Thời điểm Mọc và Thay răng sữa

Bé sẽ mọc răng sữa trong độ tuổi từ 6 đến 32 tháng tuổi. 8 xăng cửa đầu tiên bé sẽ mọc từ 5 đến 10 tháng tuổi. Tiếp đó, bé sẽ mọc 4 răng lanh từ 16 đến 20 tháng tuổi từ 12 đến 16 tháng tuổi. Bé sẽ mọc 4 răng cối sữa nhỏ. Tiếp đó, 4 răng cối sữa lớn đấy sẽ mặc tối 20 đến 32 tháng tuổi rồi. Tiếp đó, bé sẽ đến một quá trình gọi là quá trình thay răng sữa. Chúng ta sẽ cùng Xem video minh họa sau đây nhé. Bé sẽ bắt đầu thay răng sữa trong độ tuổi từ 6 đến 12 tuổi và tiên phong cho việc thay răng đầu tiên của chị. Đó chính là nhóm răng cửa hàm dưới. Chị sẽ thay từ 6 đến 8 tuổi và cùng với khoảng thời gian này, đó chính là một chiếc răng cối lớn. Thứ nhất cũng sẽ thay trong khoảng thời gian này. Nhớ là răng số 6. Là tiếp đó sẽ là răng cửa của hàm trên. Rồi đến nhóm răng nanh. Nhóm dâng nhanh. Hàm dưới cũng sẽ thấy trước từ 9 đến 10 tuổi. Còn đằng này của hàm trên sẽ thay từ 11 đến 12 tuổi. Và trong khoảng thời gian từ 10 đến 13 tuổi, các răng số 4 số lăm, số 7 cũng dần dần thay. Và khi này trẻ sẽ có một hàng xăng, 28 chiếc. Và tiếp sau đó bé sẽ mọc răng khôn. Răng khôn gồm có 4 cái. Tuy nhiên cũng tùy người mà có mặc ngủ hay không và mọc trong khoảng độ tuổi từ 17 đến 25 tuổi. Vì vậy mà tùy theo trẻ mà sẽ có từ 2, 8 đến 32 chiếc răng khi đã trưởng thành.

Viết một bình luận