Kinh Nghiệm triển khai HRBP tại các Doanh Nghiệp

Và không phân biệt SA mà AKB. À anh chia sẻ một cái môn đồ kiểu như là. Thì là 8, 5 thì khi đó anh làm ra operations manager của fgk á đi kệ. Đó là một model rp thực thụ, nó chiếm từ logo quan tới Việt Nam. Là như này có thấy là nên chia sẻ từng cái video đó, nó sẽ có một cái ip khác nhau, nó sẽ có những cái luật, cái sân khác nhau thì anh co cụm nhỏ thôi. Là châu Á Thái Bình dương sẽ có một cái Central nằm ở đó, nó là ở Singapore. Ở Singapore sẽ giải tất cả các nước của châu Á Thái Bình dương và Việt Nam là một trong những e pv đó. Nhưng mà khi về e pv ở Việt Nam thì đã chuyển sang một ea Corporation của Việt Nam.

Tại vì ở Việt Nam sẽ có 5 cái video mới làm một cái là healthcare là những medical device đó, những cái thuốc đặc trị và các công cụ y tế và đi du thứ 2 anh đảm nhận là MCGB, thứ 3 là logistics đi dương thứ tư là technical. Những cái mặt xinh mà cái logo yêu thương 5 đó mình gọi là ban phát mình, tức là nếu mà cái đó là carnico, đó là chất. À nammiu đều các 5 cái khác nhau hết ờ thì đó chính là những kẻ sang BB của họ. Tuy nhiên, trong lúc đó họ gọi là operation manager thì dorfgastein nhất là vận hành khi anh vận hành song muốn. Nó đạo giá trị của mình, tức là vai cái tư vấn khách hàng thì nảy sinh vấn đề mình đã vai cho những vai xong á thì mình sẽ không biết được chiến lược họ như thế nào thì làm sao mà mà vai cả đúng, chính xác thì a mới nói họ thấy trái tim vô các chiến lược của bill đó họ thì tức là khi mà chuyển xuống mình sẽ có 3 cái phần operations have thứ 2 là vai và thứ 3 là cái phần luôn quan tâm vợ mình bắc nơ chiến lược của họ khi đó 3 nó+ lại nếu là FB. Nhưng mà thật sự họ không có loại xe b chỉ gọi operation thôi.

Do đó, hiện tại bây giờ tụi em làm SA chanel chẳng hạn, nhưng mà mình focus tiêu chiến lược của họ mà mình đi cùng họ trong cái bước tiến đó là eaabe. Dạ à cái đó là tụi em dehar chứ không phải là mình không phải là sao b. À tùy theo model này có thể gọi tên nó là cái gì? À những công ty của em nhỏ, các em chỉ là f intro thôi nhưng mà thôi, có tất cả mọi thứ để làm sao phát triển đi Quảng Châu, mình apply tất cả mọi thứ mình đi cùng với bl của họ, mình đi cùng benefit của họ, tức là mình rất là ytb rồi quan trọng họ muốn mình tập trung phần nào thôi.

Viết một bình luận

Bài viết liên quan