Lao động công nghiệp khác chưa được phân vào đâu

  1. Lao động công nghiệp khác chưa được phân vào đâu

Lao động công nghiệp khác chưa được phân vào đâu hỗ trợ vận hành, lắp ráp máy móc và thực hiện nhiều công việc thủ công, đơn giản, thường ngày trong quá trình sản xuất trừ đóng gói và dán nhãn thành phẩm.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

– Chuyên chở hàng hóa, vật liệu, thiết bị, các vật dụng khác đến khu làm việc và loại bỏ các thành phẩm;

– Chất và dỡ hàng trên xe tải và xe đẩy;

– Thông tắc nghẽn máy móc; làm sạch máy móc, thiết bị, dụng cụ;

– Tiến hành phân loại sản phẩm và các bộ phận của sản phẩm bằng thủ công.

Ví dụ về các nghề được phân loại ở đây:

– Lao động phân loại chai

– Lao động phụ nhà máy

– Lao động xử lý vật liệu

– Lao động bốc xếp

Loại trừ:

– Thợ lắp ráp thiết bị điện – 8202

– Thợ lắp ráp thiết bị điện tử – 8202

– Thợ lắp ráp sản phẩm da – 8209

– Thợ lắp ráp sản phẩm cao su – 8209

– Lao động đóng gói thủ công – 9321

Viết một bình luận