Lái xe tải hạng vừa và xe tải hạng nặng

  1. Lái xe tải hạng vừa và xe tải hạng nặng

Lái xe tải hạng vừa và xe tải hạng nặng điều khiển và chăm sóc xe tải hạng vừa và hạng nặng để vận chuyển hàng hóa, chất lỏng và vật liệu nặng trên các quãng đường ngắn hoặc dài.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

  • Điều khiển và chăm sóc xe tải hạng vừa, hạng nặng như xe tải có hoặc không có rơ moóc hoặc xe tải tự đổ để vận chuyển hàng hóa, chất lỏng hoặc vật liệu nặng trên các quãng đường ngắn hoặc dài;
  • Xác định các tuyến đường thích hợp nhất;
  • Đảm bảo hàng hóa được xếp gọn và che phủ an toàn để tránh mất mát và hư hỏng;
  • Hỗ trợ hoặc thực hiện việc xếp hoặc dỡ hàng, sử dụng các thiết bị nâng khác nhau;
  • Thực hiện việc bảo dưỡng nhỏ cho xe và sắp xếp bảo dưỡng, sửa chữa lớn;
  • Ước tính trọng lượng để tuân thủ giới hạn tải và đảm bảo trọng lượng an toàn.

Ví dụ về các nghề được phân loại ở đây:

– Người lái xe trộn bê tông

– Người lái xe chở rác

– Người lái xe tải hạng nặng

– Người lái tàu đường bộ

– Người lái xe tải vận chuyển các loại hóa chất

Loại trừ:

– Người lái xe tải hạng nhẹ – 8322

Viết một bình luận