Lao động làm vườn

  1. Lao động làm vườn

Lao động làm vườn thực hiện nhiệm vụ đơn giản và thường xuyên để chăm sóc, duy trì cây, bụi, hoa và các loại cây khác trong công viên hay vườn nhà; sản xuất cây con, củ, giống; trồng rau và hoa bằng kỹ thuật thâm canh.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

– Xếp, dỡ, di chuyển vật tư, sản phẩm và nguyên liệu khác;

– Chuẩn bị các khu vườn và mảnh đất bằng dụng cụ cầm tay hoặc máy móc đơn giản;

– Hỗ trợ trồng và cấy ghép hoa, bụi, cây, cỏ;

– Duy trì vườn thông qua việc tưới nước, nhổ cỏ dại, cắt cỏ;

– Làm sạch vườn và nhặt rác;

– Hỗ trợ nhân giống, trồng, ươm hạt, củ và giâm cành;

– Chăm sóc cây bằng cách tưới nước, nhổ cỏ bằng tay;

– Thu hoạch và đóng gói cây cảnh để bán và chuyên chở;

– Thực hiện các sửa chữa nhỏ trên đồ đạc, tòa nhà, thiết bị và hàng rào.

Ví dụ về các nghề được phân loại ở đây:

Lao động làm vườn

– Thợ cắt cỏ

– Lao động tại vườn ươm

Loại trừ:

– Người làm vườn – 6113

– Người chăm sóc cảnh quan – 6113

– Lao động trồng trọt – 9201

Viết một bình luận