Lao động lâm nghiệp

  1. Lao động lâm nghiệp

Lao động lâm nghiệp thực hiện nhiệm vụ đơn giản, thường xuyên để trồng trọt và chăm sóc rừng tự nhiên và rừng trồng; khai thác, đốn hạ và cưa cây.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

– Đào hố trồng cây;

– Chất và xếp gỗ;

– Loại bỏ bụi rậm tại vùng đất rừng và tỉa thưa rừng trồng;

– Duy trì cảnh báo cháy rừng;

– Chặt bỏ cành chính và ngọn cây; tỉa cành và cưa thân cây thành khúc gỗ;

– Vận hành và bảo dưỡng máy cưa bằng tay hoặc bằng máy để chặt cây, cành đã đốn thành các khúc gỗ;

– Thu thập hạt giống và trồng cây con;

– Thực hiện các sửa chữa nhỏ và bảo trì đường rừng, tòa nhà, thiết bị và cơ sở.

Ví dụ về các nghề được phân loại ở đây:

Tiều phu

– Lao công lâm nghiệp

– Lao động trồng cây

Loại trừ:

– Lao động có kỹ năng trong lâm nghiệp – 6210

Viết một bình luận