiệu, bẻ ghi và chuyển hướng tàu hỏa Nhân viên điều khiển tín hiệu, bẻ ghi và chuyển hướng tàu hỏa phụ trách và bảo vệ các đoàn tàu chở hàng trên suốt chuyến đi; kiểm soát sự di chuyển của giao thông đường sắt bằng tín hiệu vận hành; … Đọc tiếp

Lái xe máy

Lái xe máy Lái xe máy điều khiển và chăm sóc xe máy hoặc xe ba bánh để vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa hoặc hành khách. Nhiệm vụ chủ yếu gồm: – Điều khiển và giữ gìn xe máy hoặc xe ba bánh để vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa và hành … Đọc tiếp

Lái xe tải hạng vừa, hạng nặng, xe buýt và xe điện

Lái xe tải hạng vừa, hạng nặng, xe buýt và xe điện Lái xe tải hạng vừa, hạng nặng, xe buýt và xe điện điều khiển và chăm sóc xe tải hạng vừa, hạng nặng và xe buýt hoặc xe điện trên đường để vận chuyển hàng hóa, chất lỏng, vật liệu nặng, thư hoặc … Đọc tiếp

Lái xe buýt và xe điện

Lái xe buýt và xe điện Lái xe buýt và xe điện điều khiển và chăm sóc xe buýt hoặc xe điện để vận chuyển hành khách, thư tín hoặc hàng hóa. Nhiệm vụ chủ yếu gồm: Điều khiển và chăm sóc xe buýt, xe điện hoặc xe khách đường dài để chuyên chở hành … Đọc tiếp