Người bán hàng rong trên đường phố (trừ đồ ăn)

952 – 9520. Người bán hàng rong trên đường phố (trừ đồ ăn)

Người bán hàng rong trên đường phố (trừ đồ ăn) thường bán một số lượng hàng hóa nhất định (không bao gồm đồ ăn tiêu thụ ngay) trên đường phố và tại địa điểm công cộng như nhà ga, rạp hát, rạp chiếu phim.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

– Mua hay nhận các mặt hàng để bán hoặc làm các mặt hàng đơn giản;

– Xếp và dỡ giỏ, khay, xe đẩy, xe đạp, xe nâng tay hoặc các phương tiện khác để chuyên chở hàng hóa đến khu phố hay địa điểm công cộng như nhà ga, rạp phim;

– Bày bán hàng hóa hay chào mời để thu hút khách;

– Tiếp cận khách hàng tiềm năng trên đường phố hay đến tận nhà để chào bán sản phẩm;

– Nhận thanh toán ngay.

Ví dụ về các nghề được phân loại ở đây:

– Người bán rong

– Người bán báo

– Người bán dạo

Loại trừ:

– Người bán hàng trong chợ – 5211

– Người bán hàng trên phố – 5211

– Người bán đồ ăn trên đường phố – 5212

– Nhân viên bán hàng tận nhà – 5243

– Người phát báo miễn phí – 9510

Ghi chú:

Những người bán thực phẩm tươi sống không dùng để tiêu thụ ngay (như trái cây, rau, thịt, sữa) được phân vào nhóm 5211 – Người bán hàng trong quầy hàng và tại chợ. Những người bán hàng rong trên đường và tại chợ với nhiều loại thức ăn chế biến sẵn và các mặt hàng thực phẩm để tiêu dùng ngay được phân vào nhóm 5246 – Nhân viên phục vụ đồ ăn uống. Những người bán thực phẩm và đồ uốngtrên đường phố và địa điểm công cộng từ xe đẩy, xe tải, khay hoặc giỏ được phân vào nhóm 5212 – Người bán đồ ăn trên đường phố. Những người bán hàng rong trên đường phố và địa điểm công cộng các mặt hàng phi thực phẩm (hoặc các mặt hàng thực phẩm không dễ hỏng được đóng gói sẵn như bánh kẹo) từ xe đẩy, xe tải, khay, giỏ được phân vào nhóm 9520 – Người bán hàng rong trên đường phố (trừ đồ ăn).

Viết một bình luận