Mô Tả Công Việc ROJD và So sánh ROJD vs TJD

Trong quá trình đi làm nhân sự tham gia quản lý các cái công ty, doanh nghiệp cũng như là thời gian gần đây, chúng tôi xây dựng các cái dự án cho các khách hàng trong vấn đề về tái cấu trúc lại hệ thống, xây dựng hệ thống khung năng lực, hệ thống lương bổng, phúc lợi 3 tê hay là cái dự án về xây dựng khung đánh giá OPA? Thì gặp phải một cái vấn đề, đó là cái bản mô tả công việc. Hiện tại chúng ta đang có không phát huy đúng cái giá trị đóng góp của nó, cần phải có cho các cái tổ chức của chúng ta. Cụ thể hơn, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng đó là cái người đang thực hiện công việc ở những cái vị trí đó đang thực hiện một cái công việc hoàn toàn khác với cái bản mô tả công việc mà chúng ta xây dựng ngay từ đầu cho họ. Cho nên, sau một cái hành trình làm việc, họ cũng không biết được cái quá trình phát triển năng lực của mình ở mức độ như thế nào. À đối với các nhà quản lý trực tiếp thì họ cũng không dùng cái bản mô tả công việc để giao việc để hỗ trợ, để đánh giá, để kèm cặp cho nhân sự của mình. Đối với bộ phận tuyển dụng trong cái chuỗi của nhân sự thì cái bản mô tả công việc là cái khâu cực kỳ quan trọng cho họ trong việc là tuyển chọn con người cho phù hợp với vị trí thì cái bản mô tả công việc hiện tại của chúng ta cũng không có đem lại giúp cho họ xác định được cái năng lực nào cần phải có của vị trí đó, cái tần suất thực hiện như thế nào và cái bộ đo như thế nào là cần. Cho cái vị trí để từ đó tìm kiếm các ứng viên quan trọng hơn đối với công ty thì cái bản mô tả công việc của chúng ta đang có không giúp cho công ty xác định được cần bao nhiêu người cho một cái vị trí là phù hợp. Rồi cái lộ trình phát triển nghề nghiệp của mỗi vị trí nó cần phải được xây dựng như thế nào? Nhưng cái vị trí nào là vị trí quan trọng, công ty cần phải có những con người có năng lực, có những con người đó cần phải được chăm sóc, bảo vệ và gìn giữ để quản lý có hiệu quả nguồn lực của chúng ta thì cũng không có được xác định một cách đúng đắn vì chúng ta. Cũng thấy rõ ràng là cái bản mô tả công việc của chúng ta hiện tại là thứ nhất, tại vì nó rất là chung chung. Về mặt nội dung, cái thứ 2 cái phần lớn là mô tả các cái nhiệm vụ phải làm, nhưng những nhiệm vụ này cũng rất là rời rạc, không có hướng tới cái kết quả phải đạt của vị trí là gì và cái thứ 3 đó là cái bản mô tả của chúng ta. Hiện tại nó không được xây dựng để dùng cho cái việc quản trị nhân sự mà phần lớn chúng ta đang dùng cho cái việc để đối phó hoặc là cho nó. Có chứ chúng ta chưa thật sự xác định được cái giá trị đúng như là tầm vóc đánh giá của nó. Vậy thì. Chúng ta cũng thấy rõ ràng là cái mô tả công việc nó cực kỳ quan trọng và gần đây nhất các bạn cũng thấy rõ ràng là khi mà cái tình hình dịch bệnh nó đang phát triển như như vừa qua thì cái việc làm việc từ xa làm việc ở nhà thì cái quá trình người làm việc hiện tại rất là bị động, không có lên được kế hoạch công việc. Phần lớn vì sao? Vì chúng ta không có một cái bản mô tả công việc đó một cách rõ ràng, cụ thể và khoa học. Vậy thì có một phương pháp mà chúng tôi được một tổ, những cái tổ chức của hay của mercer hướng đào tạo, huấn luyện, chuyển giao. Trong cái việc xây dựng cái hệ thống nó chuyển hóa, đó là cái phương

pháp mô tả công việc chúng tôi được. Nó xác định đó là ROD, vậy thì cái ROD nó khác với phương pháp hiện tại là tg nó khác ở điểm nào? Thứ nhất, ROD sẽ làm rõ cho các bạn được cái xác định những cái kết quả công việc của mỗi vị trí là như thế nào và từ cái kết quả đó mới xác định những cái nhiệm vụ phải làm cái tần suất thực hiện, cái thời gian hoàn thành và chuỗi các cái hoạt động có liên quan để xác định được cái năng lực của vị trí, xác định được cái kết quả đóng góp, xác định được cái số lượng nhân sự cần xác định được cái khung, năng lực và. Giúp cho chúng ta xây dựng được một cái hệ thống quản trị nhân sự một cách bài bản và giúp công ty quản trị hiệu quả hơn thì nếu bạn muốn quan tâm đến chương trình đó thì hãy tham gia với cái chương trình chuỗi đào tạo về nghề nhân sự của chúng tôi trong thời gian tới, mà cụ thể gần đây chúng tôi sẽ mở lớp. Đó là phương pháp xây dựng cái mô tả công việc. Theo RUDD, nếu bạn quan tâm, hãy subscribe cái kênh link power cũng như là tham gia những cái chương trình của chúng tôi.

Viết một bình luận