Thợ vận hành máy chuẩn bị da, lông thú

  1. Thợ vận hành máy chuẩn bị da, lông thú

Thợ vận hành máy chuẩn bị da, lông thú giám sát và vận hành các loại máy khác nhau gia công da hay chế biến vỏ lông, vỏ len. Họ cắt tỉa, cạo, làm sạch, thuộc, nhuộm da sống động vật, vỏ lông hay da bì để sản xuất tấm da và lông hoàn thiện.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

– Vận hành và giám sát máy móc loại bỏ thịt và mỡ từ da sống hay vỏ lông để vệ sinh và làm mềm trước khi chế biến;

– Vận hành và giám sát máy móc loại bỏ lông thô dài từ vỏ lông, tỉa san bằng lông rồi nhuộm, kéo căng và làm mềm các lớp lông;

– Vận hành và giám sát máy móc loại bỏ lông biểu bì, tế bào sắc tố và muối khỏi bề mặt của da;

– Vận hành và giám sát máy móc cạo bớt da sống hay da bì đến kích thước đồng đều;

– Vận hành và giám sát máy đánh bóng, đánh ráp da sống hay da bì đến mức hoàn thiện nhất định;

– Vận hành và giám sát máy phân tách len thừa từ da hay thịt và lông từ da sống;

– Vận hành và giám sát máy móc mà qua đó da sống được phân chia các lớp để tạo thành hai hay nhiều mảnh hoặc tạo đồ dày đồng đều;

– Vận hành và giám sát máy móc xử lý da sống và da bì theo các giải pháp để chuyển chúng thành da;

– Xử lý bề mặt da bằng dầu và vận hành máy đánh bóng để tạo độ bóng láng cho da;

– Vận hành và giám sát máy móc, thiết bị nhuộm và làm sạch vết bẩn  cho da;

– Bảo dưỡng và sửa chữa khoang máy và máy móc khác.

Ví dụ về các nghề được phân loại ở đây:

– Thợ vận hành máy khử mùi da thú

– Thợ vận hành máy nhuộm da

– Thợ vận hành máy thuộc da

Loại trừ:

– Thợ lột da, lông thú – 7535

– Thợ thuộc da -7535

Viết một bình luận