Hệ Thống Đào Tạo Tự Động Bằng Google Form Kết Hợp Google Sheet

Có phải là doanh nghiệp của anh chị ạ? Khi tuyển một nhân viên mới vào đó mình phải đào tạo cho nhân viên đó về những cái kiến thức, cái kỹ năng về những cái công việc người đó phải làm là gì? Kỹ năng chào hỏi, kỹ năng bán hàng, kỹ năng chăm … Đọc tiếp