1

Thợ vận hành máy nghiền bột giấy và làm giấy

  1. Thợ vận hành máy nghiền bột giấy và làm giấy

Thợ vận hành máy nghiền bột giấy và làm giấy giám sát và vận hành thiết bị xử lý gỗ, bột giấy và các vật liệu xenlulo khác trong quá trình sản xuất bột giấy để làm bao bì và giấy hoàn chỉnh.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

– Vận hành và giám sát thiết bị sàng lọc và tẩy trắng, máy phân hủy, bể trộn, máy rửa và máy móc xử lý bột giấy khác để thực hiện một hoặc nhiều bước xử lý xenlulo;

– Vận hành, giám sát máy móc, thiết bị chế biến và hoàn thiện giấy để sấy khô, cán mỏng, phủ, rọc, xén, cuộn hay thực hiện các bước quy trình làm giấy và hoàn thiện khác;

– Kiểm soát khởi động và tắt máy móc, thiết bị; quan sát các chỉ số của bảng điều khiển thiết bị, máy móc, đồng hồ đo và các thiết bị khác để phát hiện sự cố máy móc, thiết bị và đảm bảo các bước của quy trình được thực hiện theo thông số kỹ thuật;

– Liên lạc với các nhà điều hành quy trình để điều chỉnh quy trình, khởi động hoặc tắt máy móc, thiết bị theo yêu cầu;

– Phân tích chỉ số dụng cụ và mẫu kiểm nghiệm sản xuất rồi tiến hành điều chỉnh quy trình và thiết bị sản xuất theo yêu cầu;

– Gắn kết, định vị và luồn con lăn giấy bằng máy trục;

– Kiểm tra giấy bằng trực quan để phát hiện nếp nhăn, lỗ thủng, chỗ đổi màu, vệt hoặc các khuyết tật khác và tiến hành khắc phục;

– Hoàn thiện và duy trì báo cáo sản xuất.

Ví dụ về các nghề được phân loại ở đây:

– Thợ vận hành máy cán ép (bột giấy và giấy)

– Thợ vận hành máy nghiền bột giấy và giấy

– Thợ vận hành máy làm sạch lại

– Thợ vận hành máy cắt (bột giấy và giấy)

Loại trừ:

– Nhà điều hành nhà máy bột giấy – 3139

– Người điều khiển máy nghiền – 3139

– Kỹ thuật viên nghiền – 3139