Người thu dọn vật thải và lao động giản đơn khác

  1. Người thu dọn vật thải và lao động giản đơn khác

Người thu dọn vật thải và lao động giản đơn khác thu gom, xử lý và tái chế rác từ các tòa nhà, sân vườn, đường phố và các nơi công cộng khác. Họ giữ cho đường phố và những nơi công cộng khác sạch sẽ, gọn gàng hoặc thực hiện các công việc vặt của các cơ sở kinh doanh hoặc các hộ gia đình. Hầu hết các nghề trong nhóm này yêu cầu kỹ năng ở cấp độ kỹ năng thứ nhất.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm: Thu gom, bốc xếp và dỡ rác thải; quét dọn đường phố, công viên và những nơi công cộng khác; bổ củi; thu gom, mang vác củi, nước, bao bì, hành lý và thư từ; đập, phủi bụi ra khỏi thảm và thực hiện các công việc lặt vặt khác.

Viết một bình luận