Lái xe bằng tay và đạp chân

  1. Lái xe bằng tay và đạp chân

Lái xe bằng tay và đạp chân đẩy xe và các xe tương tự để vận chuyển hành khách và hàng hóa.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

– Xếp dỡ hàng hóa hoặc hỗ trợ hành khách lên và xuống xe;

– Điều khiển phương tiện di chuyển theo hướng mong muốn và tuân theo quy định của giao thông;

– Kiểm tra các bộ phận của xe để xác định hao mòn và hư hỏng;

– Bảo dưỡng xe, thực hiện các công việc sửa chữa nhỏ và lắp đặt các bộ phận thay thế;

– Thu tiền vé hoặc phí.

Ví dụ về các nghề được phân loại ở đây:

– Người chuyển phát bằng xe đạp

– Người đạp xích lô

– Người lái xe đạp

– Người lái xe kéo

Loại trừ:

– Vận động viên đua xe đạp – 3421

– Người lái xe máy – 8321

Viết một bình luận