Người quét dọn và lao động khác có liên quan

  1. Người quét dọn và lao động khác có liên quan

Người quét dọn và lao động khác có liên quan quét dọn đường phố, công viên, sân bay, nhà ga và những nơi công cộng khác.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

– Quét dọn đường phố, công viên, sân bay, nhà ga và những nơi công cộng tương tự;

– Đập để loại bỏ bụi bẩn khỏi thảm bằng việc sử dụng que đập hoặc máy đập bụi;

– Làm sạch rác, lá cây từ đường phố hoặc sân vườn.

Ví dụ về các nghề được phân loại ở đây:

– Người quét dọn công viên

– Người quét dọn đường phố

Viết một bình luận