Quảng cáo hiển thị Chỉ Số Reach và Impression Trong Quảng Cáo

Reach và Impression là 2 chỉ số mà chúng ta sẽ thường gặp khi mà chúng ta chạy quảng cáo. Vậy thì 2 chỉ số này có gì khác biệt với nhau? Create ở đây sẽ thể hiện được số người mà mỗi quảng cáo đó tiếp cận còn Impression thể hiện số lượt hiển thị của mẫu quảng cáo đó. Ví dụ, một mẫu quảng cáo có Reach = 100 có nghĩa là mẫu quảng cáo đó tiếp cận được với 100 người khác nhau, còn một mẫu quảng cáo nếu như có Impression = 100 có nghĩa là mẫu quảng cáo đó được hiển thị 100 lần nhưng chưa chắc 100 lần hiển thị mẫu quảng cáo đó đều đến 100 người khác nhau. Vậy ở đây á thì các bạn cần chú ý á là Impression càng cao thì chưa chắc quảng cáo của chúng ta đang được hiệu quả. Bởi vì nếu như Reach chúng ta= 100 nhưng mà mẫu quảng cáo đó chỉ hiển thị lặp đi lặp lại có 20 người thôi, 20 người Xem quảng cáo mà có 100 lần hiển thị, tức là một mẫu quảng cáo, chúng ta đã hiển thị tới một người đến 5 lần, như vậy là nó sẽ không tốt ha. Bởi vì quảng cáo mà xuất hiện nhiều quá thì khách hàng cũng sẽ lờ đi và không mua nữa. Cho nên các bạn cần. Phân biệt rõ giữa 2 chỉ số này, nếu như các bạn muốn tập trung vào việc là Xem quảng cáo, chúng ta tiếp cận được bao nhiêu người thì các bạn cần coi chỉ số reach chứ không phải là chỉ số Impression .

Viết một bình luận

Bài viết liên quan