Mới ra trường xin làm công ty cty nó phá sản có phải do bạn

3 công ty đầu tiên mà mình đi làm 3 công ty đó đều phá sản trước khi mà mình xin nghỉ việc. Đầu tiên là mình đi thực tập ở một công ty và đầu tư thuộc một trong 4 ngân hàng lớn nhất của nước úc ở là ngon rồi. Vậy mà sau 3 tuần mình vào trong, công ty mới biết là công ty sắp giải tán lần thứ 2 mình đi làm marketing cho một công ty vận chuyển mình vào đúng vào cái thời điểm mà công ty vừa mới đổi chủ chủ mới.

Mặc dù có tiền nhưng mà không có kinh nghiệm, không biết làm 9 tháng sau khi mà mình vô công ty phá sản lần thứ 3 mình đi làm delivery, giao hàng làm được 6 tháng, cái nhà kho đóng cửa 3 lần, mình đi làm mình đều là thằng nhiệt huyết nhất, cống hiến nhiều nhất cho công ty, vậy mà công ty vẫn bay màu làm cho cuộc đời bấp bênh. Học xương máu, bạn giỏi bạn cống hiến hết sức chưa chắc là cuộc sống. Nó sẽ theo ý bạn để có một ai đó, có thể họ sẽ ra một cái quyết định nào đó và hủy hoại hoàn toàn với cuộc sống mà bạn gọi là ổn định đó. Trong cuộc sống, các bạn nên có backup plan, backup plan. Đó có thể là một cái kinh doanh của các bạn, một cái đầu tư của các bạn hoặc là cái thương hiệu cá nhân của chính bạn.

Viết một bình luận

Bài viết liên quan