NGHỀ ĐƯA ĐÒ

Cùng những bài thơ. Trước đây nè và ngọt ngào ý nghĩa. Ông châu nặng anh tình hay tiền thắng hơn tác giả?
Done Recognizing Speech Tiếp theo chương trình là thi phẩm. Nghề đưa đò của gà lê đăng.
Done Recognizing Speech Bụng già một đời nguyện đắm say. Theo lời bác này. Ư ngay? Đưa đò tri thức, tâm thời trang. Những. Ừ anh tài. Thế thì ừ. Giọt dù lúa trau đồi xây kiên. Rèn tặng. Lào đứng suốt ngày à? Thì tôn vinh tâm đắc về báo quy thật à? Ồ sao ơi từ. Này em.
Done Recognizing Speech Một già một đời nguyệt đắm say. Theo lời bác dạy luyện từng. Mưa to. 1 5 ời. Mình nhận thì hình tài về beat. Gọt giủa now rồi save ý kiến. Rèn tâm đào đức giúp mai này. Tôn cái tâm đắc nghề cao quý,

thật chẳng hổ danh với trường.
Done Recognizing Speech Bên này thiên xin cảm ơn tác giả lê đông phương qua lời thơ hải thiên đã cảm nhận được đây cũng chính là của chúng ta và khải thiên. Xin cảm ơn thầy giáo với thi phẩm rất hay, rất ý nghĩa. Chúc mừng ngày ấy.

Viết một bình luận